Yliopistosta puhuttaessa esiin nousee usein sivistyksen käsite. Myös Jyväskylän yliopistolle se on keskeistä: missionamme on olla vaikuttava sivistysyliopisto. Sivistys on enemmän kuin monitieteistä tutkimusta, laaja-alaista tietämystä eri asioista tai oppineisuutta. Se on myös ihmisten välistä ymmärrystä ja toisten kunnioittamista. Ympärillämme on moninainen yhteisö, jossa jokaisen tulisi kokea olevansa arvostettu yhteisön jäsen.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja jokaisen yhtäläiset oikeudet ovat Jyväskylän yliopistolle tärkeitä arvoja. Haluamme edistää näitä arvoja omassa toiminnassamme, teoin ja sanoin. Joskus sanat tulevat ennen tekoja, mutta myös ne ovat tärkeitä, kun haluamme viestittää yhteisölle arvoistamme ja ajattelustamme.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat myös tärkeitä lähtökohtia tutkimuksessa ja koulutuksessa. Emme suvaitse syrjintää tai häirintää. Jokaista ihmistä tai ryhmää tulee kohdella kunnioittavasti ja arvokkaasti. Kuunteleminen, kannustaminen ja tilan antaminen toiselle kertovat arvostuksesta ja välittämisestä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on koko yhteisömme asia. Meillä on opiskelijoista ja henkilöstöstä koostuva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä toimintamallit kiusaamiseen ja häirintään puuttumiseen. Yliopistossa on häirintäyhteyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätapauksissa. Työskentelemme myös tiiviisti yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa ja ratkomme heidän kanssaan yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Yhdenvertaisuus on myös arkisia tekoja: muutimme syyskuussa 150 wc-tilaa sukupuolineutraaleiksi.

Meillä on myös kehitettävää: opiskelijoille tehdyssä kyselyssä kehittämistoiveita olivat saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioon ottaminen, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus. Näihin on vastattu muun muassa henkilöstön ja opiskelijoiden koulutuksella.

Yhdenvertaisuuden kehittämisessä ei ole pikavoittoja, vaan tarvitaan pitkäjänteistä työskentelyä. Meidän onneksemme yliopistossa on äärimmäisen valveutuneita ja aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat meille tärkeä tuki yhdenvertaisuuden edistämisessä. Jatketaan työtä meille tärkeiden arvojen mukaisesti.

Toivotan kaikille turvallista ja välittävää Pride-viikkoa!

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.