Jyväskylän yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien valikoimaan tulee tammikuun hakuun mukaan kolme uutta ohjelmaa. Ohjelmissa nähdään yhteistyötä tiedekuntien kesken sekä eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Hakea voivat niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin opiskelijat. Kv-ohjelma voikin toimia erinomaisena kansainvälistymisen välineenä nyt, kun yhteydet ulkomaille ovat epävarmoja.

Vastuullista urheilujohtamista

Kansainvälinen maisteriohjelma ”Responsible Management and Business of Sport” kouluttaa urheilujohtajia Suomeen ja maailmalle 2020-luvun tarpeisiin. Ohjelma nostaa uudella tavalla vastuullisuuden urheiluorganisaatioiden toiminnan keskiöön.

Maisteriohjelma toteutetaan monitieteisenä kahden tiedekunnan, kauppakorkeakoulun ja liikuntatieteellisen yhteistyönä. Liikuntatieteet tuovat palettiin akateemista osaamista ja tietoa urheilupuolelta, kauppakorkeakoulu puolestaan yritysmaailmasta.

– Urheiluorganisaatioiden johdossa on tilausta nykyistä paremmalle johtamiselle ja organisoinnille niin Suomessa kuin maailmallakin. Ohjelman tarkoitus on tuottaa siitä valmistuneille johtamisosaamista sekä työkaluja toimia erilaisissa urheiluorganisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtävissä, kertoo ohjelman johtaja Suvi Heikkinen kauppakorkeakoulusta.

Vastuullisuus on ohjelman kantava teema, joka myös erottaa sen muista vastaavista koulutuksista meillä ja maailmalla.

– Urheiluorganisaatioissa on herätty ehkä aavistuksen myöhemmin yhteiskunnan vaateisiin vastuullisuudesta. Tästäkin syystä on tärkeää kouluttaa tämän alan osaamista alalle, Heikkinen kertoo.

Lue lisää maisteriohjelmasta ja tutustu opintotarjontaan ohjelman verkkosivuilla.

Liikuntapsykologian maisteriohjelma taas tarjolla

Uudistunut liikuntapsykologian kansainvälinen maisteriohjelma Psychology of Physical Activity, Health, and Well-Being (PsyAct) tarjoaa tutkimukseen suuntautuvia ja samalla käytännönläheisiä englanninkielisiä opintoja liikuntapsykologiassa.

Ohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä edistää fyysistä aktiivisuutta, hyvinvointia ja huippusuorituksia psykologian keinoin. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi ajankohtaisiin käyttäytymisen muuttamisen teorioihin ja menetelmiin, joita sovelletaan urheilu- ja liikuntaympäristöissä.

Ohjelmasta valmistuvat työllistyvät julkiselle ja yksityiselle sektorille esimerkiksi urheilupsykologian asiantuntijoiksi, hyvinvointikonsultoinnin alueelle tai akateemisiksi tutkijoiksi. Opetusohjelmaan kuuluva harjoittelu voidaan suorittaa monenlaisissa liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksissä tai organisaatioissa.

– Koulutuksessa soveltava ja tieteellisen orientaatio painottuvat yhtäläisesti. Sen ansiosta aiemmista ohjelmista valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään ja toisaalta merkittävä osa on myös jatkanut väitöskirjaopintoihin Suomessa tai ulkomailla, toteaa ohjelman johtaja professori Taru Lintunen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Lisätietoja:
www.jyu.fi/psyact
psyact@jyu.fi

RADMEP – kansainvälinen mikroelektroniikan yhteistutkinto-ohjelma

“Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies”, toteutetaan neljän eurooppalaisen yliopiston yhteisenä Erasmus Mundus –maisteriohjelmana.

RADMEP:n ohjelma tarjoaa kahden EU:n määrittelemän ”mahdollistavan teknologian” (Key Enabling Technologies), mikroelektroniikan ja fotoniikan, opintoja. Pääpaino opinnoissa on säteilyn vaikutusten huomioiminen sovellettaessa näitä teknologioita erilaisissa säteily-ympäristöissä, kuten avaruudessa, ydinvoimaloissa ja hiukkaskiihdyttimillä.

Ohjelman koordinoi Jean-Monnet’n yliopisto St Etiennessä, Ranskassa. Jyväskylän yliopiston lisäksi muut mukana olevat yliopistot ovat KU Leuven, Belgiassa sekä Montpellierin yliopisto Ranskassa.

– RADMEP:n tavoitteena on tarjota koulutusta, joka mahdollistaa työllistymisen mikroelektroniikan ja fotoniikan aloilla, vastaten näiden alojen tarpeita niin teollisuudessa, kuin koko yhteiskunnassakin, kertoo yliopistotutkija Arto Javanainen.

Maisteriopinnot kestävät kaksi vuotta, joiden aikana opiskelijat pääsevät opiskelemaan kolmessa eri yliopistossa. Ensimmäisen vuoden syksy vietetään Jyväskylässä ja kevätlukukausi Leuvenissa, Belgiassa. Toisen vuoden syksylle opiskelupaikaksi valitaan Ranskasta joko St. Etiennen tai Montepellierin yliopistoista. Tämän lisäksi opinnäytetyön suorituspaikka on mahdollista valita ohjelman laajasta yhteistyöverkostosta.

Hakuaika poikkeaa muista ohjelmista. Ensimmäisen syksyn (2021) opintoihin haku on avoinna jo nyt ja haku päättyy 8.2.2021

Lisätietoja:
jyfl-radmep@jyu.fi
https://master-radmep.org/

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.