Inhimillisen teknologian kehittämisestä voi tulla yrityksille uusi menestyslaji, sanoo vuorineuvos Ilpo Kokkila. Hän johtaa Jyväskylän yliopiston pääomakeräyksen tukiryhmää, joka etsii yrityksiä ja yhteisöjä tukemaan tekniikan koulutusalaa. Syksyllä Jyväskylässä alkaa uusi tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-koulutus, josta valmistuu tekniikan ja ihmistieteiden osaajia.

SRV-yhtiöiden perustajalla, Pontos Groupin hallituksen puheenjohtajalla, vuorineuvos Ilpo Kokkilalla on käynnissä työ, jonka tavoitteeseen hänellä on vankka usko. Rakennusalalla pitkän uran tehnyttä DI Kokkilaa kiehtoo ihmisen ja koneen suhde – digitalisoituvassa elämäntavassa etenkin se, miten teknologiaa kehitetään lisäämään ihmisen hyvinvointia.

Ilpo Kokkila sanoo, että markkinoilla on tilaa käyttömukavuuteen panostavalle teknologialle.

Kokkilan mielestä markkinoilla olisi reilusti tilaa yksinkertaisille ratkaisuille.

”Tarvitaan tekniikkaa ja teknologiaa, joiden käyttäminen tuntuu ihmisistä loogiselta. Elektroniikkateollisuus ei ole vielä panostanut käyttömukavuuteen samalla tavalla kuin esimerkiksi autoteollisuus. Ikääntyvässä yhteiskunnassa tämä tarve korostuu”, hän sanoo.

Kokkila vertaa tilannetta vuokra-autolla ajamiseen.

”Vuokra-autolla ajamaan lähteminen ei ole ollenkaan niin jännittävää kuin vaikkapa aikoinaan ulkomailla auton vuokraaminen. Harva enää vuokraamosta parkkipaikalta lähtiessään miettii, että mitenkähän tämä auto toimii”, Kokkila sanoo ja toivoo, että samanlaista käyttäjäkokemusta tavoiteltaisiin laajasti jatkossa myös elektroniikkateollisuudessa.

Tekniikasta uusi menestysala yhteistyössä

Jyväskylän yliopisto etsii yrityksiä ja yhteisöjä tukemaan tekniikan koulutusta. Uusi tieto- ja ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörikoulutus alkaa informaatioteknologian tiedekunnassa syksyllä 2021.

Koulutus vastaa myös inhimillisen tekniikan haasteisiin: tulevat insinöörit oppivat IT:n ajattelutavan ja menetelmien lisäksi muita tieteellisiä tapoja lähestyä ihmistä, teknologiaa ja yhteiskuntaa. Insinööriopintoihin voi yhdistää esimerkiksi musiikin, liikuntatieteiden, kasvatustieteiden, aivotutkimukseen, psykologian, journalistiikan, matematiikan tai kauppatieteiden opintoja.

Yritysten ja yliopiston yhteistyö tuo  näköaloja.

Uuden koulutuksen alalla yritykset ja Jyväskylän yliopisto voivat yhteistyössä tehdä menestyksekkään aluevaltauksen, ennakoi Ilpo Kokkila.

”On todella iso asia alueelle, jos yhdessä lähdetään kehittämään tekniikkaa ja palveluja, jotka tukevat ihmisten henkistä hyvinvointia”, hän sanoo.

Kokkila painottaa tiiviin yhteistyön pitkäaikaisia hyötyjä. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi opinnäytetöitä, työharjoitteluja ja yhteistyötä tutkimushankkeissa.

”IT-alalla asiat menevät nopeasti eteenpäin. On hyvä, että molemmat osapuolet saavat nopeasti tietoa muutoksista. Yritykset saavat osaavia harjoittelijoita ja aikanaan sitoutuneita työntekijöitä, jotka tuntevat jo firman sisällöt. Vastaavasti yliopisto pysyy kiinni yritysten reaalimaailman asioissa.”

”Monesti käy niin, että molemmilla silmät räpsähtävät auki yhteistyön ansiosta”, kuvailee Kokkila.

Monta tapaa lahjoittaa

Meneillään olevassa Jyväskylän yliopiston varainhankintakampanjassa tekniikan ala on kärkenä kesäkuuhun 2022 saakka.

Yliopiston DI-koulutus tukee alueen elinvoimaa, sanoo rehtori Keijo Hämäläinen.

”Nyt on hieno tilaisuus investoida osaamiseen ja vastinrahan avulla vähintäänkin tuplata sijoitus sekä hyödyntää verovähennysoikeutta. Yliopisto haluaa tukea DI-koulutuksellaan alueen elinvoimaa synnyttämällä osaamista, työpaikkoja ja yrityksiä kaikille toimialoille”, sanoo Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Lahjoitus moninkertaistuu, sillä valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahoituksella, joka jaetaan yliopistojen kesken suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan. Jokainen lahjoitettu euro voi tuottaa yliopistolle vastinrahaa jopa 2,5 euroa.

Yli 10 000 euron lahjoituksen voi myös kohdentaa jollekin yliopiston koulutusalalle. Keräyksen tuottoja voidaan kohdistaa muun muassa henkilörekrytointeihin, kuten työelämäprofessuureihin, tutkimushankkeisiin ja laitehankintoihin.

”Keräykseemme voi osallistua monella tavalla yhteisönä, yrityksenä tai yksityishenkilönä. Ottakaa reippaasti yhteyttä, niin keskustellaan, millainen yhteistyö tai lahjoitus olisi sydäntänne lähellä, ja millainen toteutus olisi kätevä vastinrahan ja verovähennyksen hyödyntämiseksi. Vaikkapa merkkipäivä voi antaa kimmokkeen järjestää keräys tieteen hyväksi”, kertoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Anu Mustonen.

Keräyksen kärki on DI-koulutuksessa, tekniikan alassa, mutta lahjoittaja on vapaa suuntaamaan halutessaan mille tahansa Jyväskylän yliopiston koulutusalalle:

Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat hyödyntää lahjoituksestaan merkittävän verovähennyshyödyn. Keräysaika kestää 30.6.2022 saakka.

Lisätietoja yhteiskuntasuhdepäällikkö Anu Mustoselta, anu.mustonen@jyu.fi, puh. 050 564 9022.

Kampanjan verkkosivut: Lahjoita yliopistollesi — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

 

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.