Lasten ja nuorten liikkumisen vähäisyys ja sen aiheuttamat ongelmat esiintyvät usein otsikoissa ja puheissa.

Huoli tulevaisuuden aikuisten terveydestä sekä työ- ja toimintakyvystä on aiheellinen. Liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa tulee tukea erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin aikuisuuden elämäntavat alkavat muotoutua. Inaktiivisuus aiheuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä kuluja.

Tällä hetkellä terveysvaikutuksiin pohjautuvien liikuntasuositusten mukaan vähintään tunnin joka päivä liikkuu vain reilu kolmannes 7–15-vuotiaista koululaisista.

Yksinäisyydestä on kirjoitettu suurempana terveysriskinä kuin ylipainoisuus, tosin yleensä iäkkäämpien kansalaisten yhteydessä. LIITU-tulosten perusteella liikunta-aktiivisuus ja urheiluharrastus suojasivat lapsia ja nuoria yksinäisyydeltä.

Liikuntaharrastus voikin parhaimmillaan tarjota myönteisen sosiaalisen ympäristön, jossa lapsi tai nuori kokee yhteenkuuluvuutta ja tulee hyväksytyksi vertaisryhmässä.

Perheitä yhteen kokoavat liikuntaharrastukset voisivat antaa kaikenikäisille mahdollisuuksia laajentaa sosiaalista verkostoa ja kehittää sosiaalisia- ja tunnetaitoja.

Euroopan kansanterveysviikko – European Public Health Week– pyörähti käyntiin maanantaina toukokuun 13. päivänä teemanaan liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, toteuttaminen ja ylläpitäminen. Euroopan kansanterveysjärjestön (European Public Health Association) järjestämän viikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta kansanterveystyön tärkeydestä sekä edistää kansalaisten ja ammattilaisten välistä yhteistyötä kansanterveyden parantamiseksi. Euroopan kansanterveysviikon teemoihin kuuluvat liikunnan lisäksi terveellinen ruokavalio ja nuorten mielenterveys. Nämä teemat sisältyivät myös Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa eli LIITU 2018 -tutkimukseen, jossa oli mukana terveysaiheisia kysymyksiä WHO-Koululaistutkimuksesta.

LIITU ja WHO-Koululaistutkimuksen kaltaisilla kansallisilla tutkimuksilla saadaan tärkeää tietoa lasten ja nuorten terveyden suuntaviivoista, joiden pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteitä kansanterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. LIITU 2018-tutkimuksen päätulosten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä ja toimenpidesuositukset ovat julkaistu Valtion Liikuntaneuvoston julkaisussa 2019:1 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa.

Kristiina Ojala (yl), Sami Kokko (ap), Nelli Lyyra (tt), Leena Paakkari (yl), Olli Paakkari (l), Jorma Tynjälä (l) ja Raili Välimaa (l)

Kirjoittajat ovat liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtoreita (yl), lehtoreita (l), apulaisprofessori (ap) ja tutkijatohtori (tt).

Liikuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta voit lukea lisää

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.