Elokuussa voimaan tullut uusi lukiolaki velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Jyväskylän yliopisto tarjoaa yhtenä yhteistyön muotona orientoivia opintoja, joiden kautta lukiolainen pääsee kokeilemaan opiskelua yliopistossa.

Yliopisto-opiskeluun orientoivat opinnot ovat 2 opintopisteen laajuisia kursseja, jotka suoritetaan pääasiassa etäopiskeluna. Jyväskylän yliopiston orientoivien opintojen toteutusta koordinoi avoin yliopisto.

“Tarjoamme valtakunnallisesti joustavasti verkossa suoritettavia opintoja, mikä palvelee niin alueellista tasa-arvoa sekä opintojen sijoittamista lukiolaisten yksilöllisiin aikatauluihin”, kertoo avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.

Tuttuja oppiaineita, uusia näkökulmia

Lukuvuoden 2019-2020 tarjonnassa on kauppatieteitä, matematiikkaa, kielitiedettä, kemiaa, tilastotiedettä, filosofiaa sekä liikunta- ja terveystieteitä. Lisäksi avoimen yliopiston valikoimassa on kaksi ilmaista liiketalouden kurssia, jotka ovat Talous ja nuoret TATin opintoja.

“Lukiolaiset saavat orientoivilta kursseilta parempaa ymmärrystä siitä, mitä he haluavat oikeasti tulevaisuudessa opiskella. Esimerkiksi liikunta- ja terveystieteiden orientaatiojakson suorittaneet ovat kertoneet saaneensa joko vahvistusta oikeasta valinnasta tai löytäneet uuden opintosuunnan”, yliopistonopettaja Henna Haapala kertoo.

Henna Haapala

Haapala opettaa avoimessa yliopistossa Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin -opintojaksoa, joka on kokonaisvaltainen katsaus liikunnan ja terveyden ulottuvuuksiin. Kurssilla käsitellään muun muassa ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan liittyvien aiheiden lisäksi liikunnan ja terveyden kasvatuksellista ja yhteiskunnallista roolia.

“Oman harrastuksen kautta tietyt näkökulmat, kuten valmennus, voivat olla tuttuja, mutta esimerkiksi yhteiskunnallinen näkökulma voi olla uusi. Liikunta ja terveys voivat olla välineitä moneenkin asiaan. Niitä voidaan käyttää vaikkapa markkinoinnin tai poliittisen vaikuttamisen välineenä”, Haapala sanoo.

Orientoivat opinnot kehittävät myös akateemisia taitoja

Vaikka yliopisto-opetus perustuu tutkittuun tietoon, Henna Haapala kertoo, ettei liikunta- ja terveystieteiden kurssilla liikuta pelkästään teorian tasolla, vaan opintojakson teemoja tarkastellaan lukiolaisten omien kokemusten kautta.

“Opiskelijat pääsevät pohtimaan omaa liikuntakäyttäytymistään esimerkiksi erilaisiin liikuntasuosituksiin nähden.”

Samalla harjoittuvat akateemiset opiskelutaidot.

“Kurssilla oppii tiivistämisen taitoa ja olennaisen asian poimimista sekä lähdeviittaustekniikkaa. Tärkeä muttei itsestäänselvä taito on myös omien mielipiteiden ja lähteiden sisällöllinen erottaminen”, Haapala sanoo.

Liikunta ja terveys ovat monialaisia, aina ajankohtaisia teemoja.

Haapalan mukaan liikunta- ja terveystieteiden orientoivasta opintojaksosta on hyötyä myös terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa, koska sen teemat ovat samantyyppisiä kuin lukio-opinnoissa – taso on vain asteen korkeampi. Opiskelija voi osoittaa osaamistaan ja asiantuntemustaan käyttäen kirjoituksissa tukenaan yliopistokurssilla omaksuttua tietoa. Myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voisivat hyötyä opinnoista.

“Nämä eivät ole vain korkeakouluun pyrkiville lukiolaisille. Liikunta ja terveys ovat monialaisia, aina ajankohtaisia teemoja”, Haapala toteaa.

Avoimen johtaja Jukka Lerkkanen toivookin, että tulevaisuudessa avoin yliopisto tekee korkeakouluyhteistyötä valtakunnallisesti myös ammatillisen koulutuksen kanssa. Opintoja voi jatkaa myös ilman tutkinto-opiskelupaikkaa: avoimessa yliopistossa voi suorittaa 25 opintopisteen laajuiset liikunnan ja terveyden perusopinnot.

“Ammattiin opiskeleville on tarjolla jo joitain opintojamme alueellisesti EduFutura-koulutusyhteistyön kautta. Haluamme tuoda yliopistoa tutuksi laajemminkin toisella asteella, ei pelkästään lukioissa”, Lerkkanen sanoo.

Lukuvuoden 2019-2020 yliopistoon orientoiviin opintoihin ilmoittautuminen päättyy 8.9.2019.
Uusi kurssitarjotin julkaistaan kevään 2020 aikana.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.