Ruusupuiston aulatilassa keskusteltiin 12.11. oppimisen uusista mahdollisuuksista virtuaali- ja laajennetussa todellisuudessa sekä sivuttiin koulutusta simulaatioiden avulla.

Laajennetun todellisuuden eli XR-teknologioiden nopeassa kehityksessä oppimisen ja opetuksen tutkijoiden ja ammattilaisten on tärkeää olla aktiivisesti mukana, tilaisuuden puheenjohtaja yliopistonopettaja Ohto Sabel pohjusti keskustelua.

Paneelin osanottajat tunnustivat VR- ja XR-teknologioiden hyödyt ja käyttömahdollisuudet, mutta puheenvuoroissa nousi esiin lisätutkimuksen tarve.

– Tutkimusta löytyy runsaasti, mutta kun sitä tarkastelee kriittisesti, niin usein paljastuu sen ohuus ja sirpaleisuus, professori Raija Hämäläinen totesi. – Esimerkiksi kunnollisia pitkittäistutkimuksia ei juuri ole. Hän painotti, ettei kehittäminen saa karata pelkästään laitevalmistajien käsiin.

Professori Päivi Häkkinen arvioi, että kun tieto lisääntyy, myös toiminta järkevöityy. Nykysovellukset tarjoavat usein hetkellistä viihtymistä. – Mutta, on vielä varsin vähän tutkittua tietoa virtuaalitodellisuuden vaikutuksista oppimiseen. Uusien oppimissovellusten suunnittelussa tulisi keskittyä siihen, millaista oppimista halutaan edistää, millaisin pedagogisin keinoin ja mitä lisäarvoa VR voi siihen tuoda, Häkkinen kysyi.

Oppimisen teorian yhdistäminen VR-ympäristöön on yksi isoista asioista, jotka on ratkaistava tekniikan käytön lisääntyessä. Monialainen yhteistyö on erityisen tärkeää, jotta tutkimuksessa ja oppimista tukevien sovellusten kehittämisessä päästään eteenpäin. Tarvitaan myös kouluttajien koulutusta. Laitteita on, mutta kannattaa miettiä, mihin niitä on järkevää käyttää.

Aivotutkimuskeskuksen johtaja Tiina Parviainen muistutti, että toistot ovat tärkeitä kaikessa oppimisessa. VR-tekniikan avulla voidaan tehdä niitä kohdennetummin kuin esimerkiksi koululuokassa olisi mahdollista.

– Tiedetään, että onnistunut oppimistilanne rakentuu monitasoisessa vuorovaikutuksessa. Virtuaalimaailma tuo tähän uuden ulottuvuuden, jossa on tärkeää ymmärtää yksilöllisiä eroja hyvän oppimiskokemuksen taustalla. – Toisaalta VR ja XR teknologiat tuovat tapoja, joilla voidaan helpottaa ja hallitusti harjoitella sosiaalisia tilanteita henkilöiden kanssa, joilla ne ovat syystä tai toisesta hankalia, Parviainen lisää.

Aivojen oppimismekanismien kannalta VR-ympäristö on erilainen kuin vaikkapa luokkahuoneessa tapahtuva vuorovaikutus, mutta ei VR/XR ympäristöjä ole tarkoitettukaan korvaamaan vaan täydentämään opetusmahdollisuuksia.

Kokemuksia löytyy henkilöstökoulutuksesta

Kustannuksiltaan VR-ympäristö on edullista simulaattoriin verrattuna.
– Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi ilmailualalla, VR-ympäristö voi olla kustannuksiltaan edullista simulaattoriin verrattuna. Kannattaa miettiä, mikä tekniikka soveltuu parhaiten omiin tarpeisiin, Hämäläinen painotti. Hänellä on kokemusta yhteistyöstä Keski-Suomen keskussairaalan, Finnairin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Koulutuspäällikkö Minna Ruoranen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoi, että heillä simulaatioita on käytetty ja niitä halutaan edelleen kehittää henkilöstökoulutuksen tarpeisiin. – On tärkeää miettiä, kuinka uusilla menetelmillä täydennetään vanhoja perinteisiä tapoja. Mitkä asiat on järkevää siirtää simulaattorille, mitkä taas ei?

Käytännön esimerkkinä Ruoranen mainitsi, että esimerkiksi kirurgien käyttämä ompelulanka ei toimi simulaatiotilanteessa.

Kustannuskysymykset asettavat omat rajansa

Keskustelussa nousivat virtuaalisen todellisuuden eettiset ja terveyteen liittyvät kysymykset myös tärkeiksi tutkimuksen kohteiksi.

Keski-Suomen keskussairaalan ylilääkäri Teuvo Antikainen on tyytyväinen yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tutkijoiden kanssa. Jo lyhyt välimatka Ruusupuistosta sairaalan mäelle helpottaa kanssakäymistä puolin ja toisin.

– Kustannuskysymykset ovat terveydenhoidossa aina mukana. Tarpeet nousevat työn vaatimuksista.  Sellainen harjoittelu, joka kaipaa toistoja, on järkevää siirtää VR-alueella. Esimerkiksi valmisteilla olevan uuden sairaalan tilojen mallintamista ja toiminnan soveltamista uuteen ympäristöön on harjoiteltu VR-tekniikan avulla, Antikainen kertoi.

Tekniikasta on myös hoidollisia sovelluksia, vaikkapa ahtaan paikan tai hämähäkkien pelon poistaminen. Ja hoitotyössä ennakkoharjoittelu saattaa vähentää lääkärin stressiä ennen vaativaa operaatiota.

Todellisuuksien yhdistäminen avaa uutta oppimiselle

– Lisättyä todellisuutta (Augmented Reality, AR) voi kokea kännykällä ja Pokemon Go pelillä. Yhdistetty todellisuus (Mixed Reality, MX) yhdistää virtuaalisen ja reaalisen todellisuuden niin, että esimerkiksi älylaseilla voi nähdä patsaan heräävän henkiin ja kertovan historiasta. Virtuaalinen todellisuus on VR-lasien ja ohjaimien avulla mukaansatempaavan todellista, vaikkapa avaruuskävely kansainvälisellä avaruusasemalla on elämys, Sabel kuvailee.

– Virtuaalisen todellisuuden tekniikat mahdollistavat sekä virtuaalisen että reaalisen todellisuuden yhdistämisen uudella ja innovatiivisella tavalla, joka voi luoda oppimiselle ja opetukselle kiinnostavia mahdollisuuksia, Sabel visioi.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.