Kansainvälistyminen on yhteiskunnallisesti relevantti ja ajankohtainen aihe, johon liittyvää keskustelua käydään monilla eri foorumeilla. Usein kansainvälistyminen kytkeytyy suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen ja niinpä sen voi nähdä käsitteenä vilahtelevan erilaisten kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten strategisten dokumenttien sivuilla.

Näissä dokumenteissa kansainvälistymisellä kuvataan usein tavoitteena olevaa muutosprosessia, jossa osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät liikkuvuuden ja diversiteetin kasvun seurauksena. Kansainvälistyminen on myös osa Suomen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa ja yliopistojen strategiaa. Valitettavan usein se kuitenkin näyttäytyy pääasiassa opiskelijoiden vaihtojaksojen tai Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden määränä.

Mitä muuta kansainvälistyminen sitten on?

Jyväskylän yliopiston strategian mukaisesti kansainvälistymisosaamisen vahvistaminen on osa jokaisen opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Tavoitteena on, että opiskelijoillamme on monipuoliset mahdollisuudet sisällyttää opintoihinsa suunnitelmallisia kansainvälisyysosaamista tukevia elementtejä, joiden kautta heille kehittyvät opintojen aikana hyvät kansainvälisen yhteistyön taidot. Entä millainen opetus sitten vahvistaa kansainvälistymisosaamista?

Opetamme Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa eli Movissa viestintä- ja kieliopintoja lähes kaikille Jyväskylän yliopistossa opiskeleville perustutkinto-opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden viestintä- ja kielitaitoja niin, että he kykenevät toimimaan oman alansa asiantuntijoina kansainvälisissä, monikulttuurisissa ja monikielisissä ympäristöissä ja verkostoissa. Opiskelijat tarvitsevat siis monipuolisia ja monikielistä viestintätaitoja sekä kulttuurienvälistä osaamista.

Nämä taidot ovat nähdäksemme kansainvälisyysosaamisen ytimessä.

Vahvistaaksemme opiskelijoiden ymmärrystä siitä, millaisesta osaamisesta on kyse, olemme kehittäneet oppimista tukevaa arviointimallin opiskelijan monikielisen ja kulttuurienvälisen osaamisen tueksi. Mallissa arviointi on oppimisen väline – itse- ja vertaisarviointiin soveltuva työkalu, jossa huomioidaan vuorovaikutuksen tilanteisuus ja kulttuurisidonnaisuus.

Kehittämäämme monikielisen ja kulttuurienvälisen viestinnän osaamisen mallia on työstetty ja testattu yhdessä opiskelijoiden kanssa vuodesta 2017. Arviointimalli on vielä kehitteillä, mutta alustavien palautteiden perusteella voimme todeta, että opiskelijoille näyttää piirtyvän arvioinnin kautta kuva jatkuvasti kehittyvästä osaamisesta, jota voi kartuttaa erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa. Eräässä opiskelijapalautteessa todettiin, että arvioinnin tekeminen on aikaa vievää ja haastavaa, mutta tekemisen kautta opiskelija oli pystynyt havaitsemaan ja pohtimaan osaamisen eri ulottuvuuksia ja osa-alueita. Ennen kaikkea hän kirjoitti ymmärtäneensä, että oppiminen voi jatkua läpi elämän.

Arviointimallin lisäksi kehitämme parhaillaan useisiin oppiaineisiin ja useille laitoksille uudentyyppisiä opintojaksoja, joiden tavoitteena on nimenomaan opiskelijoiden kansainvälistymisosaamisen vahvistaminen.

Olemme myös laatineet ohjaajia, opiskelijoita ja henkilökuntaa varten verkkosivuston, josta löytyy materiaalia kansainvälisyyteen liittyvän ohjauksen tueksi ja osaamisen arviointiin. Sivuston kautta haluamme myös tuoda esiin sitä, että kansainvälistyminen on tilanteinen ja kontekstinen ilmiö.

Se ei ole vain vaihtoa tai ulkomaalaisia opiskelijoita kampuksella, vaan kohtaamisia, uuden oppimista, välillä ahdistusta ja ennakkoluulojakin. Kansainvälistyminen edellyttää siis valmiuksia, taitoja ja työkaluja.  Sivustolle valitut valmiudet ja työkalut täydentyvät kevään 2020 aikana, jolloin niiden toimivuutta pilotoidaan yhdessä muutaman tiedekunnan kanssa.

Lotta Kokkonen, Teija Natri ja Juha Jalkanen
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi

 

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.