Koronavirus on aiheuttanut hetkellisesti fyysisen maailmamme pienenemisen globaalista lokaaliin. Korona on laittanut monet asiat uuteen kuosiin ja toimintatavat on jouduttu sopeuttamaan vallitseviin olosuhteisiin. Aivan kuten opetus, ohjaus ja yhteiset palaveritkin, myös kansainväliset yhteydet yliopistossamme tapahtuvat nyt etäyhteyksillä. Tämä hetkellinen pysähtyminen kehottaa tarkastelemaan toimintojamme uudesta näkökulmasta.

Mitä on tällä hetkellä yliopiston strategian mukainen kansainvälistyminen?

Kansainvälistyminen on osa-alue, jonka toteutuminen ilman perinteisiä mittareita, vaihto-opiskelijoita ja kansainvälistä henkilökuntaa näyttää haastavalta. Mutta onko kuitenkaan näin? Nyt on mitä mainioin hetki pohtia sitä, mitä muuta vaihdon ja kansainvälisen liikkuvuuden ohella voidaan pitää kansainvälisenä toimintana. Mitä osaamista, jota perinteisesti on haettu liikkuvuuden kautta, voidaan vahvistaa ja tukea myös ilman henkilöiden fyysistä liikkumista paikasta toiseen?

JYU:n henkilökunnan matkat on peruttu, mutta kansainvälinen yhteistyö jatkuu. Myös opiskelijoille monet kansainvälistymisen tukemiseen tähtäävät toiminnat jatkuvat siitä huolimatta, että useat opiskelijat ovat joutuneet keskeyttämään vaihtonsa ja vaihto-opiskelijoista lähes kaikki ovat palanneet kotimaihinsa aiottua aikaisemmin.

Nyt on mahdollisuus pohtia kansainvälisyyden ydintä.

Onko kyse lopulta jostain muusta, kuin useista käynneistä ulkomailla?

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa, eli Movissa ajatellaan, että kansainvälisyyden ytimessä ovat erilaiset tiedot, taidot, asenne ja osaaminen, joita tarvitaan erilaisuuden ja sen kohtaamisen ollessa väistämätön osa modernia työelämää.  Kyse on tavasta katsoa maailmaa ja nähdä monikielinen ja kulttuurienvälinen osaaminen ja sen kehittyminen elämänmittaisena prosessina. Tätä on Moving Mindsets.

Movin hanke Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina, pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten kansainvälistymisvalmiuksia voidaan vaihdon ja kansainvälisen harjoittelun lisäksi tukea osana kotiyliopiston opintoja. Tavoitteena on luoda kansainvälistymiseen liittyvät alakohtaiset osaamistavoitteet, joiden saavuttaminen on mahdollista monella tavalla. Hanke tukee yliopiston strategian mukaista Movin tehtävää kansainvälistymisen tukemisessa.

Hankkeen keskiössä on jokaisen opiskelijan kansainvälistymissuunnitelman laatiminen yhteistyössä HOPS-ohjaajien kanssa. Tavoitteiden mukaan opiskelija tunnistaa ja tietoisesti rakentaa kansainvälisessä ja monikielisessä työelämässä tarvittavaa osaamista.

On tärkeää, että opiskelijan kansainvälinen kokemus ja osaaminen tunnistetaan ja tehdään näkyväksi.

Suunnitelmaa pilotoidaan kolmen tiedekunnan kanssa yhteistyössä. Pilottivaiheessa mukaan lähtevät JSBE, liikuntatieteellinen sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta. Ensimmäiset kansainvälistymissuunnitelmaa tekevät opiskelijat aloittavat syksyllä 2020, ja pilottivaiheessa mukaan lähtee noin 200 opiskelijaa. Keväällä 2021 pilottia ja siitä saatuja kokemuksia tarkastellaan kriittisesti ja tarkastelun perusteella laaditaan askelmerkit KV-suunnitelman laajentamiseksi myös muihin tiedekuntiin ja laitoksille.

Kansainvälisyystaitoja, monikielistä ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusosaamista voi ja pitää kehittää eri opintojaksojen ja kohtaamisten kautta myös kotiyliopistossa ja myös etänä.

Oleellisinta on, että kansainvälisyystaitojen oppimista voi johdonmukaisesti suunnitella ja että opiskelijalle syntyy ymmärrys siitä, miten osaamista voi kartuttaa ja tehdä näkyväksi opintojen aikana. Matka kansainväliseen asiantuntijuuteen on pitkä, elämänmittainen matka. Yliopiston tehtävänä on auttaa opiskelijaa tunnistamaan reittejä kv-osaamisen kartalla sekä tarjota tietoa ja valmiuksia siitä, miten reittejä pitkin voi edetä ja mitä reiteillä voi oppia.

Lotta Kokkonen (lotta.o.kokkonen@jyu.fi) ja Teija Natri (teija.natri@jyu.fi)
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi
movi.jyu.fi/fi/kansainvalistyminen

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.