Lyhyet, yhden aihealueen sisältävät opetusvideot lisäävät joustavuutta opiskelun lisäksi myös opettajan työhön. Parhaimmillaan ne helpottavat opiskelua, parantavat oppimateriaalin laatua ja vapauttavat opettajan aikaa ohjaukseen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisterikoulutuksen opiskelijat ovat työssäkäyviä aikuisopiskelijoita.  Koulutusohjelman joustavat osallistumistavat ovat opiskelun mahdollistava tekijä, niinpä kaikki luento-opetus on jo pitkään tallennettu ja tarjottu opiskelijoille lähiopetuksen lisäksi reaaliaikaisena videona ja tallenteena. Opiskelijat ovat voineet valita osallistumistapansa aikataulujensa tai opiskelumieltymystensä mukaisesti.

Oppimistuloksia tutkittaessa on osoittautunut, että luentovideoiden avulla pääasiassa opiskelevat opiskelijat saavuttavat tallenteiden mahdollistaman paremman osallistumisasteensa ansiosta yhtä hyviä, tai jopa parempia oppimistuloksia, kuin enemmän lähiopetukseen osallistuvat. Viimeisen parin vuoden aikana opiskelijat ovat siirtyneet lähes kokonaan osallistumaan opetukseen luentotallenteiden avulla.

Opetusvideot tuotettiin pitkään lähiopetuksen ehdoilla, vaikka opiskelijat eivät lähiopetukseen enää osallistuneet. Videot olivat perinteisten luentojen pituisia, ne sisälsivät niin monta kurssin aihealuetta, kuin luentoon mahtui. Videot tallennettiin luentosalissa ennalta sovittuna aikana.

Heräsi ajatus lähiopetuksen järjestämisen mielekkyydestä ja mahdollisuudesta tuottaa etäopiskeluun paremmin soveltuvia videoita. Niinpä syksystä 2018 alkaen koulutusohjelman opetus päätettiin toteuttaa uudella tavalla. Lähiopetuksena toteutettavista luennoista pääsääntöisesti luovuttiin. Videomuotoinen oppimateriaali tuotetaan sen sijaan lyhyinä videoina, jotka kukin sisältävät yhden kurssin sisällöllisen aihealueen.

Opettaja voi tallentaa luentovideot milloin ja missä haluaa. Tuotantoon käytetään sitä varten rakennettua sovellusta, jonka avulla tallennus onnistuu opettajan omalla tietokoneella, esimerkiksi työhuoneessa tai vaikka työmatkalla. Videomuotoisen oppimateriaalin lisäksi koulutusohjelmassa hyödynnetään verkko-oppimisalustan mahdollisuuksia. Lyhyet, yhden aihealueen sisältävät videot tarjotaan opiskelijoille kurssin sisällysluettelomaisen käyttöliittymän avulla. Videoiden jakelu tapahtuu automaattisesti, eikä opettajan tarvitse siitä huolehtia. Sovelluksen avulla opettaja voi tuottaa helposti myös kurssin aiheisiin liittyviä alustus- ja yhteenvetovideoita tai esimerkiksi harjoitustehtävien ohjeistuksia ja mallivastauksia.

Lyhyiden temaattisten videoiden ja uudenlaisen navigointitavan avulla opiskelijan on aiempaa helpompi löytää yksittäiset kurssin sisällöt ja hahmottaa opiskeltava kokonaisuus. Opiskelua on helpompi jaksottaa ja aiemmin opiskeltuja asioita kerrata.

Opettajan näkökulmasta kurssien aikataulutus on huomattavasti joustavampaa. Videomuotoinen oppimateriaali voidaan tuottaa haluttaessa jo ennen varsinaista kurssin toteutusta, jolloin kurssin aikana opettajalle jää enemmän aikaa keskittyä esimerkiksi ohjaamiseen. Myös opetuksen valmistelu on helpompaa, kun sen voi tehdä kokonaisten luentojen sijaan lyhyissä kokonaisuuksissa. Opetuksesta tulee tarkemmin mietittyä ja tätä kautta laadukkaampaa. Lyhyet opetusvideot on helpompi kytkeä muuhun opetukseen ja niihin on helpompi liittää esimerkiksi harjoitustehtäviä tai täydentävää lisämateriaalia.

Uudenlaista videomuotoisen oppimateriaalin tuotantoa ja hyödyntämistä kehitetään ja arvioidaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa professori Ismo Hakalan vetämässä tutkimusryhmässä.

FT Mikko Myllymäki, projektitutkija

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.