Suomeen on perustettu ICT-alan vauhdittamiseksi uusi yhteenliittymä, Allied ICT Finland (AIF). Mukana toiminnassa ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut viidessä kaupungissa, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Helsingissä sekä VTT. AIF-keskittymän ensisijaisena tarkoituksena on parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä merkittävästi. Tavoitteena on myös pysyvästi nostaa tutkimuksen ja kehityksen investointitasoa ICT-alalla Suomessa.

Allied ICT Finland tukee myös Jyväskylän talouskasvua. AIF uusine toimintatapoineen luo mahdollisuuksia yhdistellä ja hyödyntää uusimpia teknologioita ja AIF-konsortion osaamista joustavasti eri liiketoiminnan alueille sekä yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöhön.

Allied ICT Finland paketoi toimijoiden vahvuudet – erityistietämys tehokäyttöön

Digitalisaatio tuo suuria kasvun mahdollisuuksia, mutta onnistuminen vaatii aivan uudenlaista ketteryyttä, investointeja ja kumppanuusmalleja. Suomen on oltava uusien teknologioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä ketterä edelläkävijä.

Allied ICT -toimijoiden kesken rakentuu uudenlainen toimintamalli, jossa tutkimustoimijat, kaupungit ja yritykset hyödyntävät uutta internetiin perustuvaa alustatalous- ja kasvuverkostomallia. AIF yhdistää alustatalousmalliin monialaisen huippututkimuksen, tutkijaresurssit ja T&K-ympäristöt. Keskeisenä tavoitteena on ottaa käyttöön ketterä ”tutkimuksesta liiketoimintaa”-malli. Keskeisiä kasvua eteenpäin vieviä toimintaperiaatteita ovat investointien, liiketoiminnan, kumppanuuksien ja tutkimus- ja kehitysresurssien mittava yhteiskäyttö.

Suomalainen huipputeknologioiden hyödyntäminen yhteistyöllä uudelle tasolle

Allied ICT Finland pyrkii luomaan uutta liiketoimintaa useamman miljardin euron edestä.

– Miljardiluokan tavoitteiden takana on mittava havaittu potentiaali uusille teknologisille ratkaisuille, toteaa projektin johtaja Jaakko Sauvola. Alusta asti on ollut selvää, että suomalaisilla yrityksillä on valtavasti tarjottavaa globaaleille markkinoille. Yhdistämällä tutkimuskapasiteetin ja yritysten parhaat toimijat keskenään luomme eräänlaisen valmennusalustan, josta odotamme miljardiluokan pysyvää tulosta.

Keskeisiä Allied ICT -kärkiä ovat langattomat verkot ja laitteet, teollinen Internet, tekoäly ja koneoppiminen, drone-teknologiat, lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologiat, peliteknologiat, järjestelmät ja alustat, painettava elektroniikka, uudet materiaalit ja sensorit, tietoturva ja vertikaaliteknologiat.

– Rahoitus rakennetaan hyödyntämällä useita kotimaisia ja eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja, toimijoiden omaa pääomaa sekä kv-kumppanuuksia, toteaa Arto Maaninen, AIF:n johtoryhmän puheenjohtaja.

 

Allied ICT Finland -kumppanuus tuottaa kansainvälisillä markkinoilla kysyttyjä ratkaisuja

AIF luo uusia ratkaisuja yhdistäen nykyään erillisiä erikoisosaamisen alueita, T&K-alustoja ja -resursseja, minkä lisäksi AIF tuottaa kansainvälisillä markkinoilla haluttuja tuotteita ja palveluja. Yritykset ja tutkimuslaitokset osallistuvat hankkeisiin omalla osaamisellaan, työkaluillaan ja T&K-ympäristöillään.

Allied ICT Finland on avoin kaikille suomalaisille korkean teknologian yrityksille, muille toimijoille sekä alan tutkimuslaitoksille.
– Myös kansainväliset yritykset ja kumppanit ovat tervetulleita hankkimaan suomalaisia kumppaneita ekosysteemien kautta, kertoo AIF:n johtoryhmän varapuheenjohtaja, dekaani Pasi Tyrväinen Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta.

– Suomalaisyritysten ja tutkimusosaamisen taso on maailman huippuluokkaa, mutta markkinoilla menestyvien ratkaisujen kehittäminen vaatii uudenlaisia kumppanuuksia, eri teknologioiden räätälöintiä ja integrointia. Meidän tehtävämme on löytää parhaat toimijat, visiot ja ideat ja kehittää ne markkinoilla halutuiksi tuotteiksi ja palveluiksi, kertoo Sauvola.

Jyväskylän ydinosaaminen keskeisessä roolissa

Keski-Suomen yritysten vahvuudet ja alueen hyvinvointi-ICT, kyberturvallisuus ja bio-ICT-osaaminen istuvat hyvin Allied ICT Finlandin palettiin koottaessa ketterien yritysryhmien tarjonnasta kokonaisuuksia kansainvälisille markkinoille.

– Konseptien kehittäjille Hippos, uusi sairaala, Kankaan alue, JAMKin kyberlaboratorio ja yliopiston laboratoriot tarjoavat hyvän alustan nopeaan testaamiseen ennen markkinoille menoa, Tyrväinen korostaa.

 

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.