Yliopistojen yhteistyönä tehty kirja antaa muun muassa neuvoja, miten koululaisia innostetaan matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun. Se tarjoaa myös näkökulmia taitavien opettajien tukemiseen työssään. Kirja on tehty yhteistyössä LUMA-keskus Suomi-verkostossa, johon kuuluu 11 yliopistoa ja 13 LUMA-keskusta.

Uusi verkkokirja sisältää viisi lukua: ensimmäisessä tuodaan osallistujien ja toimijoiden kokemuksia, toisessa luvussa kuvataan parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja tulevaisuuden tekijöiden tukemisessa hyvään ja kestävään tulevaisuuteen, kolmannessa luvussa avataan kansainvälistä toimintaa ja yhteisöllistä oppimista ja neljännessä luvussa esitellään verkoston hallintoa ja toimintakulttuuria keskuksineen. Kirjan viimeinen luku perustuu tutkimusperustaiseen, yhteisölliseen kehittämiseen ja tutkimukseen: miten uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään? Minkälaisia aiheita tutkitaan ja kehitetään jatkossa?

”Vihdoin meillä on jaettavana kokonaiskuva LUMA-kentän moninaisuudesta ja osaamisesta. Kutsummekin nyt kaikki oppilaat, opettajat, kunnat ja kaupungit sekä yhteisöt ja yhteistyökumppanit kehittämään kanssamme tätä osaamista yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin hyväksi. LUMA-moton mukaisesti: yhdessä olemme enemmän”, sanoo yksi kirjan toimittajista, professori Jan Lundell Jyväskylän yliopistosta. Hän on myös LUMA Suomi –verkoston johtokunnan puheenjohtaja.

Yliopistot ovat kehittäneet LUMA-keskustoimintaa vuodesta 2003

LUMA-keskustoimintaa on systemaattisesti kehitetty yliopistotasolla Suomessa vuodesta 2003 lähtien. Vuonna 2013 avattiin kansallinen LUMA-keskusverkosto 11 yliopiston yhteyteen edistämään tärkeää päämäärää. Siihen kuuluu 13 aktiivista keskusta. Yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti toimivalla verkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön antama valtakunnallinen tehtävä, johon kaikki yliopistot keskuksineen ovat sitoutuneet.

Verkoston toiminta perustuu tutkimukseen ja vahvaan vuorovaikutukseen tiedeyhteisön sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Keski-Suomessa LUMA-toiminta on laajasti opettajankoulutukseen ja eri tieteenalojen yhteiskunnalliseen vaikutukseen integroitunut.

”Nyt julkaistu kirja on laaja-alainen LUMA-toiminnan kuvaus Suomessa, jossa Jyväskylän yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus ovat olleet vahvasti mukana. Meidän rooli osana tätä laajaa verkostoa antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää monitieteistä tiedekasvatusta ja kansalaistiedeosaamista Jyväskylän yliopistossa” toteaa professori Jan Lundell.

Kirja julkaistaan verkkokirjana ensin suomeksi ja syksyn aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Linkki verkkokirjaan

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.