Mitäpä jos diplomi-insinöörillä olisi vankan tietoteknisen osaamisen lisäksi tietoa ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta? Osaamista, jolla hän voisi kehittää uudenlaisia tekoälyä ja erilaisia tietolähteitä hyödyntäviä ohjelmistoja tukemaan fyysisiä harjoituksia kunnon kohottamisessa tai kuntoutuksessa? Jyväskylässä syksyllä 2021 alkavan uuden tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja diplomi-insinöörikoulutuksen vahvuuksia pohtii teollisen optimoinnin professori Kaisa Miettinen Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta.

Entä jos diplomi-insinööri osaisi kehittää uusia järjestelmiä, joilla tuetaan oppimista yhdistäen modernit tietotekniikan ja koneoppimisen työkalut ja viimeisin ymmärrys ihmisestä oppijana? Lopputuloksena olisi muun muassa entistä tehokkaampia apuvälineitä tiedon jäsentelyyn ja esittämiseen.

Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja tietotekniikka koskettaa suoraan tai epäsuorasti kaikkia.

Tietoteknisten taitojen lisäksi tarvitaan ymmärrystä aloista, joissa tekniikkaa hyödynnetään.

Nyt tarvitaan järjestelmiä ja työkaluja, jotka ovat sekä tietoteknisesti toimivia että palvelevat aidosti käyttäjiensä tarpeita. Tähän haasteeseen vastaavat Jyväskylän diplomi-insinöörit.

Monitieteisyytensä ansiosta Jyväskylän yliopistossa on erinomaiset edellytykset yhdistää tietotekniikkaa lukuisiin eri aloihin ja hankkia osaamista, joka vastaa työmarkkinoiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Uusi diplomi-insinööri voi vaikkapa yhdistää tietotekniikan, optimoinnin, koneoppimisen, tilastollisen mallinnuksen ja kognitiotieteen oppeja sekä erilaisten sovellusalojen asiantuntemusta. Näin hänestä voi tulla datapohjaisen päätöksenteon ammattilainen.

Itse päätössuositusten lisäksi tällainen diplomi-insinööri osaa teknologiaa ja dataa yhdistäen tarjota perustelut päätöksille. Lisäksi hän auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta.

Opintovalinnoistaan riippuen hän voi esimerkiksi terveydenhuollon alalla auttaa antamaan päätössuosituksia siitä, mikä kuntoutustapa sopii kullekin nivelrikkopotilaalle. Tai auttaa metsänhoitotavan valinnassa, kun halutaan puiden myyntitulojen lisäksi kerätä marjoja ja sieniä sekä antaa elintilaa uhanalaisille lajeille.

Jyväskylän diplomi-insinööri yhdistää uudella tavalla teknisen ja ihmistieteellisen näkökulman ja osaamisen. Laaja-alaisen osaamispohjansa ansiosta hän löytää helpommin yhteisen kielen eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja pystyy parantamaan maailmaa omilla vahvuuksillaan!

Kirjoittaja on teollisen optimoinnin professori Kaisa Miettinen informaatioteknologian tiedekunnasta.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.