PISA-tutkimuksen julkistaminen nostattaa toistuvasti vilkkaan keskustelun oppimistuloksista, koulutuspolitiikasta ja niiden suunnasta. Uutuusteos antaa tietoa tutkimuksen taustalla olevista tekijöistä.

PISA pintaa syvemmältä etukansi
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD toteuttaa PISA-tutkimusohjelman (Programme for International Student Assessment) kolmen vuoden välein. Tutkimuksessa arvioidaan 15-vuotiaiden nuorten osaamista kolmella sisältöalueella eli lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä. Vuonna 2015 PISA-tutkimuksen pääalue oli luonnontiede ja vaihtuva aihealue yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu. Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen yhteenliittymä.

PISA-tutkimuksessa ei suoranaisesti arvioida opetussuunnitelman perusteiden toteutumista, vaan tutkitaan kuinka nuoret hallitsevat niitä keskeisiä taitoja, joiden avulla he pärjäävät tulevaisuudessa.

Koska PISA-tutkimus on kansainvälinen, se johtaa väistämättä vertailuun eri maiden ja alueiden välillä. Ensisijaisesti tutkimuksen tuottama laaja, edustavasti ja luotettavasti kerätty aineisto ja testatut mittarit antavat tietoa opetuksen tutkimukseen ja koulutuspolitiikan kehittämiseen ja arviointiin.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen vertaisarvioitu ja tieteellisen kustantajan julkaisema PISA-raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut teoksen julkaisemista. Kirja sisältää 13 itsenäisesti vertaisarvioitua artikkelia ja erillisen PISA-tutkimuksen menetelmiä kuvaavan luvun, joka esittelee tutkimuksen toteutuksen aineistonkeruusta analyysimenetelmiin. Menetelmäartikkeli on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys aiheesta.

Julkaisun tiedot: Juhani Rautopuro & Kalle Juuti (toim.). PISA pintaa syvemmältä – PISA 2015 Suomen pääraportti. 2018. Kasvatusalan tutkimuksia 77. Suomen kasvatustieteellinen seura. Saatavana Jyväskylän yliopiston verkkokaupasta

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.