Suomalaisessa korkeakoulutuksen kentässä on viime vuosien aikana nähty varsin paljon ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uudenlaisia yhteistyömuotoja yhteisistä kampusratkaisuista aina erilaisiin konsortioihin ja yhdistymisiin asti. Jo 60 prosenttia korkeakouluista on mukana jonkinlaisessa konsortiokonseptissa. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian vuonna 2016 muodosta EduFutura-yhteisö on esimerkki tällaisesta yhteistyöstä.

Vertailussa muihin yhteistyökumppanuuksiin EduFutura nousee esiin uniikkina tapauksena. EduFutura on ainut yhteistyökonsepti, jossa iso toisen asteen koulutusorganisaatio on kokonaisuudessaan mukana yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tasavertaisena kumppanina. Gradia on Suomen suurin toisen asteen kouluttaja; Jyväskylän Lyseon lukiossa, Schildtin lukiossa ja Jyväskylän aikuislukiossa opiskelee yhteensä yli 3000 lukiolaista ja Gradian ammatillisessa koulutuksessa osaamistaan kehittää noin 20 000 tulevaisuuden työelämän osaajaa. Yhteensä EduFutura-oppilaitoksissa opiskelee 42 000 opiskelijaa ja työskentelee noin 4300 työntekijää. Toisaalta kunkin oppilaitoksen erityiset vahvuusalueet limittyvät ja tukevat toisiaan varsin hyvin.

Yhteistyön lähtökohdat lataavat isoja odotuksia. Mikä potentiaali meillä onkaan käsissämme: kaksi merkittävää korkeakoulua ja iso toisen asteen koulutuksen tarjoaja! Ainakin paperilla mahdollisuudet esimerkiksi oppilaitosten väliselle ristiinopiskelulle ja yhteistyölle niin opetuksen, tutkimuksen kuin kehittämisen saralla ovat loistavat.

Yksi EduFuturan päätavoitteista on tarjota opiskelijalle mahdollisuus rakentaa joustava ja yksilöllinen opintopolku yhdistelemällä eri oppilaitosten opintokokonaisuuksia ja muita mahdollisuuksia.

Päättymäisillään olevana lukuvuonna EduFutura-yhteistyössä on toden teolla ryhdytty lunastamaan lupauksia ja hyödyntämään ainutlaatuisen asetelmamme mahdollisuuksia. Tuorein esimerkki tästä on puolitoista vuotta kestäneen, kaikki EF-oppilaitokset kattaneen yhteisen opetussuunnitelmatyön tuloksena on syntynyt EduFutura-opintotarjotin, joka sisältää yli 150 opintojaksoa kaikilta vahvuusaloiltamme. EduFutura-opintotarjottimelta löytyy niin korkeakouluihin johdattelevia orientoivia opintoja lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville kuin ristiinopiskelumahdollisuuksia molempien EF-korkeakoulujen opiskelijoille. Ristiinopiskelun mahdollisuudet ovat erityisen hyvät EduFuturan kärkialoilla musiikissa, liiketalouden ja yrittäjyyden aloilla, kasvatusalalla, ICT-alalla ja terveyden, kuntoutuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin kentällä.

Kuten tarjonnan laajuudesta voi päätellä, yhteistä opetussuunnitelmatyötä on tehty laajalla rintamalla ja sitä on tukenut ja koordinoinut Oppimisen uudistamisen kärkialan OPS-työn tiimi, joka on sisukkaasti puskenut eteenpäin hahmotellen yhteistyömalleja, kehittäen opintohallinnon prosesseja ja laatien ohjeita, jotta joustavan ristiinopiskelun puitteet saadaan toimiviksi.

EduFutura-opiskelijat pääsevät laajentamaan osaamistaan nyt aukeavien ristiinopiskelumahdollisuuksien kautta tulevana syksynä.

Konkreettisen tuloksen lisäksi olemme saavuttaneet jotakin abstraktimpaa ja vaikeammin määriteltävää, mutta vähintään yhtä arvokasta. Tiivis yhdessä tekeminen työryhmissä, seminaareissa, työpajoissa, webinaareissa ja viime aikoina ennen kaikkea Teams-kokouksissa on tuonut yhteen toimijoita – henkilökuntaa ja opiskelijoita – yli oppilaitos-, koulutusaste- ja oppiainerajojen. Olemme oppineet tuntemaan toisiamme, luottamaan toisiimme ja rakentaneet tärkeää sosiaalista pääomaa, jonka arvo vain kasvaa yhteistyön jatkuessa ja syventyessä. Uskon vahvasti, että nyt pääasiallisesti opetusyhteistyönä näyttäytyvä toiminta laajenee ajan myötä myös tutkimukseen ja kehittämiseen. EduFutura voi olla juuri niin mahtava yhteisen toiminnan, tekemisen ja kehittämisen alusta kuin vain tahdomme. Tämä on vasta alku!

Outi Ruusuvirta-Uuksulainen
EduFutura-koulutussuunnittelija, koulutuspalvelut

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.