Ryhmä Jyväskylän yliopiston Italian kielen opiskelijoita otti vastaan mieluisan haasteen ja käänsi vanhan italialaisen Serse-oopperan suomeksi. Ooppera esitetään italiaksi suomenkielisin tekstityksin Suomalaisella musiikkikampuksella huhtikuussa 2022.

Italia on tunnetusti ”musiikin kieli” – tai vielä tarkemmin – musikaalien ja oopperan kieli. Maailman teattereissa esitetyistä musiikkiteoksista 80 prosenttia on tälläkin hetkellä italiankielisiä.

Oopperassa libretto on keskeisessä asemassa: kielen, jolla se on kirjoitettu, on mahdollistettava tasapaino ja harmonia sanojen ja musiikin välille.

Italian kielen loivat runokieleksi 1300-luvun alussa kaksi suurta italialaista runoilijaa, Dante Alighieri ja Francesco Petrarca. He kiinnittivät erityistä huomiota kielen harmoniaan, tasapainoon, musikaalisuuteen ja eleganssiin. Heidän työnsä ansiosta Italian kieli nousi oopperoissa suosioon oopperan keksimisen aikoihin vuonna 1500. Italia oli ihanteellinen kieli musiikin seuralaiseksi.

Mitä oopperan esittäminen tarkoittaa?

Artikkelin kirjoittaja Lucrezia Sette on opiskellut Jyväskylän yliopistossa kultturienvälistä viestintää sekä italiaa. Kuva: Setten kotialbumi

EduFuturan koordinoima oopperahanke kokosi yhteen Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijat ja muut osaajat.

Yhteistyön tulosta voi ihastella Sersen esityksissä huhtikuussa.  Kyseessä on Georg Friedrich Händelin italialaiseen librettoon säveltämä 1700-luvun ooppera, jonka on kirjoittanut Silvio Stampiglia.

Hankkeen keskiössä ovat jyväskyläläiset opiskelijat ja ammattilaiset. He vastaavat oopperassa orkesterin johtamisesta, pukujen ja lavasteiden valmistamista, valaistuksesta, audiovisuaalisesta dokumentaatiosta ja mainonnasta – sekä tietenkin italialaisen libreton suomenkielisestä käännöksestä ja laulajien opastamisesta italian kielessä.

”On erittäin tärkeää ottaa huomioon, miltä sanat kuulostavat”

Ooppera esitetään italiaksi suomenkielisellä tekstityksellä. Italialaisen libreton käännöksen on tehnyt Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen italian kielen opiskelijoiden ryhmä. He työskentelivät lehtori Giuseppe La Grassan johdolla. Hänellä on monien vuosien kokemus italialaisten oopperalibrettojen käännösprojekteista.

Opiskelijat työskentelivät Serse-käännöksen parissa lokakuusta 2020 kesäkuuhun 2021. Koronatilanteen vuoksi työtä jouduttiin tekemään etänä.

Oopperaprojekti oli innostava kokemus Valtteri Iso-Rautiolle (vas.), Katriina Lundströmille, Anni Mäkelälle ja Anne Karppiselle.

Anni Mäkelä ja Katriina Lundström arvostivat erityisesti mahdollisuutta työskennellä konkreettisen, yleisölle näkyvän kielityön parissa.

”Opiskelijoille on tärkeää työskennellä erilaisten tekstien parissa, sillä kielet eivät ole vain kielioppia. Kääntäjällä pitää olla paljon luovuutta. Lyyristä oopperaa käännettäessä on erittäin tärkeää huomioida, miltä sanat kuulostavat. Suora käännös ei useinkaan ole vaihtoehto”, Katriina Lundström sanoo.

Mäkelä ja Lundström toivovat suuntaavansa opintojensa jälkeen kääntäjiksi.

”Tulevaisuudessa haluaisin kääntää kirjoja. Tästä hankkeesta on ollut paljon hyötyä, sillä se on näyttänyt minulle todellisen käännösprosessin. Mitä se on todella käytännössä ja miten säilyttää tasapaino tekstin tarkoituksen ja autenttisen kielen välillä”, Anni Mäkelä kuvailee.

Lyyrinen ooppera on tärkeä osa italialaista kulttuuria

Jyväskylän yliopistossa italian perus– ja aineopintoja voi opiskella valinnaisina opintoina. Lisäksi tarjolla on italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli kaikille Jyväskylän yliopiston ja Edufuturan opiskelijoille.

Oopperatyössä opiskelijat arvostivat mahdollisuutta soveltaa italian kielen taitojaan ja käännösstrategioiden käyttöä käytännön tasolla.

Lundström korostaa kohdekulttuurin tuntemisen tärkeyttä kääntämisessä. Vieraaseen kieleen liittyvän kulttuurin tunteminen edellyttää usein opiskelua ulkomailla, mutta tässä tapauksessa opiskelijat pystyivät syventämään tietämystään italialaisesta kulttuurista ja italialaisesta oopperasta matkustamatta Italiaan.

”Lyyrinen ooppera on tärkeä osa italialaista kulttuuria. Saimme oppia kielen lisäksi myös italialaista kulttuuria”, Mäkelä sanoo.

Anne Karppinen on englannin tuntiopettaja ja muusikko. Hän korostaa, miten eri kulttuurit voivat vaikuttaa toisiinsa oopperateoksen luomisessa.

”Käännöksessä on aina kulttuurisia näkökohtia. Tässä oopperassa musiikin on säveltänyt Händel, joka oli saksalainen, mutta se on kirjoitettu Englannissa, ja libreton on kirjoittanut italialainen. Se on tässä mielessä heterogeeninen teos”, Karppinen toteaa.

Italiankieliset osaavat helposti lukea vanhoja runotekstejä

Hyvin vanhojen tekstien käsittely on harvinaista vieraiden kielten opinnoissa etenkin perus- tai keskitason kursseilla. Italian kielen opinnoissa oopperatekstien kääntäminen antaa kuitenkin eritasoisille opiskelijoille mahdollisuuden oppia kieltä ja kehittää tietämystään italialaisesta kulttuurista.

Italia on ainutlaatuinen tapaus eurooppalaisten kielten joukossa siinä mielessä, että se on muuttunut hyvin vähän viimeisten 700 vuoden aikana. Näin ollen nykyitaliaa puhuvat voivat helposti lukea 1300-luvun runotekstejä, kuten Danten Jumalaista näytelmää.

Valtteri Iso-Rautio arvostaa saamaansa kokemusta ja pitää projektin aikana kehitettyjä taitoja hyödyllisinä tulevaisuuttaan ajatellen.

”Toivon, että viiden tai kymmenen vuoden kuluttua minusta tulee rehtori. Siksi italian kieli ei luultavasti ole tärkein asia, jota joudun käyttämään tulevassa työssäni. Mutta toivottavasti pystyn edistämään koulun tarjontaa ja tuomaan koulun valikoimiin kulttuuriopintoja. Italialaisen kulttuurin ja erityisesti italialaisen kirjallisuuden tuntemus tulee olemaan hyödyllistä”, Iso-Rautio sanoo.

Projektissa mukana olleet opiskelijat ja opettajat pitivät EduFuturan hankkeessa tekemäänsä yhteistyötä erittäin tärkeänä sekä kulttuurin että opetuksen näkökulmasta.

Serse esitetään Jyväskylässä Suomalaisella Musiikkikampuksella Siltasalissa 28.4.2022, 30.4.2022 ja 1.5.2022. Näytelmän ohjaa Ville Saukkonen.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.