Anita Malisella oli 2000-luvun alussa tieteellinen päiväuni. Eikö olisikin upeaa, jos oppimisprosesseja pääsisi tarkastelemaan monimenetelmäisesti luonnollisissa oppimisen tilanteissa?

On maaliskuu 2019 ja yliopistotutkija Jarno Mikkonen asettelee aivosähkökäyriä mittaavaa EEG-myssyä Ilmasotakoulun kadetin päähän. Pienessä, laitetta ja lentosimulaattoria pullollaan olevassa huoneessa on tavallista ahtaampaa. Tämä on yksi niistä harvoista kerroista, kun yliopiston EEG-laitteita on siirretty yliopiston ulkopuolelle.

Projektissa vahva tutkimusosaaminen aivojen ja autonomisen hermoston mittaamisessa yhdistyy sekä tieteelliseen innovaatioon että Keski-Suomen alueen vahvuuksiin simulaatio-oppimisympäristöissä. Samalla aallonpituudella -hanketta tehdään yhteistyössä Ilmasotakoulun ja Firstbeat Technologiesin kanssa. Sen parissa työskentelee tutkijoita kasvatustieteiden laitoksesta, opettajankoulutuslaitoksesta ja psykologian laitoksen Aivotutkimuskeskuksesta.

Rutiinin rikkominen altistaa oppimaan

Tutkijat asettavat EEG-myssyjä kadetille ja kouluttajalle.

EEG-myssyin ja sykemittarein varustettu kadetti ja hänen kouluttajansa siirtyvät lentosimulaattorin luo. Hieman normaalista poikkeavasta tilanteesta kielii myös pieni kamera, joka kuvaa lentosimulaation tapahtumia. Tutkimuslaitteistosta huolimatta kadetilla on edessään tavanmukainen oppimistilanne. Hän kuuntelee kouluttajansa neuvoja ja lennonjohdollisia ohjeita simulaattorilla lentäessään. Kouluttajan muistiinpanot ovat tavallista yksityiskohtaisemmat, mutta oppilaan toimintaan tämä ei vaikuta.

Seuraavana päivänä sama kadetti tulee istahtamaan pöydän ääreen kasvatustieteen lehtori Anita Malisen kanssa. Hän pääsee katsomaan oppituntiaan videoituna ja arvioimaan sekä omaa että kouluttajan toimintaa oppimistilanteen aikana.

– Oppilaat osoittavat oppimistilanteesta ”säröjä”, Malinen kertoo. Särö voidaan määritellä kokonaisvaltaiseksi epämukavuuden ja epävarmuuden kokemukseksi, joka on Malisen mukaan avain uuden oppimiseen. – Säröytymisen myötä ihminen joutuu epäilemään omia ajatuksiaan, omaa näkemystään, omia toimintatapojaan ja jopa itseään. Särö hämmentää, yllättää ja ”pakottaa” aikuisen ulos tottumuksistaan ja rutiineistaan, Malinen kuvailee.

Yhteistyö tuo hyötyjä myös yrityksille

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on parantaa yksilöllisen oppimisen prosessia ja kehittää oppimisen prosessien tutkimusta. Hankekokonaisuutta on valmisteltu ja toteutettu jo useamman vuoden ajan monitieteisellä kokoonpanolla. Tavoitteena on luoda pohjaa myös kehitystyölle, jonka avulla voidaan rakentaa parempaa ymmärrystä koulutuksen tarpeista. Tulevaisuudessa tutkimustietoa voitaisiin soveltaa myös oppimisen yksilöllisten tarpeiden tukemiseen.

– Uudenlaisten tutkimusmenetelmien ja yhteistyön avulla pääsemme tarkastelemaan tiedon, taidon, tunteen ja toiminnallisuuden yhteyksiä. Ensimmäistä kertaa pääsemme tarkastelemaan myös oppilaan ja kouluttajan kokemusten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla, yhdistäen laadullisia ja määrällisiä mittareita, yliopistotutkija Mikko Vesisenaho summaa. Ensimmäinen aineisto kerättiin yliopisto-opiskelijoiden pienryhmä- ja luentotilanteissa.

Tutkijoiden iloksi Ilmavoimat lähtivät rohkeasti mukaan projektiin, sillä yhteistyö Ilmasotakoulun kanssa mahdollisti upean ja uniikin tutkimusympäristön. Jatkossa taidon ja osaamisen kehittymistä on tarkoitus tutkia myös muissa konteksteissa, kuten kuntoutuksen, logistiikan ja metsäalan opetuksessa. Hanke pyörii Keski-Suomen liiton AIKO-rahoituksella (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut). Rahoitusten tarkoituksena on tukea hankkeita, jotka vahvistavat Keski-Suomen strategisten kärkialojen uudistumista, kansainvälistymistä ja työllisyyttä.

Oppimisen sykkeet ja Samalla aallonpituudella -hankkeiden ydintiimissä työskentelevät tutkijat Anita Malinen, Jarno Mikkonen, Tiina Parviainen, Minna Silvennoinen ja Mikko Vesisenaho.

 

Hankkeen verkkosivut: http://r.jyu.fi/vDT

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.