Uusien oppimisympäristöjen suunnittelu yhdistää koulutuksenjärjestäjiä eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä suunnittelussa tärkeää on joustavat opetusta, oppimista ja hyvinvointia tukevat ratkaisut.  Koronapandemia toi oppimistiloillekin uusia vaatimuksia, joita nyt ratkotaan yhdessä. Tutkijatohtori Tiina Mäkelä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta on oppimisympäristöjen asiantuntija, joka osallistuu tähän tehtävään suuressa kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon erilaiset sidosryhmät. ”Haluamme tarjota tutkimustietoa ja kuunnella kaikkia toimijoita, rehtoreita, opettajia, oppilaita sekä vanhempia”, Mäkelä sanoo. Vahva ymmärrys tästä ajasta ja erityisesti oppilaiden ja opettajien tarpeista on todella tärkeää. Suunnittelussa innovatiivisuus ja perinteisyys ovat tasapainossa.

Nopeasti muuttuva COVID-19 -tilanne on saanut koulutuksen järjestäjät miettimään tilaratkaisuja uudelleen. Toiveet etä- ja hybridityöskentelyyn sopivista, joustavista ja monipaikkaisista ratkaisuista ovat lisääntyneet. Keskusteluissa oppimistilojen avoimuudesta ja joustavuudesta on huolehdittava myös opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin näkökohdista.

Hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi suunnittelemalla ergonomisia, akustisesti ja esteettisesti miellyttäviä fyysisiä tiloja. Myös luonnon läsnäoloa oppimisympäristöissä pidetään tärkeänä.

”Luontonäkymien puuttuessa innovatiivisuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luontoa tuodaan ympäristöön virtuaalitodellisuuden avulla”, Mäkelä pohtii.

JYU mukana Melbournen yliopiston johtamassa LEaRN-verkoston tutkimuksessa

Jyväskylän yliopisto on mukana myös kansainvälisessä yhteistyötutkimuksessa, joka käynnistettiin tänä vuonna. Melbournen yliopiston LEaRN-verkoston (Learning Environments Applied Research Network) tutkimuksessa syvennetään ymmärrystä asioista, joita pitää huomioida tulevaisuuden oppimisympäristöissä ja niiden tutkimuksessa. Vuoden aikana etsitään tutkimuksen aukot ja ne polttavat aiheet, joita tulisi tutkia.

Mäkelä edustaa tutkimuksessa etenkin yhteissuunnittelun asiantuntijuutta. Muiden pohjoismaisten asiantuntijoiden tavoin hän tuo tutkimukseen erityisesti hyvinvointinäkökulmaa.

”Viime vuosina on huomattu, että hyväkään uusi oppimisympäristö ei toimi, jos opettajia ei tueta sen käytössä. Eli tilojen käytön suunnitteluun ja käyttöönottoon on varattava aikaa”, sanoo Mäkelä.

Tutkimukseen osallistuu 20 tiimiä, joissa on yli 70 osallistujaa ympäri maailmaa. Suomesta ovat mukana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, Helsingin kaupunki (koulutuksen tilapalvelut), Ecophon Finland ja Oppimaisema Consulting. Suomen asiantuntijat toimivat Tanskan kuninkaallisen akatemian johtamassa pohjoismaisessa tiimissä, jossa on edustajia kaikista Pohjoismaista.

Tulevaisuuden oppimisympäristöjen tutkimus on osa Koulutuksen tutkimuslaitoksen Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoaluetta. Sen tutkimuksissa selvitetään millainen opetus, oppimisprosessien ohjaus sekä millaiset oppimisympäristöt tuottavat laadukasta ja tuloksellista oppimista.

Lisätietoja

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.