Professori Raimo Alén on kirjoittanut uuden hiilihydraattikemiaa käsittelevän oppi- ja käsikirjan hyödynnettäväksi kemian opetuksessa. Se täydentää luontevasti hänen aikaisempaa ja luentotoimintaa tukevaa kirjallisuuttaan, joka käsittelee puukemiaa, puunjalostuskemiaa, paperikemiaa, biomassanjalostusta, orgaanisia kemikaaleja sekä näitä sivuavaa analyyttista kemiaa.

Luonnonvarojen hyödyntäminen käsittää yhteiskunnallisesti merkittävän toiminta-alueen nykyisin ja tulevaisuudessa. Biomassan kuiva-aine koostuu 95 % prosenttisesti orgaanisesta aineesta, pääosin erilaisista hiilihydraateista. Yleistieto kyseisestä aineryhmästä on hyödyllistä kaikille kemiaa ja laajemminkin luonnontieteitä opiskeleville.

Alén myöntää olevansa innostunut puukemiasta sekä biomassanjalostuksesta ja luennoinut dosenttina alaa muissakin yliopistoissa. Hänellä on monipuolinen tausta kemiasta ja sitä sivuavilta aloilta, mitä hän haluaa painottaa omassa opetuksessaankin. Erityisesti hiilihydraattikemian maailma on hyvin laaja ja monipuolinen. Yhdisteet tunnetaan kuitenkin varsin usein niihin sitoutuneiden muiden aineryhmien mukaan ja hiilihydraatit jäävät sen vuoksi usein vähälle huomiolle.

Julkaisun tiedot: Carbohydrate Chemistry – Fundamentals and Applications, World Scientific, Singapore, 2018, 596 s.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.