Suomen tiede- ja jalkapalloyhteisöt ovat entistä kiinnostuneempia keskinäisestä yhteistyöstä. Viime syksynä Suomen Palloliitto ja Jyväskylän yliopiston perustamassa työelämäprofessuurissa aloitti LiT. Mihaly Szerovay, jonka tavoitteena on lähentää tutkimusta ja käytännön toimintaa. Nimityksen ja siihen liittyvän yhteistyön odotetaan edistävän tietoperustaista päätöksentekoa. Mutta miten tämä avaus voi konkreettisesti hyödyttää jalkapallon ja futsalin kehitystä?

Tutkijoiden mukaan tietoon perustuvien käytäntöjen taustalla on neljä tekijää: tieteellinen kirjallisuus, toimijat, sidosryhmät ja toimintaan osallistuvat organisaatiot. Tästä jaottelusta on apua, kun haemme vastausta yllä esitettyyn kysymykseen.

Tieteellisessä kirjallisuudessa – joka sisältää aiemman ja uuden jalkapalloon liittyvän tutkimuksen – on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Olemme alkaneet kartoittaa Suomen jalkapallosta jo tehtyä tutkimusta, jotta saisimme tämän potentiaalin hyötykäyttöön. Kun katsomme kansainvälisesti tutkimuksen jalkapalloon tuomaa lisäarvoa, esiin nousee big data -analyysien käyttö vammojen estämisessä, kykyjen löytämisessä ja pelifilosofioiden luomisessa – asioita, joilla on merkitystä myös Suomessa.

Laadukas koulutus takaa, että toimijoilla on perus- ja erikoisosaamista tiedolla johtamiseen. Jalkapallossa koulutetut ja osaavat valmentajat ovat selkeä edellytys pelaajien kehittymiselle. Tätä onkin korostettu Suomen Palloliiton uudessa strategiassa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan uudistettu urheiluvalmennuksen opintosuunta hyödyntää uusinta tieteellistä tutkimusta ja lähestyy valmentamista suorituskyvyn, pedagogiikan, psykologian ja johtajuuden näkökulmista. Ohjelma tarjoaa joustavia opintopolkuja, joiden avulla opiskelijat voivat saada käytännön kokemusta opintojen aikana. Toisin sanoen tarjoamme yhteyksiä tuleviin työnantajiin ja näkemystä erilaisiin rooleihin huippu-urheilun työmarkkinoilla.

Kansainvälinen jalkapallon ekosysteemi koostuu laajasta joukosta toimijoita. Tämän ekosysteemin organisaatioiden ja yksilöiden kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja huolenaiheet korostavat sidosryhmien tuottaman tiedon merkitystä. Esimerkiksi Jalkapallon Pelaajayhdistys tukee pelaajia opinnoissa koko peliuran ajan. Voimme vastata koulutustarpeeseen esimerkiksi helpottamalla pelaajien osallistumista avoimen yliopistomme opintoihin. Kansainvälisten verkostojen potentiaalin hyödyntäminen tuo molemminpuolisia etuja. Tiedekunnan äskettäin solmima yhteistyösopimus Athletic Club Bilbaon kanssa tulee varmasti tuottamaan uutta näyttöä vammojen ehkäisemiseen ja kuntoutukseen.

Organisaation tuottaman tiedon kerääminen ja analysointi Palloliitossa voi auttaa tunnistamaan organisaation ja sidosryhmien tietotarpeita aiempaa systemaattisemmin. Esimerkiksi yliopiston tuomaa lisäarvoa voi olla tutkimusmetodologian ja rahoituksen erikoisosaaminen. Lisäksi yliopisto on riittävän ”kaukana” Palloliitosta, mikä takaa tutkimuksen ja arviointien puolueettomuuden.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Suomen jalkapallo- ja tutkimusyhteisöt kiinnittyvät toisiinsa entistä tiiviimmin. Tämän seurauksena on syntymässä suotuisa ympäristö tietoon perustuville käytännöille, jotka luovat jalkapalloa hyödyttävää uutta tietoa ja uusia toimintatapoja sekä olosuhteet uuden jalkapallotoimijoiden sukupolven kasvamiselle.

Mihaly Szerovay
Työelämäprofessori
Jalkapalloilun tutkimus ja kehitys

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.