Vesangan päiväkotikoulun rehtori Joel Linna on nuoresta saakka harrastanut asioiden kehittämistä ja uudistamista. Hänellä on ollut kyky, ja erityisesti halu, katsoa asioita eri näkökulmista. Tässä harrastuksessa jäsenyys Seminaarinmäen mieslaulajissa on tarjonnut oivallisen yhteisön, jossa voi pallotella ideoita opettajakollegoiden kanssa. Koulujen turvallisuus on ollut hänen mielenkiintonsa kohteena usean vuoden ajan. Joel Linna toimii Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen turvaryhmässä puheenjohtajana.

Joel Linna syntyi Karstulassa mutta asui lapsuutensa Pylkönmäellä. Jyväskylän yliopistoon hän hakeutui luokanopettajakoulutukseen, koska oli kiinnostunut useasta eri aineesta. Yhden aineen valitseminen olisi ollut liian vaikeaa. Hänellä oli myös kokemusta luokanopettajan sijaisuuksista ja mukavat muistot omalta koulutieltä toimivat myös innokkeena opettajuudelle.

”Opinnosta jäi erityisesti mieleen ilmaisukasvatus ja draamaopinnot – lehtori Erkki Laakson panostus ilmaisukasvatuksen kehittämiseen Suomessa on korvaamaton. Tietenkin opiskeluajalta Semmarit on se paras juttu!

Heti valmistumisen jälkeen Joel Linna työllistyi luokanopettajaksi Vesankaan. Vuosien saatossa ja töiden ohella hän kouluttautui rehtorin tehtäviin ja on nyt johtanut Vesangan päiväkotikoulua vuodesta 2005 alkaen. Rehtorina hän kokee todella tärkeäksi työhyvinvoinnin ylläpitämisen sekä korostaa työntekijätaitoja. – Pidän lähtökohtana toimivalle työyhteisölle kansanomaisesti ilmaistuna sitä, että työt tulee tehtyä riittävän hyvin ja ihmisten on työpaikalla hyvä olla, Joel kertoo.

”Kuinka saadaan kaikkien vahvuudet esiin ja kuinka niitä hyödynnetään yhteisen päämäärän ja tavoitteen saavuttamiseksi? Onko työyhteisön perusyksikkö minä vai me?”

Joel vietti kevätlukukauden 2019 opintovapaalla ja opiskeli avoimessa yliopistossa
työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen -opintokokonaisuutta. Hänen johdollaan Vesangan koulussa vaalitaan luottamuksen ilmapiiriä ja päiviin tuodaan myös huumoria sekä höpsöttelyäkin. Joelin mukaan mikään työyhteisö ei kuitenkaan voi “tekemällä tehdä” aidosti hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja kokea yhteisöllisyyttä tai työn imua. Ne tulevat koetuksi ja todeksi, jos ovat tullakseen.

”Kun rekrytoin uusia opettajia ja työntekijöitä meille töihin, niin kiinnitän erityistä huomiota siihen, kuinka he kohtaavat ihmisiä. Tätä asiaa voisi kouluttaa tuleville opettajille enemmänkin.”

Joel Linnan sydäntä lähellä ovat myös turvallisuusasiat, onhan rehtorilla vastuu koulunsa turvallisuusjohtamisesta. Tämä on toinen aihe, jota Joel toivoisi pidettävän enemmän esillä jo opettajien koulutuksessa. – Perusasiat jäävät usein kaiken uuden jalkoihin. Jos turvallisuus koetan tärkeäksi arvoksi, on se tehtävä myös näkyväksi, Joel painottaa.

Suomessa koulumaailmaan kohdistuneita uhkatilanteita on useita kymmeniä vuodessa, joista vakavasti otettavia uhkauksia on 5–6 kappaletta. Turvallisuusjohtamisen tulisi olla riskiperusteista mutta herkästi unohdetaan ”musta joutsen -teoria”. Kohtaamme aika ajoin tapahtumia, joiden toteutumisen todennäköisyys on todella pieni mutta silti niitä tapahtuu. Tähän voimme valmistautua ainoastaan varautumisella.

”Monessa koulussa on kaikki tarvittava hätätilanteen sattuessa, mutta ongelmana on ollut, missä niitä säilytetään. Muistaako niitä hädän hetkellä kukaan tai tietääkö esimerkiksi sijainen mistä kaikki löytyy?”

Joel ryhtyi rohkeasti tarkastelemaan koulujen turvallisuuteen liittyviä aukkoja. Ensin syntyi yksinkertainen oven turvalukitusväline, Säppi, joka pitää koulun ulkopuolisen tunkeutujan poissa luokasta. Pian sen ympärille kehittyi Turvakaappi, joka sisältää tarvittavan välineistön hätätilanteiden varalle. Turvakaappi löytyy jokaisesta luokkahuoneesta.

”Luokkahuoneisiin sijoitetut turvakaapit osoittavat henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille, että turvallisuutta pidetään tässä yhteisössä arvokkaana.”

Joel Linnan vahva sitoutuminen johtamaansa työyhteisöön näkyy ulospäin. Jyväskylän kaupungin työsuojeluvaltuutettujenryhmä palkitsi Vesangan päiväkotikoulun turvallisena työyhteisönä vuonna 2021. Vesangan päiväkotikoulun henkilöstöltä tulee hyvää palautetta kannustavasta johtamisesta. Työyhteisön arvot ovat myös etu rekrytoinneissa, sillä palkalla ei pysty hyvistä työntekijöistä kilpailemaan.

Turvallisuusvälineiden kehitystyössä Joel Linna on tehnyt yhteistyötä jyväskyläläisen rehtori Juhana Aution kanssa. Säppi on patentoitu ja sen ympärille on perustettu Säppi Oy. Yritys kehittää ja valmistaa julkisten tilojen turvallisuuskulttuuria edistäviä välineitä. Innovaatiot ovat niin yksinkertaisia, etteivät edes tunnu uusilta.

”Meiltä usein kysytään, eikö näitä välineitä ole jo olemassa? Ei ole.”

 

 

Joel Linna on mukana Yliopistopäivillä 27.10. puhumassa turvallisuusjohtamisesta. 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.