Kuinka yliopisto ja sen yhteistyökumppanit pystyvät tukemaan kestävän kehityksen koulutustavoitteita Suomessa ja kansainvälisesti? Kysymykseen pyrittiin vastaamaan SDG4: Contribution of Global Education –seminaarissa 23.­–24.10. Ruusupuistossa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään rakentamaan maailmasta parempi paikka kaikille maapallon asukkaille. Vuonna 2015 muodostetut kehitystavoitteet ovat universaaleja, ja koskettavat niin kaikkia maailman valtioita kuin meitä yksilöitäkin. Vastuun kuuluessa kaikille myös Suomi on sitoutunut tekemään osansa toisiinsa linkittyneiden ja tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seitsemästätoista tavoitteesta neljäs on taata vuoteen 2030 mennessä tasa-arvoinen ja laadukas koulutus kaikille maailman lapsille, sekä tukea globaalisti elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Jyväskylän yliopisto on vastannut useana vuonna Suomessa UNESCO:n julkaiseman koulutustavoitteiden toteutumista seuraavan raportin julkaisusta Suomessa.    Raportin julkaisun ympärille rakennettu SDG4 –seminaari kokoaa vuosittain yli sata globaaleista koulutuskysymyksistä kiinnostunutta opiskelijaa, opettajaa ja asiantuntijaa keskustelemaan ja miettimään ratkaisuja kehityskysymyksiin. Tämän vuoden seminaarissa pohdittiin, kuinka globaalikasvatuksella voidaan lisätä tietoisuutta maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä ja kuinka jokainen voi osaltaan toimia kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

– Tavoitteena on tarjota osallistujille aineksia pohtia, kuinka he voivat olla mukana rakentamassa laadukasta ja yhdenvertaista koulutusta ja mikä heidän roolinsa tässä kehitystyössä on. Tapahtumassa haluttiin tänä vuonna tukea erityisesti myös maisteri- ja tohtoriopiskelijoita antamalla heille mahdollisuuksia esitellä tutkimuksiaan, seminaarin järjestämisestävastannut, kasvatustieteiden yliopistotutkija Hanna Posti-Ahokas sanoo.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan järjestämän seminaarin teemana oli tänä vuonna globaalikasvatus. Kestävän kehityksen takaamiseksi onkin tärkeää miettiä, mihin kehitystoimilla pyritään tulevaisuudessa. Suomessa koulutuksen tasa-arvon ja tason ollessa maailman kärkikastia, on olennaista ylläpitää koulutuksen tasoa, mutta myös jakaa osaamista ja osallistua koulutuksen kehittämiseen kansainvälisesti. Seminaari tarjosi esimerkkejä tehdystä tutkimuksesta ja kehitetyistä pedagogisista käytänteistä, jotka lisäävät tietoisuutta ja edistävät kehitystavoitteiden saavuttamista. Seminaarin lopussa esitettyyn kysymykseen: ’kuinka itse voin toimia?’ löytyi kahden päivän aikana monia vastauksia.

 

Seminaarin verkkosivut löytyvät osoitteesta: http://r.jyu.fi/sdg4-2018

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.