Psykologian laitoksella toimii koko maan mitassa ainutlaatuinen psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka. Asiakastoiminnan, opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen parantaa toiminnan laatua. Yli 20 vuotta toiminut kokonaisuus on ainutlaatuinen koko maan mitassa.

Yksi klinikan toiminnan keskeinen tavoite on syventää opintotarjontaa ja tarjota opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia. Noin joka neljäs opiskelija voi klinikan kautta päästä näkemään ja kokemaan käytännön terapiatyötä.

– Maisteriopintojen laadun parantaminen on ollut koko klinikan toiminnan ajan keskeinen ajatus, psykologian laitoksen johtaja Juha Holma tiivistää. Opiskelijat pääsevät kosketuksiin todellisten ongelmien ja tilanteiden kanssa. Toisena keskeisenä tavoitteena on tuottaa aineistoa psykoterapiatutkimukseen. Klinikan aineistosta onkin tehty runsaasti kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita, väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä sekä toteutettu tutkimushankkeita.

Klinikan palvelut ovat maksullisia. Asiakkaat joko kustantavat käynnit itse tai hakeutuvat julkisen terveydenhoidon lähettäminä palveluseteleiden turvin. Lehti-ilmoitusten tavoittamina ja perheneuvoloiden kautta hakeutuu myös asiakkaita. Kriisikeskus Mobilen kanssa yhteistyössä toteutetaan ryhmätoimintaa lähisuhdeväkivallan tekijöille. Asiakastoiminnassa on yksilö-, pari- ja ryhmäkäyntejä.

Psykoterapiakoulutus – määrällisesti pientä mutta vaikuttavaa

Klinikka toteuttaa myös täydennyskoulutuksina psykoterapeuttikoulutuksia. Niitä voivat tuottaa psykologian tai lääketieteen koulutusvastuussa olevat yliopistot.

– Tällä tavalla on tarjottu mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen jo ennen tämän termin yleistymistä, lehtori Aarno Laitila sanoo. Yliopistojen vastuulla on huolehtia koulutuksen laadusta, Valvira myöntää psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden.

Jyväskylällä on ollut pitkään vahva perinne psykoterapiatutkimuksessa ja näin myös yliopiston psykoterapeuttikoulutuksiin on voitu tuottaa tuoretta tutkimustietoa. Vuosittain koulutukseen osallistuu kahdesta kolmeen sataan ammattilaista. Koulutukset kestävät noin neljä vuotta.

– Kohtalaisen pienestä koulutettavien määrästä huolimatta toiminnalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Laitila toteaa.

Väkivallan ehkäisy painottuu tutkimuksessa

Väkivallan hoitoon liittyvä tutkimus on ollut keskeistä klinikan koko toiminnan ajan. – Väkivallan kokemuksen seuraamukset ovat todella laajoja, Holma toteaa. Hän on huolissaan siitä, että asiaan ei ole poliittisella tasolla tarpeeksi herätty. Jos halutaan ehkäistä esimerkiksi mielenterveyshäiriöitä, väkivallan tunnistamisen ja puuttumisen keinojen kehittäminen on avainasemassa. Lähisuhdeväkivallan vaikutukset psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ovat niin merkittäviä.

Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen keskussairaalan EU-rahoituksella toteutetun hankkeen tuloksena on laadittu väkivaltaseula terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. THL on ottanut sen osaksi vakiotyökalupakkia eli niitä peruskysymyksiä, joita listataan henkilön hakeutuessa terveydenhuoltoon.

Klinikan tutkimus suuntautuu selvittämään, miten tunteiden sääntely liittyy kehon ja aivojen toimintaan. Suomen Akatemian rahoittaman laajan Relational mind -tutkimuksen raportointi ja aineiston analysointi jatkuu edelleen.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen lähisuhdeväkivallan tutkimusryhmä on mukana tutkimushankkeessa, jossa kehitetään virtuaalilasisovellusta lähisuhdeväkivallan ehkäisy- ja valistustyöhön. Sovellusta tullaan käyttämään myös lähisuhdeväkivallan tekijöille tarkoitetuissa ohjelmissa. Siinä on tavoitteena auttaa heitä ymmärtämään väkivallan seuraukset kohteelle.

Suomesta on puuttunut yliopistotasoinen, säännöllinen ja tutkimustietoon perustuva opetus, joka vastaisi väkivallan eri ilmenemismuotojen ja niiden vaikutusten mukanaan tuomiin haasteisiin. Jyväskylän yliopisto on jo useamman vuoden ajan tarjonnut kaikille opiskelijoille vapaasti valittavaa väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuutta. Sitä tuottavat yhteistyössä psykologian, kulttuurin tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan tutkijat.

Kuva: Aarno Laitila (vas.) ja Juha Holma esittelevät psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan tiloja.

Klinikasta lisätietoa https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.