Arkisto

5.12.2018 Kemia on kokeellinen luonnontiede

Kemian laitoksen aineenopettajien kursseilla harjoitellaan kemian ilmiöiden havainnollistamista koulumaailmaan soveltuvien laboratoriotöiden ja demonstraatioiden avulla. Kurkkaa videolta miten opettajat innostavat kemian pariin!

9.8.2018 Uusi kirja vahvistaa kiertotalouden opetusta

Professori Raimo Alén on kirjoittanut uuden hiilihydraattikemiaa käsittelevän oppi- ja käsikirjan hyödynnettäväksi kemian opetuksessa. Se täydentää luontevasti hänen aikaisempaa ja luentotoimintaa tukevaa kirjallisuuttaan, joka käsittelee puukemiaa, puunjalostuskemiaa, paperikemiaa, biomassanjalostusta, orgaanisia…

Suodata avainsanan mukaan