Tekniikka on tullut globaalien kysymysten ratkaisujen osaksi, mutta se on myös luonut uusia haasteita. Tekniikka ei ole vain insinöörien irrallinen saareke, vaan se kytkeytyy tiiviisti ihmisten arkeen. Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2021 alkava tekniikan alan koulutus tuo työmarkkinoille diplomi-insinöörejä, joiden osaaminen perustuu tietotekniikan ja ihmistieteiden yhdessä tekemille ratkaisuille ja innovaatioille.

Kun tekniikan ja ihmistieteiden ymmärrys kohtaavat vastuullisesti, syntyy inhimillisiä arkea sujuvoittavia ratkaisuja, ennakoi koulutuksen suunnittelua vetävä varadekaani Lauri Kettunen informaatioteknologian tiedekunnasta.

Yhteiskunnassa ei ole enää aloja, joihin IT ei tavalla tai toisella kytkeytyisi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana informaatioteknologia on sulautunut osaksi kaikkia ihmisten ja yhteisöjen arkisia toimintoja.

Lauri Kettunen

Informaatioteknologian tiedekunnan varadekaani Lauri Kettunen.

– Esimerkiksi kulttuurin ja taiteen aloilla informaatioteknologia on korvaamaton työväline. IT:hen perustuvat kamerat, äänentallennuslaitteet ja kuvan ja äänen käsittelyn ohjelmat ovat demokratisoineet taiteita ja kuka tahansa voi nykyään tuottaa teknisesti ammattimaista valokuvaa, elokuvaa tai musiikkia, sanoo Lauri Kettunen.

Koulutuksen on tärkeää pysyä kehityksen edellä. Teknologian tuottamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää aikaisempaa vahvempaa ymmärrystä ihmisestä ja ihmisyhteisöistä. Tarvitaan kykyä ennakoida, mitä ihmiset odottavat teknologialta ja miksi, jotta osataan luoda tarpeisiin vastaavia palveluja.

– Meillä kaikilla on varmasti kokemusta ohjelmista ja IT-järjestelmistä, jotka on suunniteltu koneiden ehdoilla. Painopiste on siirtymässä, ja on jo siirtynyt, ihmisten ehdoilla toimiviin palveluihin.

Jyväskylän yliopisto on monitieteinen ja opetusaloiltaan kattava. Opiskelija voi suuntautua IT-alalle asiantuntijaksi, esimies- ja johtamistehtäviin tai yrittäjäksi toteuttamaan omaa visiotaan.

– Yliopistosta löytyy koulutusmahdollisuuksia luonnontieteistä liikuntatieteisiin tai kauppatieteistä journalismiin. Kaikki alat hyödyntävät IT:tä sekä tarjoavat monialaiselle tekijälle koskemattomia latuja. Uusi diplomi-insinöörikoulutus perustuu tähän oivallukseen, sanoo IT-tiedekunnan opetuksesta vastaava Lauri Kettunen.

Asiantuntijoista on pulaa kansainvälisesti

Jyväskylässä alkava koulutus on edelläkävijä yhdistäessään ihmistieteitä ja tekniikkaa. Opiskelijat lukevat sekä tieto- ja ohjelmistotekniikkaa että kattavalta tarjottimelta valitsemiaan opintoja.

Informaatioteknologian tiedekunnan työelämäprofessori Janne Roslöf.

– Tekniikan opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa kiinnostavia kokonaisuuksia esimerkiksi liikunta- ja terveystieteistä, musiikista, taiteista, kulttuurista, psykologiasta, oppimisen teknologiasta ja pedagogiikasta tai kauppatieteistä. Myös tieto- ja ohjelmistotekniikan opintoja voi suunnata monille eri sovellusalueille, kuvailee työelämäprofessori Janne Roslöf, jonka työ koulutuksen sisällön suunnittelussa käynnistyi tänä syksynä.

Roslöfillä on vahva osaaminen tekniikan alan koulutuksen kehittämisestä ja koulutuksen johtamisesta. Koulutuksen käynnistämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Käynnissä ovat keskustelut yrityselämän, muiden tekniikan alan korkeakoulutusta tarjoavien yksiköiden ja julkisen hallinnon organisaatioiden kanssa.

– Pian alkava tieto- ja ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörikoulutus mahdollistaa lukuisia eri urapolkuja. Alan asiantuntijoista on pulaa myös kansainvälisesti, sanoo Janne Roslöf.

Monitieteiset opinnot kehittävät joustavaa ajattelua

Tekniikan ja ihmistieteiden opintojen yhdistelmä pohjautuu monitieteisyyteen. Ajatuksena on, että IT:n ajattelutavan, menetelmien ja tapojen lisäksi opiskelija oppii tuntemaan muita tieteellisiä tapoja lähestyä ihmistä, teknologiaa ja yhteiskuntaa.

– Opinnot auttavat ymmärtämään, miten eri aloilla hahmotetaan ja jäsennetään maailmaa. Tällainen monitieteellinen ymmärrys on keskeistä uusien ratkaisujen ja innovaatioiden synnyttämiselle. Tätä monitieteisyyttä tuetaan johdonmukaista ajattelua vahvistavilla matemaattis-loogisen päättelyn opinnoilla, sanoo Lauri Kettunen.

Marja-Leena Laakso

Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso.

Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso arvioi, että monitieteinen koulutus vahvistaa ratkaisukeskeistä ajattelua.

– Asiantuntijat, jotka ovat jo opintojensa aikana tottuneet tarkastelemaan ilmiöitä erilaisista viitekehyksistä, ovat ajattelultaan huomattavasti joustavampia ja siten myös taitavampia toimimaan tilanteissa, joissa ratkaisuja on löydettävä hyvin monenlaisille inhimillisen elämän ja tekniikan rajapinnoille, Laakso sanoo.

Miten uudet diplomi-insinöörit voivat muuttaa maailmaa?

– Tarpeita on loputtomasti! Meiltä valmistuvat voivat muuttaa maailmaa luomalla palveluja ja järjestelmiä, jotka sujuvoittavat arkea ja tekevät yhä useamman elämästä inhimillisempää. Esimerkkejä on joka puolella esimerkiksi lasten varhaiskasvatuksesta ja koulunkäynnistä vanhustenhuoltoon ja hoivaan. Jo nyt työkaluja, ajoneuvoja, matkustamista ja ruoan jakelua muokataan uusiksi. Kaikkialla missä on ihmisiä, on nykyään myös kankeita ja jäykkiä laitteita ja kojeita. Kysyntä inhimillisyydelle on suuri, kiteyttää Lauri Kettunen.

Jyväskylän yliopistossa voit opiskella diplomi-insinööriksi tieto- ja ohjelmistotekniikan tai teknologiajohtamisen koulutusohjelmassa.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.