Kulttuurinen lukutaito on taitoa olla vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osa kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä. Tuuli Lähdesmäen johtama tutkijaryhmä on työskennellyt DIALLS-hankkeessa, jossa on luotu kaikille avoin kulttuurisen lukutaidon oppimisohjelma. Ohjelmaa on opiskellut jo yli 10 000 koululaista eri puolilla Eurooppaa.

Tutkimuskirjallisuudessa lukutaito on jo pitkään tarkoittanut paljon muutakin kuin vain kykyä lukea kirjoitettua tekstiä. Monilukutaidon käsite ottaa huomioon, miten merkityksiä tuotetaan ja ’luetaan’ muun muassa kuvien, äänen, tilojen ja eleiden välityksellä.

Käsitteen lähtökohtana on tutkijoiden jo 1990-luvulla tekemä havainto siitä, miten kouluissa on kasvava tarve ymmärtää ja opettaa lukutaitoa laajassa merkityksessä.

Tutkijat perustelivat tarvetta viestinnän teknologisoitumisella, digitalisoitumisella ja muuttumisella yhä multimodaalisemmaksi sekä yhteiskuntien demografisella muutoksella: luokissa on yhä enemmän eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita.

Vajaassa 30 vuodessa maailma on muuttunut yhä digitaalisemmaksi ja moninaisemmaksi. Moninaisuus itsessään on hyvin moniulotteista. Ei ole olemassa mitään yksiselitteisiä tai selkeitä määritelmiä sille, millainen on vaikkapa kansallinen identiteetti tai etnisyyteen, kieleen, uskontoon tai sukupuoleen liittyvät positiot.

DIALLS-hankkeen tutkijoiden mukaan lukutaidon käsitettä tulee entisestään laajentaa.

Nykymaailmassa tarvitaan taitoa olla osa kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä: tarvitaan kulttuurista lukutaitoa.

Kulttuurinen lukutaito on määritelty hankkeessa sosiaaliseksi käytännöksi, jonka keskiössä on vuorovaikutteinen ja empaattinen tapa tarkastella ja ymmärtää toisia ihmisiä kulttuurisina yksilöinä. Käsite perustuu antropologiseen ymmärrykseen kulttuurista.

Kulttuurisen lukutaidon oppiminen tapahtuu luontevimmin vuorovaikutuksessa toisten ihmisen kanssa. Luova toiminta tarjoaa otollisen tilan vuorovaikutteiseen kohtaamiseen ja yhdessä oppimiseen.

DIALLS-hanketta on rahoitettu Euroopan Unionin H2020-ohjelmasta. Hankkeessa kulttuurisen lukutaidon tutkimus on kytkeytynyt yhteistyöhön koulujen ja opettajien kanssa. Hankkeessa suunniteltiin kulttuurisen lukutaidon oppimisohjelma, jota pilotoitiin seitsemässä maassa 350 luokassa lukuvuonna 2019–2020.

Pilotoinnin ja siihen liittyvän tutkimuksen pohjalta hanke on tuottanut kaikille avoimen kulttuurisen lukutaidon oppimisohjelman kolmelle eri lasten ja nuorten ikäryhmälle. Ohjelman oppimateriaalit ja opettajan työkalut ovat vapaasti saatavilla hankkeen kotisivuilla. Hankkeen tutkimuksen mukaan ohjelma vahvistaa lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja empatiataitoja.

Tuuli Lähdesmäki

Kirjoittaja on apulaisprofessori, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.