Arkisto

9.8.2018 Uusi kirja vahvistaa kiertotalouden opetusta

Professori Raimo Alén on kirjoittanut uuden hiilihydraattikemiaa käsittelevän oppi- ja käsikirjan hyödynnettäväksi kemian opetuksessa. Se täydentää luontevasti hänen aikaisempaa ja luentotoimintaa tukevaa kirjallisuuttaan, joka käsittelee puukemiaa, puunjalostuskemiaa, paperikemiaa, biomassanjalostusta, orgaanisia…

Suodata avainsanan mukaan