Unicorns and SuperMe! Home Designers! Underwater world! Race of Champions! Oppimisen iloa, innostusta, luovuutta ja ihastusta –hienomotorisia taitoja ja digitaalisuutta unohtamatta, sillä ekaluokkalaisen kielenvarhentajan digitaalinen CV tekee näkyväksi kielitaidon kasvun ja kehittymisen ensihetkistä alkaen!

Tästä kaikesta on kyse, kun puhutaan koko Suomea koskevasta laki- ja asetusmuutoksesta, joka tuo varhennetun A1 –kielen opetuksen osaksi suomalaista perusopetusta ja ekaluokkalaisen opinpolkua tammikuusta 2020 alkaen.

Koska pelit ja leikit ovat keskeinen osa varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten toimintaa, on ne valittu myös varhennetun vieraan kielen opetuksen ja oppimisympäristöjen kivijalaksi. Näin luokkaan rakentuu peli- ja leikkiympäristö, jossa kieli opitaan lapsille luontaisissa kielenkäyttötilanteissa yhdessä toimien. Pedagogisesti hyvin suunnitellut leikit nousevat oppimisessa merkittävään osaan ja opetussuunnitelman osaamistavoitteita kohti kuljettavat oppimistilanteet mahdollistavat osaamisen arvioinnin.

 – Työmme tutkijoina, varhennetun kielen kouluttajina ja opettajankouluttajina ovat olleet viimeiset kaksi vuotta paitsi kiireisiä, myös äärimmäisen innostavia. Tutkimustyössämme olemme kehittäneet varhennetun kielenopetuksen opetusjärjestelyjen tueksi pelillisen ja leikillisen oppimaiseman, jossa kielitaidolle ja sen kehittymiselle luodaan vahva kasvualusta varhennetun kielenopetuksen toimintaympäristöissä, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opettajankouluttajat Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen kertovat.

Tämän oppimaiseman teoreettisena kivijalkana toimii Meriläisen ja Piispasen kehittämä Kontekstuaalis-pedagoginen varhennetun kielenoppimisen oppimisprosessin malli, jonka avulla rakentuva oppimisprosessi tukee ja syventää uuden kielen haltuunottoa toiminnallisissa ja lapselle luontaisissa oppimisympäristöissä. Oppimistilanteet ja pedagogiikka mahdollistavat oppimisen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kautta.

Puuhastelusta pedagogiikaksi – tietoisuus siitä, minkälaiseen ja minkä tasoiseen kielen osaamiseen opetuksessa pyritään, ohjaavat varhennetun kielen oppimisprosessiin liittyvien oppimistilanteiden suunnittelua sekä monipuolisen kielitaidon kehittymisen mahdollistavien opetusmenetelmien valintoja.

 – Keskeistä kehittämässämme varhennetun kielen oppimisprosessin mallissa on, että kieltä käsitellään luonnollisissa, lapsen luontaista toimintaa tukevissa tilanteissa, joissa kieli opitaan osana meneillään olevaa oppimiskokonaisuutta tai teemaa kontekstiin sopivan sanaston ja toiminnan kautta. Esimerkiksi Home Designers -oppimiskokonaisuudessa tutustutaan huonekaluihin luovasti ja leikillisesti sisustussuunnittelijan roolissa. Nelivaiheisen, kielitaitoa kehittävän ja syventävän oppimisprosessin kautta oppilaat ottavat haltuun kodin sanastoa, suunnittelevat ja toteuttavat unelmien huoneen sekä jalkautuvat asuntomessuille, jossa toimivat asuntoesittelijöinä esitellen kutsuvieraille asuntojensa mielenkiintoisimpia puolia, Meriläinen ja Piispanen kuvailevat kuvailevat.

Minkälaista osaamista pienet varhentajat tässä oppimisprosessissa saavuttavat ja osoittavat? Mikäpä tekisikään pienen kielenvarhentajan osaamisen paremmin näkyväksi kuin oma, henkilökohtainen, digitaalinen CV, johon laulut, leikit ja luonnolliset kielenkäyttötilanteet tallentuvat kuvin, videoin, podcastein ja myöhemmin myös helpoin kirjallisin tuotoksin.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.