Ennen valmistumistaan Jyväskylän yliopistosta Kirsi Kaunisharju piti museoalaa todennäköisimpänä työpaikkanaan, mutta toisin kävi.  Tällä hetkellä hän toimii opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuriasiainneuvoksena, jolle hallintotehtävät eikä lakitekstinkään kirjoittaminen ole vierasta.

Kirsi on kirjoittanut ylioppilaaksi Savonlinnan taidelukiosta ja suunnitteli työuraa kuvataide- tai käsityöalalla. Hän kuitenkin halusi oppia lisää teoriaa ja haki opiskelemaan taidehistoriaa Jyväskylään. Kirsin äiti oli kotoisin Keski-Suomesta, joten Jyväskylä oli ennestään jo tuttu kaupunki. Kampusalueen kulttuurihistoria, yliopiston vahva humanistinen painotus ja ympäröivät vesistöt miellyttivät häntä.

Jyväskylän yliopiston tarjoama mahdollisuus opiskella monia aineita oli teoriaa janoavan Kirsin mieleen. Taidehistorian rinnalle nousivat pian museologia, kansatiede,  ja culture management, jonka ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoihin Kirsi kuului.

” Vastapainoa rankalle opiskelulle toivat hyvät vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Uintitekniikkakurssi oli yksi parhaista!

Opiskellessaan Kirsi Kaunisharju suoritti paljon opintojaan esseitä kirjoittamalla. Se oli rankkaa, mutta välttämätöntä, sillä opiskelutahti oli kunnianhimoisella nuorella naisella kova. Esseitä kirjoittaessa hän oppi analysoimaan, hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja kirjoittamaan napakasti. Lukuisat oppiaineet vaativat myös hyviä priorisointitaitoja. Näistä yliopistossa opituista metataidoista syntyi myöhemmin hänen työnsä selkeä ydin, jolle kehykset antavat taide ja kulttuuri sekä luovat alat.

Kirsi työskenteli opiskelujen ohessa taidegallerioissa ja erilaisissa taideprojekteissa. Hän kirjoitti myös taidearvosteluja ja muita artikkeleita eri lehtiin freelance-toimittajana. Opiskelun jälkeen Kirsi  siirtyi Hämeenlinnan taidemuseoon ja sieltä Hämeen liittoon, jossa hänen tehtävänään oli edistää mm. luovien aloja ja vastata viestinnästä.  Työhön kuului kansainvälisiä tehtäviä sekä myös erilaisten kirjallisten selvitysten laatimista ministeriölle.

Vuodesta 2007 Kirsi Kaunisharju on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä, jossa hänen työtehtävänsä käsittävät mm. kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistä, aluehallinnon ohjausta ja luovien alojen edistämistä. Hän on myös mukana kehittämässä  tietoperustaa alueellisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi.

”Hyvistä tiedonhakutaidoista on ollut paljon iloa, samoin kuin yliopiston kieliopinnoista. Hallintotyössä on olennaista osata katsoa asioita kauempaa, ikään kuin käsivarren matkan päästä, sekä asettaa asioita oikeaan kontekstiin.”

Kirsi Kaunisharjun työhön liittyy paljon kirjallisia tehtäviä.  Kirsi laatii tulosohjeistuksia ja tulossopimuksia virastoille sekä erilaisia strategia-asiakirjoja. Lisäksi työhön kuuluu työryhmiin osallistumista ja ajoittain matkustamista. – Raportteihin perehtymiseen ja viestintään jää vähemmän aikaa kuin tahtoisin, Kirsi summaa monipuolisia työtehtäviään.

Viime aikojen suurin ponnistus on ollut uuden kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen. Edellinen laki oli vuodelta 1992 ja siten jo vanhentunut. Työ lain uudistamiseksi alkoi loppuvuodesta 2017 ja uusi laki tuli voimaan 1.3.2019.

”Uutta lakia kirjoittaessa lainsäädäntöön liittyvät opinnot kävivät mielessä monta kertaa! Tottakai ministeriön juristit tukevat työtämme ja vastaavat lain teknisestä puolesta, mutta lakiopinnoista olisi ollut hyötyä. Myös tilastotieteen vahvemmasta osaamisesta olisi hyötyä.”

Kuluvan kesän täyttää uuden hallitusohjelman ja siihen liittyvän talousarvion valmistelu sekä erilaisten hankehakemusten arviointi. Millaisia hankkeita rahoitetaan ja millainen on uusi tuleva rakennerahastokausi taiteen ja kulttuurin näkökulmasta, nämä kysymykset ovat jatkossa Kirsin työnkuvan fokuksessa.

 

”Työvieras” juttusarja on osa yliopiston alumnitoimintaa, jossa alumnikoordinaattori käy vierailemassa alumnien työpaikoilla.

 

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.