Psykologian tohtori Elina Marttinen työskentelee huolestuneiden nuorten parissa. Nuorten kehityksen kannalta selkeän identiteetin muodostuminen on tärkeää. Osalle nuorista identiteetti jää kuitenkin epäselväksi ja hajanaiseksi. Elämänvalintojen vaikeus heijastuu puolestaan hyvinvoinnin ongelmiin. Marttinen on tutkijantyönsä ohessa tukenut opiskelijoiden mielenterveyttä Nyyti ry:ssä vuodesta 2005.

Elina Marttinen on kotoisin Helsingistä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Ressun lukiosta vuonna 2000 ja pääsi heti lukion jälkeen opiskelemaan psykologiaa Helsingin yliopistoon. Mielenkiinto psykologiaa kohtaan syttyi vaihto-oppilasvuonna Uudessa-Seelannissa. Eläminen paikallisessa perheessä ja erilaisessa kulttuurissa herätti Elinassa kysymyksiä ihmismielien erilaisuudesta ja persoonan muodostumisesta.

”Lukiossa suoritin kaikki mahdolliset psykologian kurssit. Yliopisto-opintojen aikana tunne psykologiasta minulle oikeana alana vain vahvistui.”

Opintojen aikana innostettiin tutkimuksen tekemiseen. Ennen valmistumistaan Elina pääsi tutkimusavustajaksi professori Katariina Salmela-Aron FinEdu-pitkittäistutkimusprojektiin, jossa tutkittiin ammattikoululaisten ja lukiolaisten motivaatiota, kouluinnostusta ja tavoitteellisuutta.

” Tutkimuksessa ryhmiteltiin nuoria ja nuoria aikuisia sen perusteella, millaisia tavoitteita he asettavat, miten koulutus ja uratavoitteet heitä motivoivat, ja miten he määrittelevät, keitä he ovat.”

Professori Salmela-Aro toimi Elinan gradun ohjaajana ja kannusti häntä jatkamaan väitöskirjaan. Elina siirtyi jatko-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon, jossa hän työskenteli jatko-opintojen aikana tohtorikoulutettavana psykologian laitoksella. Hän palasi alkuperäisen innostuksensa pariin; identiteettien muodostumisen tutkimiseen.

”Muistan Jyväskylän yliopiston matalarajaisena organisaationa. Psykologian laitoksella oli huippuosaava opettaja- ja henkilökunta. Aika Jyväskylässä oli antoisaa ja monipuolista.”

Elina toimi Suomen Akatemian hankkeissa projektitutkijana ja vieraili apurahan turvin Belgiassa kirjoittamassa artikkelin yhdessä belgialaisten identiteettitutkijoiden kanssa. – Junamatkat Jyväskylään ovat jääneet mieleen työntäyteisinä. Varmaan moni tohtoriopiskelija samaistuu tähän muistoon, Elina naurahtaa.

”Lämmöllä muistelen väitösvaiheen valmentavaa koulutusta ja harjoituksia mm. lektion pitämiseen. Kuinka hyvän tuen sainkaan väitöstilaisuuteen. Se oli minulle todella arvokasta!”

Elina Marttisen väitöstutkimus valmistui vuonna 2017. Hän tutki, mikä voi mennä pieleen nuorten ihmisten identiteetin kehityksessä. Marttinen selvitti myös, millaisia tavoitteita nuoret silloin asettavat, ja kuinka tällainen epäselvä identiteetti on yhteydessä niin yksilöiden pahoinvointiin kuin hankaluuksiin toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa.

Mielenterveystyötä Nyyti ry:ssä

Elina Marttinen on tutkimustyön ohella työskennellyt suunnittelijana ja psykologina opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistävässä Nyyti ry:ssä vuodesta 2005. Jyväskylän yliopisto on seurannut mukana, sillä Nyyti ry on toteuttanut yliopiston kanssa yhteistyössä useita hankkeita; kuten Myötätuntoa korkeakouluihin ja Yhdessä yhteisöksi hankkeet.

”JYU:ssa tapahtuva opiskelijalta opiskelijalle toiminta, nopea reagointi tilanteisiin ja joustavuus, mitä itsekin jatko-opiskelijana koin, näyttäytyvät siis myös nykyisessä työssäni.”

Tällä hetkellä Elina toimii asiantuntijana Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeessa (2020–2022), jota toteuttavat yhteistyössä  Suomen mielenterveys ry, Nyyti ry ja Tunne ry. Ympäristökriisit aiheuttavat erityisesti nuorissa merkittävän paljon stressiä, epätoivoa ja alakuloisuutta.

” Tunnetaidot, tunnemyönteisyys, tunteiden kohtaaminen ja hyväksyminen auttavat tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten ympäristöahdistuksessa.”

Massiivisin opiskelijoita kuorimittava asia on kuitenkin tällä hetkellä Korona. Rajoitustoimista johtuva etäopiskelu ja yhteisöllisyyden puute aiheuttavat yksinäisyyttä ja vaikeuksia opintojen edistämisessä. Myös uupumus vaikeuttaa oman tilanteen hahmottamista ja stressiä syntyy päättämättömyydestä useiden vaihtoehtojen välillä.

”Nuoren mieli on avoin ja syntyneet tunteet sitä kautta voimakkaita. Ne heijastelevat helposti motivaatioon ja identiteettiin. Monet jumiutuvat murehtimaan tulevaisuutta. Voinko valmistua tiettyyn ammattiin? Mitä maapallolle tapahtuu?”

Toivoa tilanteeseen Elina löytää yhteisöllisyyden lisääntymisestä. – Kun yksilökeskeinen kulttuuri alkaa väistyä, saamme uudella tavalla yhteyttä muihin. Identiteetti selkenee sitä kautta, kun ihminen pystyy peilaamaan, kuka hän on, mitä hän haluaa ja mitä tavoittelee. Selkeä näky tulevaisuuteen synnyttää pysyvyyttä ja lisää hyvinvointia.

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.