Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan valmentajakoulutus uudistuu syksyllä 2021. Tavoitteena on, että entistä useammalla valmentajalla urheiluvalmentajalla on tulevaisuudessa akateeminen koulutus. Kun valmennus nojautuu tutkittuun tietoon, urheilutuloksetkin paranevat, arvioi koulutuspolkua suunnitellut yliopistotutkija Juha Ahtiainen. Opinnoissa tehdään aiempaa enemmän käytännön yhteistyötä urheilu- ja liikunta-alan toimijoiden kanssa.

Enemmistö suomalaisista ammattivalmentajista tekee työtään ilman akateemista koulutusta. Sen osoitti valmentajakysely vuonna 2019.

Professori Taija Juutinen

Professori Taija Juutinen

– Valmennuskoulutuksesta on ollut urheilutoimijoiden kentällä puhetta jo pidemmän aikaa. Kilpa- ja huippu-urheilukeskuksen Kihun vuoden 2019 valmentajakyselyn mukaan vain kolmella prosentilla kaikista valmentajista oli yliopistotason koulutus. Päätoimisilla valmentajilla korkeakoulutettujen prosenttiosuus oli 27. On ollut tarve ja tavoite uudistaa koulutusta ja vahvistaa yhteistyötä toimijoiden kanssa, tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani, professori Taija Juutinen

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskellaan liikunta- ja terveystieteitä useista eri näkökulmista yhteensä 11 oppiaineessa. Uusi valmennuksen kouluttautumisväylä tarjoaa vankan ja monitieteisen koulutuspohjan valmennuksen eri tehtäviin.

Koulutuksessa yhdistyy liikuntabiologinen, -pedagoginen ja -psykologinen näkökulma valmennukseen sekä akateemiset- ja työelämävalmiudet. Tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet toimia urheilu- tai hyvinvointivalmentajana ja valmennuksen koulutus-, johto-, kehitys- ja tutkimustehtävissä.

Yliopistotutkija Juha Ahtiainen

Yliopistotutkija Juha Ahtiainen

– Tämä valmennuspolku on tiedeyliopiston tarjoamaa koulutusta. Uuden tiedon tuottaminen on se, joka erottaa meidät muista koulutustahoista. Koulutus antaa opiskelijalle akateemisen taustan. Tuomme oman, tärkeän palasemme tähän kokonaisuuteen valmentajakoulutuskentässä, koulutuspolkua suunnitellut yliopistotutkija Juha Ahtiainen

– Tutkittuun tietoon nojaaminen ja sen soveltaminen on meidän vahvuutemme.

Mahdollisuus koulutusalan uudistamiseen tuli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen avulla. Tiedekunta haki ja sai avustusta koulutus- ja osaamistason nostamisen ohjelmasta.

Monipuolinen yhteistyö tarjoaa käytännön kokemusta opiskelijoille

Urheiluvalmennuksen koulutusta kehitetään edelleen yhdessä urheilun eri toimijoiden kanssa. Palloliiton kanssa on testattu yhteistyömallia valmentajakoulutuksessa ja työelämäyhteistyön ensimmäiset pilotit mentorointiyhteistyöstä on aloitettu urheiluakatemioiden kanssa.

– Uudistetun koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa urheilun parissa toimivien ammattilaisten korkea osaamistaso erilaisilla osaamisprofiileilla. Tämä tavoite tukee mm. Suomen Olympiakomitean strategiassa olevaa tavoitetta huippu-urheilun ammattilaisuuden kasvusta, Juutinen kertoo.

– Työelämäyhteys on tällä koulutuspolulla aikaisempaa tärkeämpi. Kehitämme mentorointi- ja harjoittelumahdollisuutta eri toimijoiden kanssa. Halumme myös tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kansainvälisiin valmennusharjoitteluihin, Ahtiainen sanoo.

Tavoitteena on, että korkeakoulutettujen osuus valmentajista kasvaa erityisesti urheilu-uran alkuvaiheessa. Koulutetut valmentajat ohjaamassa ja valmentamassa lapsia ja nuoria mahdollistaa laadukkaan urheilijan polun muodostumisen jo pienestä pitäen.

– Pätevien valmentajien avulla tavoittelemme tietysti lopputuloksena parempaa urheilumenestystä tulevaisuudessa. Valmennuksella on kuitenkin merkitystä myös kansanterveydellisellä tasolla yhä useamman lapsen osallistuessa urheiluseuratoimintaan jo nuoressa iässä, Ahtiainen sanoo.

– Lasten ja nuorten urheilussa haasteena on saada enemmän lapsia mukaan ja lapset pysymään harrastusten piirissä. Tähän tarvitaan vankkaa tietotaitoa myös muusta kuin suoritustekniikasta. Monipuolisessa koulutuksessamme liikuntapedagogiikan ja liikuntapsykologian opinnot antavat konkreettisia välineitä lasten ja nuorten parissa toimiville, Juutinen jatkaa.

– Ja sitten kun saadaan vielä valmennusta tarjolle kouluihin vaikkapa iltapäivätoiminnaksi yhä enemmän, niin samppanjapullo aukeaa, Ahtiainen nauraa.

Urheilu- ja hyvinvointivalmennuksen opintosuuntaan valitaan 30 opiskelijaa vuosina 2021–2022. Opiskelijat valitaan liikuntabiologisen aineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelmaan erillishaulla. Kevään hakuaika on 17.-31.3.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.