Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ja luonnon kestämätön hyödyntäminen heikentävät nykyisten ja tulevien sukupolvien elinolosuhteita ja ajavat eliölajeja sukupuuttoon. Myös Jyväskylän yliopiston päämääränä on tehdä maailmasta paikka, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Yliopisto pureutuu aiheeseen tuomalla kestävän kehityksen myös osaksi opetusta.

Jyväskylän yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä kestävyystutkimusta Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin toimesta. JYU.Wisdom on yliopiston yhteinen hanke, joka edistää kestävyyttä, vastuullisuutta ja planetaarista hyvinvointia yli tiedekuntarajojen. Tutkimuksen lisäksi kestävyyden teemoja sisällytetään yhä enemmän myös koulutustarjontaan, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä uusia tapoja ajatella ja toimia.

Teesit apuna kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi

Suomen yliopistot ovat yhdessä miettineet, miten kestävä kehitys huomioidaan kaikessa toiminnassa. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto (Unifi) asetti helmikuussa 2019 kansallisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän vahvistamaan yliopistojen vastuullisuustyötä. Ryhmä kokosi yhteen 14 yliopistoa sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) yhdessä määrittelemään yliopistojen yhteiset periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi.

Lupaus konkretisoitui ryhmän yhteisiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden 14 teesiin, joista teesit neljä ja viisi keskittyvät kestävän kehityksen opetukseen. Myös Jyväskylän yliopisto on sitoutunut teeseihin ja on luonut neljä kestävyysteemaista opintojaksoa Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin toimesta.

– Kestävän kehityksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain, jos tiedämme mitä tavoitteiden toteutuminen meiltä vaatii ja motivoidumme toimimaan niiden eteen yhdessä. Kestävän kehityksen opinnot auttavat meitä hahmottamaan eri oppiaineiden näkökulmasta luonnon, talouden ja yhteiskunnan toimintaa ja vuorovaikutussuhteita, kertoo yliopistotutkija Mikael Puurtinen, joka koordinoi kestävän kehityksen opetusta Jyväskylän yliopistossa.  

Kestävyys on kaikkien asia

Kaikki planetaarisen hyvinvoinnin opintojaksot toteutetaan avoimen yliopiston kautta ja ne ovat avoimia kaikille, myös Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Lisäksi ne ovat osa yliopiston jatkuvan oppimisen tarjontaa. Opintojaksoja mainostetaan myös lukiolaisille ja ne toteutetaan ns. MOOC-kursseina, jolloin opintojaksot suoritetaan verkossa joustavalla aikataululla ja opiskella voi käytännössä missä vainYhden opintopisteen arvoisten opintojaksojen laatimiseen osallistuu tekijöitä eri tiedekunnista ja ne toteutetaan englanniksi lukuun ottamatta johdanto-opintojaksoa, joka toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi.  

– Halusimme luoda opintojaksoista mahdollisimman helposti suoritettavia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon teemat ovat tulleet keskeiseksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Kurssien kautta kenellä tahansa on mahdollisuus oppia kuinka nämä ongelmat ovat syntyneet ja kuinka ne ratkaistaan, sanoo Puurtinen.  

Kestävän kasvatuksen tiellä

Ensimmäinen opintojakso käynnistyy syyskuussa 2021. Planetaarinen hyvinvointi 1 –kurssi on yleiskatsaus aiheeseen, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään kuinka ihmisen toiminta uhkaa nykyistä ja tulevaa hyvinvointia ja kuinka ekologisia ja yhteiskunnallisia ongelmia pyritään ratkaisemaan kestävän kehityksen kautta. Samalla tutustutaan järjestelmiin ja arvoihin, joiden muutos on avain kestävämpään tulevaisuuteen. 

– Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseissä mainitaan, että kaikkien suomalaisten yliopistojen opiskelijoiden opintoihin pitäisi sisältyä yksi peruskurssi kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Meidän tavoitteenamme on, että johdanto-opintojakso olisi jossain vaiheessa pakollinen kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, kertoo Puurtinen.   

Opintojakso Planetaarinen hyvinvointi 2 keskittyy ekosysteemien ja yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksien ja vuorovaikutusten ymmärtämiseen kestävyysnäkökulmaa painottaenOpintojakso alkaa vuoden 2022 alusta.  

– Kestävyysongelmat pitää ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Jos käsittelemme aiheita yksittäin, emme välttämättä huomaa ratkaisujen kannalta olennaisia riippuvuuksia esimerkiksi taloudellisten järjestelmien ja ympäristöongelmien ja inhimillisten kriisien välillä, sanoo Puurtinen.  

Loput opintojaksot on aikataulutettu alkamaan huhtikuussa vuonna 2022. Kolmannella Planetaarisen hyvinvoinnin kurssilla keskitytään etiikkaan ja erityisesti arvoihin: yksilöllisiin arvovalintoihin, miten arvot muodostuvat ja muuttuvat. Lisäksi pohditaan kulttuurisia arvoja ekologisten kysymysten ja kulttuuristen käytänteiden taustalla. 

Viimeinen opintojakso paneutuu tulevaisuuteen, jossa käydään läpi toimenpiteitä, jolla kestämättömästä kehityksestä saataisiin kestävä ja hahmotetaan tulevaisuuden kehityspolkuja.  

– Olemme luoneet neljästä opintojaksosta hyvin monipuolisen kattauksen, joka vastaa myös yhteiskunnassa ja työelämässä nousseisiin tarpeisiin, kertoo Puurtinen.  

Laaja kestävyysopintojen kokonaisuus suunnitteilla

Planetaarisen hyvinvoinnin kurssien lisäksi JYU.Wisdom on lähtenyt kokoamaan 25 opintopisteen vapaasti valittavien opintojen moduulia, jonka tavoitteena on muodostaa kestävyysopintojen kokonaisuus, jonka opiskelijat voivat ottaa osaksi tutkintoaan. Samalla sitoudutaan kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin, jolla luodaan poikkileikkaavia rakenteita monitieteisten koulutusohjelmien mahdollistamiseksi.

– Kokonaisuutta aletaan suunnitella tarkemmin nyt keväällä. Kaikki kestävyysaiheesta kiinnostuneet kutsutaan mukaan. Jos tiedät jo nyt olevasi kiinnostunut hankkeesta, ole yhteydessä minuun, rohkaisee Puurtinen.  

Lisätiedot:   

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.