Etäopetukseen siirtyminen keväällä oli kouluissa vaativa ponnistus. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos tarttui asiaan nopeasti ja kokosi opiskelijoita tukemaan kouluja uudessa tilanteessa. Opiskelijat saivat samalla tuntuman siitä, miten opitut digitaidot toimivat tosipaikassa.

– Kokonaisuutena antoisa kokemus, opiskelija Henri Sertti summaa etänä toteutettua harjoittelua ja ohjausta. Hän suorittaa luokan- ja erityisopettajan tutkintoja. Sertti harjoitteli keväällä normaalikoulussa kaksi kuukautta, joista jälkimmäisen etänä. Sen jälkeen osana äidinkielen kielitietoisen opetuksen kurssia hän ohjasi kolmisen kuukautta maahanmuuttajaopiskelijoita kotitehtävien tekemisessä.

Poikkeuksellisessa tilanteessa opiskelijat oppivat asioita, jotka ovat käyttökelpoisia myös lähiopetuksessa. Tulevaa ammattia ajatellen hyödyllisiä kokemuksia olivat esimerkiksi vuorovaikutus etäopetuksessa ja yhteydenpito oppilaiden vanhempiin.

Koko laitos mukana

– Meiltä lähti toimintaan mukaan kaikkiaan 90 opiskelijaa ja 12 opettajaa, mikä oli todella hyvä määrä kuormittavassa tilanteessa. Yhteisen toiminnan organisoinnissa laitostasolla oli monenlaista mietittävää ja paljon asioita opittiin kantapään kautta, lehtori Eija Aalto kertoo.
– Kokemuksia voidaan varmasti hyödyntää myös jatkossa, hän uskoo.

OKL vastasi haasteeseen laitostasolla eikä pelkästään yksittäisten opettajien voimin. Samalla rakennettiin yhteisesti käytänteitä etäohjaukseen. Tutustuminen, turvallisen ilmapiirin luominen ja toiminnallisten työtapojen kehittely verkkoympäristössä on kasvokkaistilanteita haastavampaa.

– Oli tärkeää luoda ohjauksen tukitoimia, jotta opettajaopiskelijat eivät jääneet yksin etäohjauksen haasteiden kanssa, Aalto täsmentää.

– OKL:n ja kasvatustieteiden laitoksen erityispedagogiikan oppiaineen välinen yhteistyö laajentui ja Peda.netin mahdollisuuksia hyödynnettiin koulujen, opettajien ja opiskelijoiden kohtauttamisessa, koulutuksesta vastaava varajohtaja Ulla Maija Valleala luettelee syntyneitä hyviä käytäntöjä.

Yhteinen uusi kokemus kaikille

Osa opiskelijoista pääsi keskustelemaan opettajien kanssa vertaisena, koska tilanne oli kaikille uusi. Kollegiaalisen tuen ja yhteisopettajuuden merkitys avautui konkreettisella tavalla. Tätä ajatusten jakamista todellisista kysymyksistä ja haasteista opiskelijat pitivät todella hyödyllisenä ja opettavaisena.

Jos opiskelijoiden tekniset, viestinnälliset ja digitaaliset taidot ja oppimisympäristöt olivat jääneet aiemmin opinnoissa irrallisiksi, niin harjoittelussa niistä tuli uusi ”normaali” ja kiinteä osa opetuksen perusasioita.

Suurin haaste oli oppilaisiin tutustuminen. Pelkästään etäopetuksen keinoin se tuntui lähes mahdottomalta. Yksilöopetuksessa se onnistui paremmin, mutta ryhmissä osa oppilaista saattoi pitää esimerkiksi mikrofonit ja kamerat kiinni, jolloin tutustuminen jäi tekstien varaan.

Vaativaa mutta antoisaa

Aluksi etäopetuksen suunnitteluun meni enemmän aikaa tavanomaiseen opetukseen verrattuna. – Hain netistä uusia keinoja ja vinkkejä opettaa asioita. Erityisesti havainnollistaminen on etäyhteyden välityksellä hankalaa. Perinteisessä harjoittelussa olisi varmaan tullut pitäydyttyä totutuissa ratkaisuissa, Sertti kertoo.

– Tekniikka, kuten zoom-ohjelma, oli tuttua entuudestaan. Kuitenkaan en ollut käyttänyt etäyhteyksiä aiemmin opetuksessa. Yllättävän hyvin tekniikka toimi, ylitsepääsemättömiä teknisiä ongelmia ei eteen tullut, Sertti summaa.

Etätilanteessa vuorovaikutus oli hyvin erilaista luokkatilanteeseen verrattuna: oppilaiden tunnetilat, turhautuminen tai ymmärtäminen eivät välittyneet samalla tavoin, etenkään kun aina oppilaat eivät pidä kameroita päällä. Usein opetustunti etänä tuntui tavanomaista intensiivisemmältä.

Aihekirjoa ammattiopiskelijoiden ohjauksessa

– Maahanmuuttajien kanssa työskennellessä opiskeltavat asiat olivat todella moninaisia. Ammattikoulun matematiikan läksyistä siirryttiin fysioterapian kautta jopa kokin opintoihin, joissa harjoiteltiin mausteiden käyttöä, Sertti muistelee.

Pääpaino ohjauksessa oli kuitenkin suomen kielen taidon vahvistaminen ja opiskelustrategioiden oppiminen. Kehittyvällä kielitaidolla opiskeleminen on vaativaa, mutta ohjattavat olivat pääosin sinnikkäitä ja suhtautuivat opiskeluun positiivisesti.

Sertti huomasi, että joillekin oppilaille etäopiskelu sopi oikein hyvin ja osa olikin oikein aktiivisia ohjattavina. Toisaalta oli niitä, jotka suhtautuivat teknisin välinein toimimiseen epäilevän skeptisesti.

Jatketaan koulukenttää kuunnellen

Opettajankouluttajat aikovat kuunnella syyslukukaudella koulukenttää herkällä korvalla. Tulossa on esimerkiksi projekti, jossa aineenopettajaopiskelijat ohjaavat valmistavassa opetuksessa olevia maahanmuuttajataustaisia oppilaita etänä.

Keväällä kaikki oppilaat eivät päässeet toimintaan mukaan puutteellisten digitaitojen takia. Nyt he pääsevät harjoittelemaan etäyhteyden välityksellä opiskelua, kun opettajaopiskelijat opettavat ja oppilaiden omat opettajat auttavat luokassa. Myös erilaisia opettajien toivomia materiaaliprojekteja on vireillä.

Kuvassa Henri Sertti (vas.), Eija Aalto ja Ulla Maija Valleala. 

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.