Opoilu on kuningashommaa! Tätä mieltä ovat alumnimme Kirsi Siukonen ja Lauri Poutamo, jotka työskentelevät opinto-ohjaajina Vaajankosken yhtenäiskoulussa. Työ on monipuolista ja haasteellista, sillä juuri nivelvaiheet ovat nuoren opintopolulla kohtia, jolloin ohjauksen toimivuus punnitaan. On myös tärkeää muistaa, etteivät  nuoret muodosta homogeenista ryhmää, jolle riittäisi yhdenlainen ohjaustyyli. Jokainen nuori kohdataan hänen omista lähtökohdistaan käsin. 

Lauri Poutamo ja Kirsi Siukonen ovat molemmat taustaltaan luokanopettajia. He olivat harkinneet opo-opintoja pitkään ennen hakeutumista itse koulutukseen. Kirsi oli valinnut työurakseen luokanopettajuuden, koska oli kiinnostunut monesta eri aineesta. Pian hän huomasi, että tahtoisi kuitenkin keskittyä enemmän yhteen aineeseen.  -Myös nuoruus ikävaiheena kiinnosti minua, Kirsi lisää. Hän työskenteli myös koulutussuunnittelijana ennen opo-opintoja.

Lauri toimi kymmenen vuotta luokanopettajana, kunnes ryhtyi miettimään lisäopintoja. Myös Lauria kiehtoi nuorten kanssa toimiminen ja heidän tulevaisuuden suunnitelmiensa tukeminen. Hän opiskeli ensin kuitenkin biologian aineenopettajaksi. Laurikin pian huomasi kaipaavan työelämältä jotain muuta kuin aineenopettajan töitä.

” Pääsin työkierron kautta opinto-ohjauksen tuntiopettajaksi. Tykkäsin siitä niin paljon, että hakeuduin sen päätyttyä koulutukseen.”

Kun pyydän Kirsiä ja Lauria kertomaan tyypillisestä työpäivästään, molemmat pyrskähtävät nauramaan.   – Tyypillistä työpäivää ei tässä työssä olekaan, nauraa Kirsi. – Se on työn paras puoli, mutta tekee työn joskus myös raskaaksi, Lauri vakavoituu. Opolla riittää sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, joten organisointi- ja neuvottelutaitoja tarvitaan. Paljon käydään keskusteluja ja selvittämistä tehdään moneen suuntaan.

” Työhön kuuluu tiivis yhteistyö huoltajien ja rehtorin kanssa sekä myös oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmissä toimiminen. Työhön sisältyy paljon erilaisia tapahtumia.”

Työn ydintehtävä on tietenkin ohjaustyö, johon kuuluu myös oppituntien pitäminen. Lauri ja Kirsi kokevat, että opettajataustasta on paljon hyötyä. On hyvä tuntea koulujen käytänteitä ja ymmärrettävä lasten ja nuorten kehityskaareen liittyvät seikat. – Opettajuuteen on kuitenkin hyvä ottaa etäisyyttä tai jopa päästä siitä kokonaan pois. Ohjaaminen on kuitenkin eri asia kuin opettaminen, Lauri sanoo.

”On hyvä ymmärtää koulun toimintaa aineenopettajan näkökulmasta, sillä heidän kanssaan tehdään paljon yhteistyötä, mutta ohjaajan ajattelumaailma on erilainen verrattuna opettajan ajattelumaailmaan.”

Kirsi Siukonen ja Lauri Poutamo tukevat nuoren kasvua ja kehitystä koulumaailmassa. He tekevät työtä nuorten kanssa, jokaisen omista lähtökohdista lähtien. Perheiden kasvaneet haasteet näkyvät nuorissa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.  Samoin maailmantapahtumat heijastuvat koulun ja perheiden väliseen yhteistyöhön. Kodin ja vanhempien rooli hakee paikkaansa ja välillä kouluun kohdistetaan odotuksia, jotka ovat mahdotonta täyttää.

”Työssä riittää leveyttä, mutta onhan tämä kuningashommaa!”

Opinto-ohjauksessa nuori saa tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy tekemään tulevaisuuttaan koskevia ratkaisuja. Opinto-ohjaajaa tarvitaan myös silloin, kun koulunkäynnissä on ongelmia. Lauri ja Kirsi kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä,  sillä juuri sitä nuorten kanssa tulevaisuuden ja elämän pohtiminen on. Monelta saattaa puuttuu kotona keskusteluyhteys aikuiseen, joten koulussa käydyt keskustelut ovat tärkeitä.

” Nykynuoret ovat todella fiksuja ja valveutuneita. Sosiaalisen median ja tositv:n vaikutus näkyy ammattihaaveissa, mutta yleisesti ottaen nuorilla on hyvä käsitys eri ammateista.”

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.