Kari Aho toimii Secapp Oy:n toimitusjohtajana. Yliopistoprojektista alkunsa saanutta kriittisen viestinnän ja hälyttämisen Secapp-järjestelmää käyttää yli 100 000 ammattilaista niin päivittäisessä toiminnassa kuin suuronnettomuuksissa ja vakavissa häiriötilanteissa. Kari Aho on valmistunut tietotekniikan maisteriksi vuonna 2006 ja väitellyt tohtoriksi vuonna 2010.

Kari Aho aloitti opiskelun vuonna 2003 tietotekniikan laitoksella. Lukion jälkeen Kari haki opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon ensisijaisena hakutoiveenaan tietotekniikka, toissijaisena fysiikka (Nanoteknologia). Lisäksi hän haki ammattikorkeakouluun opiskelemaan tietotekniikkaa. Sekä AMK:sta että fysiikasta opiskelupaikka irtosi suoraan papereilla, mutta ei kuitenkaan ensisijaisena toiveena olleesta tietotekniikasta. Ensin Kari ajatteli ottaa vastaan fysiikan opiskelupaikan ja hakea armeijan jälkeen uudelleen opiskelemaan tietotekniikkaa.

”Kesän mittaan tuli kirje kotiin, jossa kerrottiin, että pisterajoja oli laskettu parilla pisteellä ja kysyttiin vieläkö paikka tietotekniikalla kiinnostaisi. Otin paikan vastaan ja armeijan jälkeen aloitin opiskelut.”

Kari valitsi suuntautumisvaihtoehdoksi tietoliikenteen ja mobiiliteknologiat. Sivuaineena hänellä oli matematiikka, joka oli tuolloin pakollinen. Sen lisäksi vapaaehtoisena sivuaineena hän opiskeli kauppatieteistä perusopinnot sekä laajemman kokonaisuuden johtajuutta. – Koin tärkeäksi hankkia teknistä ymmärrystä siitä, mitä erilaisten kokonaisuuksien toteuttaminen vaatii teknologian näkökulmasta, mikä on mahdollista ja millä aikataululla.

”Tahdoin tuoda teknisen osaamisen ympärille taloustieteen ja johtajuuden osaamista, sillä tavoitteenani oli oman yritystoiminnan käynnistäminen tulevaisuudessa.”

Kari Aho opiskeli varsin ripeää tahtia ja valmistui jo 2006 maisteriksi. Hän pääsi mukaan yliopiston ja yritysten yhteisiin projekteihin ja pääsi tekemään pro gradunkin vastaamaan suoraan käytännön tarpeeseen. Luonnollisesti jatko-opinnot kiinnostivat; lisensiaatin tutkinto ja väitöskirja seurasivat nopeaa tahtia. Kari Aho oli 26-vuotias väitellessään tohtoriksi vuonna 2010.

”Elämä ei ollut pelkkää opiskelua. Olin myös Ynnä ry:n liikuntavastaavana ja hallitusjäsenenä ja myöhemmin mukana perustamassa Linkki Jyväskylä ry:tä, omaa ainejärjestöä tietotekniikalle. Unohtamatta vapaamuotoisempia saunailtoja ja opiskelijakekkereitä.”

Kari Aho näkee, että hänen työuransa kannalta merkittävimpiä opintokokonaisuuksia mobiiliteknologiaosaamisen lisäksi olivat ohjelmointipuolen kurssit. – Tänä päivänäkin on tärkeää ymmärtää, mitä kehitystyö ja tuotesuunnittelu vaativat ohjelmoinnin näkökulmasta, Kari kertoo. Ongelmanratkaisutaidot ja isompien kokonaisuuksien hahmottaminen ovat olleet eduksi.

”Kansainvälisiin projekteihin kannattaa lähteä mukaan, jos vain pääsee. Alan kieliosaamisen hankkiminen sekä työskentelytaidot englanniksi ovat suuri etu työmarkkinoilla.”

Työkokemusta kansainvälisessä ympäristössä karttui yliopiston ja Nokian tutkimuskeskuksen yhteisissä hankkeissa ensin tutkimusharjoittelijana, jonka jälkeen tutkijana. Hanketyö nopeutti Karin opintoja. Vuonna 2008 hän siirtyi Magister Solutionsille tutkijaksi ja myöhemmin tutkimustiimin johtajaksi, josta ura jatkui liiketoimintajohtajaksi. Liiketoimintajohtajana Karin vastuulle tuli rakentaa yritykselle uutta projekti- ja tuoteliiketoimintaa.

Vuosina 2011–2013 toteutettiin yliopiston kanssa yhteistyöprojekti, jossa selvitettiin vaara- ja hätätilanteiden tehokkaampaa viestintää yhdessä poliisihallituksen, sairaanhoitopiirin, pelastustoimen ja oppilaitosten kanssa.

”Tästä on lähtenyt kehittymään Secapp, joka lopulta irrotettiin omaksi yhtiökseen. Hauskana knoppitietona lisättäköön, että ainejärjestö Linkin neljästä jäsenestä kolme on myös Secappin hallituksen jäseniä tai perustajia. Yhteistyömme on rakentunut opiskeluajoilta alkaen.”

Kari Aho on ollut mukana nuorkauppakamari- ja kauppakamaritoiminnassa, joissa syntyy verkostoja ja avautuu uusia mahdollisuuksia yhteistyöprojekteihin. Vuosina 2016–2019 hän oli kauppakamarin hallituksen jäsen ja johti maakunnan ict-valiokuntaa.

Vuonna 2020 Secapp palkittiin vuoden kasvuyrityksenä Kasvu Openissa. Voitto toi kallisarvoista näkyvyyttä, potentiaalisia asiakkuuksia ja lupaavia avauksia rahoitusneuvotteluihin. Voitto antoi uskoa siihen, että kriittisen viestinnän ja hälyttämisen ammattilaispalvelulla on erinomaiset edellytykset valloittaa maailmanmarkkinat.

Secapp on parantanut mm. oppilaitos- ja yritysturvallisuutta ja yritys on myös palkittu kansallisen turvallisuuden edistämisestä Suomessa. Vuonna 2021 Secapp sai World Achievement Award -palkinnon (maineteko maailmalla) keskisuomalaisen teknologian ja osaamisen viemisestä maailmalle. Yrityksen palveluilla on tällä hetkellä yli 100 000 loppukäyttäjää, 800 organisaatiota ja asiakkaita 14 eri maassa.

”Teknistä palvelua tärkeämpää on kuitenkin aito tahto ja mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä. Se on paras motivaatio lähteä töihin aamuisin.”

 

 

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.