Ruusupuiston aula-auditorio täyttyi ääriään myöten.

Yksittäistapaus-lyhytfilmikampanjan esittely veti Ruusupuiston aulan täyteen kuulijoita tammikuun viimeisenä keskiviikkona. Tähtivieraana tilaisuudessa oli näyttelijä Krista Kosonen, joka on ollut mukana Tuffi Films -tuotantoyhtiön toteuttaman kampanjan tuotannossa.

Tilaisuuden aiheena oli sukupuolistuneen väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Myös Areenassa katsottava Yksittäistapaus-lyhytelokuvasarja käsittelee tätä teemaa monipuolisesti taiteen keinoin. Kosonen kertoi kokemuksistaan kouluvierailuista, joita hän tehnyt Lasten ja nuorten säätiön lähettiläänä väkivallan ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyen.

Opintoihin lisää välineitä väkivallan tunnistamisen ja ehkäisyyn

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta lisää opintoihinsa ammatillisia valmiuksia väkivallan kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen. – Maaliskuussa valmistuviin opetussuunnitelmiin sisällytetään Yksittäistapaus-kampanjan aikana tuotettu elokuvasarja. Sen avulla syvennetään opiskelijoiden ymmärrystä sukupuolistuneen vallankäytön erilaisista ilmentymistä ja keinoista ehkäistä sitä, opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen kertoo.

– Teeman käsittely liittyy pitkäaikaiseen monitieteiseen väkivaltatutkimukseen, psykologian laitoksen johtaja Juha Holma lisää. Yliopiston opintotarjontaan kuuluu myös vapaasti valittava monitieteinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus, joka on saanut hyvän vastaanoton.

Vararehtori Marja-Leena Laakso kohdisti avauksessaan kiitokset opiskelijoiden toiminnalle kampanjan saamisessa osaksi opetusta. – Olen ylpeä siitä, että opiskelijamme ovat jälleen kerran olleet aktiivisia ja osallistuneet oppimateriaalin testaamiseen ja vahvasti myötävaikuttaneet siihen, että tämä koulutussisältö saadaan osaksi opetustarjontaamme.

Yliopistosta valmistuu vuosittain satoja opettajia ja psykologeja. Ainejärjestötoimijat ovat yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa olleet mukana Yksittäistapaus -lyhytelokuvasarjan tuottamien kampanjamateriaalien testauksessa ja aktiivisesti ja vaikuttaneet siihen, että sisältö saadaan osaksi opintoja.

– On todella innostavaa, että opiskelijoiden toiveet otetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteissä ja psykologiassa hyvin vastaan ja koulutusta kehitetään yhdessä, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija Juulia Saukkonen vakuuttaa.

– Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmiin liittyvä ratkaisu noudattaa esimerkillisellä tavalla vuosi sitten rehtorin päättämiä ja dialogissa yhteisön kanssa laadittuja ops-linjauksia. Niissä edellytetään, että kaikilla meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on vahva eettinen osaaminen ja että kaikkiin opetussuunnitelmiin tulee sisällyttää alakohtaisten eettisten kysymysten tarkastelua, Laakso linjasi.

Kuunteleminen ja puuttuminen olennaisen tärkeitä

 Apulaisprofessori Marita Husso esitteli ERASE GBV -hanketta, jossa tutkitaan sukupuolistunutta väkivaltaa, vastuullisuutta ja eettisesti kestävää toimijuutta kouluissa ja kasvatusalalla.

Kansainvälisen tutkimushankkeen tavoitteena on opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden sekä koulun muun henkilökunnan sukupuolistunutta väkivaltaa koskevan tietoisuuden lisääminen ja väkivallan kohtaamisen sekä siihen puuttumisen käytäntöjen kehittäminen. Yksittäistapaus-kampanja on mukana hankkeessa, jossa tuotetaan myös verkkokoulutuspaketti kasvatusalan ammattilaisille.

Husso muistutti, että on tärkeää ottaa väkivalta, kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö puheeksi. Kouluissa ovat läsnä samat rakenteet kuin yhteiskunnassa muutenkin. Koulu on avainasemassa väkivaltaan puuttumisessa. Tietoisuuden lisääminen on merkittävä askel kohti inhimillisempää vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista muutosta.

Tutkimukset osoittavat, että Suomessa väkivalta on valitettavan yleistä. Huolestuttavaa on erityisesti, että syrjinnän ja väkivallan kokemukset ovat lapsilla ja nuorilla yleisempiä kuin muilla ikäryhmillä.

Husso painotti kollektiivisen puuttumisen merkitystä väkivallan ehkäisyssä. Se koetaan usein kiusallisena ja pelätään, mitä siitä seuraa. – Niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, se on aivan olennainen asia.

Kosonen korosti myös kuuntelemisen tärkeyttä erityisesti lasten ja nuorten kohtaamisissa. Hän oli juuri käynyt puhumassa Huhtasuon yläkoululaisille. – Mikään ei ole niin vaikea yleisö kuin ysiluokkalaiset. Heille täytyy olla rehellisesti oma itsensä. Luokka voi vaikuttaa poissaolevalta, mutta kyllä he kuuntelivat.

Ruusupuiston yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun innostavien puheenvuorojen ja Pikku juttu -lyhytelokuvan innostamana. Kommenteissa ja kysymyksissä nostettiin esille hyvin henkilökohtaisiakin kokemuksia. Yleisenä toiveena oli, että tulevaisuuden yhteiskunnassa väkivallan ja häirinnän kokemuksista voitaisiin puhua avoimesti, ja niistä päästäisiin vähitellen kokonaan eroon.

Pääkuvassa Krista Kosonen (vas.) ja Marja-Leena Laakso.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.