Monimuotoisuus on ihmiskunnan jatkuvuuden ja ihmisenä kasvamisen kannalta elinehto, ja se on läsnä jokaisessa ihmisessä ja joka perheessä. Perheet ovat muodoiltaan monimuotoisia, mutta moninaisuutta on myös siinä, mitä asioita perhesuhteissa koetaan merkityksellisinä ja millaisia ihanteita tavoitellaan. 

Perhetutkijoiden mukaan perheiden tai yksittäisen perheenjäsenen erilaisuuteen liitettävä leima aiheuttaa huono-osaisuutta. Kielteinen leimaaminen on prosessi, jossa stereotyyppinen ajattelu saa aikaan vähätteleviä tunnereaktioita. Ne taas ruokkivat yhteisössä syrjivää käyttäytymistä.  

Yksilöön, perheeseen tai perhemuotoon kohdistuvan stigman kautta moninaisuus näyttäytyy erilaisuutena ja poikkeavuutena, ja siten aliarvostettuna. Erilaisuutta tuotetaan tällä tavoin sosiaalisesti, ja perheet joutuvat kamppailemaan, jotta leima ei johtaisi perheen vetäytymiseen, eristäytymiseen ja syyllistymiseen. Leimaamisen sijaan huomion pitäisi kiinnittyä tasa-arvon, arvostuksen, perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kysymyksiin.  

Ei ole yhdentekevää, miten perheiden elämäntilanteisiin liittyvistä vaikeuksista puhutaan ja miten niihin suhtaudutaan. Perheille tärkeä selviytymiskykyisyys on ennen kaikkea yhteisöjen kyvykkyyttä löytää ratkaisuja haavoittaviin elämäntilanteisiin. 

Yhteisöjen rooli on keskeinen perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Yhteisöjen ei tule hyväksyä stereotyyppisiä käsityksiä, ennakkoluuloja ja syrjintää. Tieteen tehtävä on tuottaa tietoa, jota käyttämällä on mahdollista purkaa stereotypioita ja kyseenalaistaa ennakkoluuloja. Perhetutkimuksellisen tieteellisen tiedon tuottamisessa haluamme sitoutua moninaisuutta kunnioittaviin ja arvostaviin lähtökohtiin ja näkökulmiin. 

Eija Sevon ja Anna Rönkä (kuvassa vas.)

Kirjoituksen lähteenä on käytetty Euroopan perhetutkimusjärjestön, ESFR:n kongressissa ”Families through the lens of diversity” (5.-8.9. Porto, Portugali) esitelmöineiden professori Ana Berásteguin ja professori Michael Ungarin puheenvuoroja.  Jyväskylän yliopistosta kongressiin osallistui yli 20 kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja psykologian tutkijaa ja väitöskirjantekijää. 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.