Perjantaina 26.3.2021 Seminaarinmäeltä nousi kuvaannollisesti valkoinen savu: yliopistokollegio oli kahdeksan minuuttia kestäneessä kokouksessaan valmistellun valiokunnan esityksen ja edellisellä viikolla iltakoulussa käydyn keskustelun perusteella valinnut Jyväskylän yliopiston hallituksen uudet ulkopuoliset jäsenet. Lyhyt kokous oli tulosta pitkästä ja paneutuvasta valmistelusta. Millainen prosessi johti valkoisen savun pöllähdykseen? 

Kaikki sai oikeastaan alkunsa jo vuoden 2010 yliopistouudistuksesta. Yksi sen eniten puhuttaneista muutoksista oli, että yliopistojen hallituksiin alettiin valita yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä, joiden keskuudesta hallitus valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Muutoksen pelättiin murentavan yliopistojen autonomiaa ja pahimmassa tapauksessa tekevän yliopistoista vain yrityksiä palvelevia tutkintotehtaita.

Kymmenen vuoden kokemus on osoittanut, etteivät pelot olleet aiheellisia.

Hallituksen ulkopuoliset jäsenet ovat ainakin Jyväskylän yliopistossa toimineet vastuullisesti, haastaneet yliopistoyhteisöä uudistumaan ja avanneet yliopiston saataville verkostoja, joiden avulla yliopiston toimintaa on voitu kehittää.

Ulkopuolinen konsultti tukena hallituksen jäsenten valinnassa

Yliopistomme vuoden 2022 alussa aloittavan hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaprosessi poikkesi tällä kertaa aiemmista siten, että valinnassa hyödynnettiin ulkopuolisen konsultin apua. Aiemmin hyväksi havaittuun tapaan valintaesityksen valmisteli yliopistokollegion keskuudestaan valitsema valiokunta, jossa olivat edustettuina kaikki kollegion ryhmät – siis professorit, muusta opetus- ja tutkimushenkilökunnasta ja muusta henkilökunnasta koostuva keskiryhmä ja opiskelijat.

Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen tiede- ja sivistysyliopisto. Hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi haluttiinkin henkilöitä, joiden arvot ja osaaminen mahdollisimman hyvin tukisivat Jyväskylän yliopistoa ja varmistaisivat sen, että menestymme jatkossa – monessa mielessä aiempaa haastavammassa ympäristössä – vielä nykyistäkin paremmin.

Ulkopuolisten jäsenten toivotaan myös haastavan hallituksen sisäisiä jäseniä ja johtoa: uudessa normaalissa toimintatapamme varmasti muuttuvat.

Ulkopuolisilta jäseniltä odotettiin tutkimusmaailman osaamista ja tuntemusta, kansainvälisyyttä, laajoja verkostoja, kokemusta viestinnästä, sivistyksen arvostusta ja yliopistoyhteisön aseman tunnistamista keskeisimpänä menestystekijänä. Tavoitteeksi asetettiin optimaalisen kolmikon löytäminen: kaikkia näitä ominaisuuksia ei uskottukaan löytyvän yksittäisistä superihmisistä.

Yliopistokollegion asettama valiokunta kokoontui ensimmäisen kerran jo joulukuun alkupuolella, jolloin sovittiin valiokunnan työhön liittyvistä käytänteistä ja ensimmäisistä ulkopuolisiin jäseniin liittyvistä linjauksista. Samalla päätettiin myös ulkopuolisen konsultin käytöstä ja siitä, että yliopistokollegiolta pyydetään esityksiä ulkopuolisiksi jäseniksi.

Tammikuun alussa valiokunnalla oli käytettävissään yliopistokollegiolta koottu kymmenien henkilöiden lista ulkopuolisiksi jäseniksi esitetyistä.

Lisäksi konsultti esitti suorahakunsa perusteella löytyneitä ehdokkaita.

Valiokunta arvioi jokaisen esitetyn henkilön, ja moni heistä karsiutui jo tässä vaiheessa esimerkiksi hallituksen jäsenyyden kannalta ongelmallisten sidonnaisuuksien vuoksi. Jäljelle jääneistä keskustelua jatkettiin hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan tavoitteiden näkökulmasta. Tarkoituksena oli saada kokoon joukko, jonka valiokunta voisi haastatella lopullisen esityksen tekemistä varten.

Loppusuoralle selvinneet haastateltiin perusteellisesti

Haastatteluun kutsuttiin kymmenkunta aiemmat valintavaiheet selvittänyttä ehdokasta.

Haastatteluissa ehdokkaat joutuivat koville: haastattelussa piti ottaa kantaa mm. Jyväskylän yliopiston asemaan ja kehittämiseen, yliopistoyhteisön erityispiirteisiin, hallituksen toimintatapoihin sekä tietenkin uuteen normaaliin ja mustiin joutseniin.

Kukin haastatteluista kesti noin tunnin, minkä jälkeen valiokunta kävi siitä lyhyen keskustelun.

Maaliskuun puolivälissä haastattelut oli saatu tehtyä, ja oli aika tehdä yliopistokollegiolle esitys valittavista hallituksen ulkopuolisista jäsenistä. Esityksen valmistelu perustui pääasiassa vilkkaisiin ja monipolvisiin keskusteluihin, mutta ehdokkaista myös äänestettiin Flingan avulla.

Yleisin valintaesityksen teon aikana toistunut kommentti oli ”On tämä vaikeaa!”.

Valiokunta oli siinä onnellisessa, mutta samalla haastavassa tilanteessa, että haastatteluihin oli selvinnyt vain hyviä ehdokkaita. Kolmen valitseminen heistä oli vaikeaa, mutta viikkoa ennen päätöskokousta pidettyyn kollegion iltakouluun mennessä tässä kuitenkin onnistuttiin.

Iso valintaprosessi onnistui kokonaan verkossa

Iltakoulussa koko 30-jäseninen yliopistokollegio keskusteli valiokunnan tekemästä esityksestä. Keskustelussa todettiin valiokunnan onnistuneen työssään hyvin: poikkipuolisia näkemyksiä esitetystä optimaalisesta kolmikosta ei esitetty. Iltakoulussa käydyn keskustelun perusteella voitiin luottavaisin mielin edetä kohti varsinaista päätöskokousta ja alkaa valmistella mm. hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaan liittyvää viestintää.

Ne poikkeukselliset olot, joissa elämme, vaikuttivat myös hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaan.

Kuvaannollinen valkoinen savu oli digitaalista: koko valintaprosessi toteutettiin koronapandemiasta johtuen kokonaan verkossa ilman fyysisiä kohtaamisia.

Samalla se oli esimerkki siitä uudesta normaalista, jossa vuoden 2022 alussa aloittava hallitus yliopistoamme luotsaa. Valkoisen savun ohella tulevaisuudessa digitalisoituu vielä moni muukin asia.

Kirjoittaja Panu Moilanen toimi jäsenenä hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaa valmistelleessa yliopistokollegion valiokunnassa. Valiokunnan muut jäsenet, Jenni Heikkilä, Kari Heimonen, Ville Härsilä Saija Kyllönen, Sirpa Leppänen, Kaisa Miettinen, Miikael Saksman ja Elina Sillanpää, ovat osallistuneet tämän blogikirjoituksen kehittelyyn. Linkki Jyväskylän yliopistokollegion sivuille.

Voit myös kuunnella kirjoituksen Jyväskylän yliopiston Soundcloud-tililtä.

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.