Länsimaissa syntyvyys on kovassa laskussa. Suomessa syntyvyyden elvyttämiseksi on ideoitu niin synnytystalkoita, työllisyysasteen nostamista kuin älypuhelinten käytön vähentämistä. Jyväskylän yliopiston Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät –tutkimuksen alustavat tuloksen toivat alkusyksystä hälyttävää tietoa syntyvyyden laskun syistä: uupuneet vanhemmat eivät toivo lisää lapsia.

Viime keväänä kerätty tutkimusaineisto kertoi karua tarinaansa suomalaisvanhempien jaksamisesta. Tutkimustulosten mukaan yli 60 % kärsi unenpuutteesta, jonka yhteys uupumiseen on todettu useissa tutkimuksissa aiemminkin. Tutkijatohtori Matilda Sorkkila ja professori Kaisa Aunola saivat alustavista tuloksista vahvistuksen tutkimuksen seuraavalle tavoitteelle: vanhempien jaksamisen tueksi on kehitettävä konkreettisia keinoja.

Uupumusseula avuksi neuvoloihin

Tutkijat ovat kehittäneet luotettavaa vanhemmuuden uupumusseulaa neuvoloiden käyttöön. Koska kynnys jaksamisesta puhumisessa on nyky-yhteiskunnassakin korkealla, toimisi viidestä kysymyksestä koostuva mittari hoitajien apuvälineenä vanhempien uupumuksen ja sen riskitekijöiden havaitsemisessa.  Näin vanhempia voitaisiin tukea ennaltaehkäisevästi ja uupumisen aiheuttamat haitat minimoida. Mittarin pilotointi on jo käynnissä Kangasalan neuvolassa, ja vuoden alusta mukaan liittyy myös neuvola Jyväskylän keskustasta.

”Neuvoloiden työntekijöiden kokemuksista saadaan tietoa seulan toimivuudesta sekä ehdotuksia esimerkiksi siitä, missä vaiheessa ja miten seulaa kannattaa neuvolassa käyttää. Pilotin jälkeen seulaa kehitetään parannusehdotusten perusteella, jotta siitä saataisiin mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja toimiva”, Sorkkila kertoo.

On selvää, että vanhempien uupumus vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Neuvoloissa tehtävä seula auttaisi Sorkkilan mukaan parantamaan ja kohdentamaan vanhempien palveluita sekä tukimuotoja nykyistä tehokkaammin. Erityistä painoarvoa vanhempien hyvinvointiin tuo tieto vanhempien uupumisen yhteyksistä esimerkiksi lasten heitteillejättöön ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Voisiko uupumusseula siis olla osa kansallista lapsistrategiaa?

Sorkkila nyökkäillee. ”Olisihan se hienoa, jos mittari saataisiin käyttöön koko maassa. Tarkoituksena on ehkäistä vanhempien uupumista ja tarjota apua uupuneiden vanhempien arkeen. Muutokset voisivat olla merkittäviäkin.”

Tuoreita tutkimustuloksia luvassa loppuvuodesta

Tutkimus on osa kansainvälistä International Investigation of Parental Burnout (IIPB) –konsortiohanketta, jossa on mukana 42 maata ympäri maailmaa. Kansainvälisen vertailun tuloksia tullaan näkemään vuoden 2019 keväällä. Kansainvälisiä tuloksia on tulossa eri kulttuureista, jolloin päästään tarkastelemaan myös kulttuurin merkitystä vanhempien uupumiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kansainvälisiä tuloksia odotellessa julkaistaan kattavat Suomen tulokset. Tuloksissa pureudutaan uupumuksen osatekijöihin ja suomalaisvanhempien uupumuksen laajuuteen.

Sorkkila johtaa Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) –tutkimusta yhdessä kehityspsykologian professori Kaisa Aunolan kanssa. Uupumisseulan pilotoinnin käytännön toteutuksesta yhdessä Sorkkilan ja Aunolan kanssa vastaa tutkimusavustaja Anni Arola. Uusimmat tutkimustulokset suomalaisvanhempien uupumisen osatekijöistä julkaistaan joulukuussa ja kansainväliset vertailutulokset vuoden 2019 keväällä.

Lisätietoa VoiKu-tutkimuksesta: http://r.jyu.fi/wO7

Kansainvälisen IIPB-konsortiotutkimuksen sivut: https://bit.ly/2B25Z1b

Yksi vastaus artikkeliin “Uuvuttavan vanhemmuuden tabuja rikkomassa”

  1. […] Uuvuttavan vanhemmuuden tabuja rikkomassa […]

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.