Sipilän hallituksen toimeenpanema Uusi peruskoulu -ohjelma määritteli peruskoululle kolme tavoitetta: oppijalähtöisyyden, maailman osaavimmat opettajat sekä avoimen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin.

Tutoropettajatoiminta on ollut keskeisimpiä kouluyhteisöä kehittäviä toimenpiteitä tavoiteltaessa maailman osaavinta opettajakuntaa. Toimintaa on tuettu 23 miljoonalla eurolla hallituskaudella 2015–2019.

Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat onnistuneet hyvin tutoropettajatoiminnan juurruttamisessa kouluihin. Vuoteen 2017 mennessä perusopetuksessa toimi jo 2 300 tutoropettajaa, mikä likimain vastasi toiminnassa olleiden peruskoulujen määrää.

Tutoropettajatoiminnan vaikuttavuuden selvittämiseen on valittu Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä. Opetushallituksen rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke pureutuu perusopetuksen tutoropettajatoimintaan ja siihen kohdennettujen valtionavustusten vaikutuksiin sekä toiminnan tulevaisuuden kehittämisen painopisteisiin.

Maanlaajuinen tutkimushanke mahdollistaa tutoropettajatoiminnan tarkastelun koulutusjärjestelmän valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

– Tutoropettajatoimintaan kohdennettujen valtionavustusten vaikutuksia selvitetään jo olemassa olevien aineistojen ja dokumenttien, kuten esimerkiksi opetushallituksen tutoropettajakyselyiden ja valtionavustusjärjestelmällä kerätyn tiedon avulla. Lisäksi aineistoa avustusten vaikutuksista kerätään tutoropettajille ja opettajille kohdennetuilla kyselyillä sekä haastattelemalla asiantuntijoita, tutkimustiimin projektipäällikkö Matti Taajamo sanoo.

Tutoropettajatoiminnan tehtävä

Tutoropettajatoiminnan tehtävä on tukea pedagogiikan uudistumista ja edistää opetuksen digitalisaatiota, työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä, koulujen toimintakulttuurin uudistumista ja opetussuunnitelman perusteiden toteutumista. Toimintaa on toteutettu monin eri tavoin koulu- ja kuntakohtaisesti, tutoropettaja toiminnan keskiössä.

Miten tutoropettaja toimii?

Tutoropettaja toimii vertaistukena ja -kouluttajana, oman yhteisön kokonaisvaltaisena kehittäjänä sekä paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja teemallisten verkostojen jäsenenä. Opetushallituksen kyselyn perusteella tutoropettajan työssä korostuu digiosaamiseen painottuva tutorointi. Tehtävät voivat liittyä myös samanaikaisopetukseen ja innostamiseen sekä uuden opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoon ja tukitoimiin.

Lähde: Opetushallitus. Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa. Grafiikka: Liisa Valtonen.

Yhteistyö tietohallintohenkilöstön kanssa, tutoroitavien opettajien tieto- ja viestintäteknologian osaamiskartoitukset, koulutusten järjestäminen ja hankintoihin osallistuminen ovat monen tutoropettajan vastuulla. Tehtävissään he ovat toimineet joko osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti.

Tutoropettajatoiminnan arviointi

Maanlaajuinen tutkimushanke mahdollistaa tutoropettajatoiminnan tarkastelun koulutusjärjestelmän valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Valtakunnallisen tason tarkastelu painottuu koulutuspolitiikan ohjaavaan rooliin. Alueellinen arviointi painottuu opetuksen järjestäjien ja oppilaitosjohdon asemaan tutortoiminnan toimeenpanossa, kun taas paikallisen tason tarkastelussa korostuvat tutoropettajatoiminnan käytännön toimet sekä tutoropettajien koulutus ja osaaminen. Hankkeen päättyessä keväällä 2021 meillä on tutkittua tietoa siitä, ovatko tutoropettajat tehneet suomalaisista opettajista maailman osaavimpia.

Tutoropettaja-tutkimustiimin muodostavat Jyväskylän yliopistossa Koulutuksen tutkimuslaitoksen erikoistutkija, projektipäällikkö Matti Taajamo, professori Päivi Häkkinen, projektitutkija Matti Pennanen, apulaisprofessori Juhani Rautopuro sekä yliopistonopettaja Mika Risku Koulutusjohtamisen instituutista.

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.