Marraskuussa yliopiston Seminarium-rakennuksella ratkottiin mysteeriä opetuksen nimissä. Pako- ja mysteerihuoneet kasvattavat suosiotaan vapaa-ajan viihteenä, mutta nyt ajatusta on sovellettu myös opetukseen. Mysteerihuoneissa ja historiantutkimuksessa onkin yllättävän paljon samankaltaisuuksia.

– Koska käytössämme on aina vain rajallinen määrä tietoa historiasta, tutkiva historian oppiminen muistuttaa salapolisiin työtä. Toki ero rakennetun mysteerihuoneen ja todellisuuden välillä on siinä, että historia myös jää aina eräänlaiseksi mysteeriksi, toisin kuin huone, jossa mysteerille on myös ratkaisu, selittää lehtori Matti Rautiainen opettajankoulutuslaitokselta.Seminarium-rakennuksen mysteerihuoneet sijoittuivat vuoden 1918 tapahtumiin ja silloisen Jyväskylän seminaarin toimintaan. Toivo Rainio (1897–1942) oli yksi harvoista punaisista pitkälti valkoisessa seminaarissa. Opettajaksi Toivo ei koskaan valmistunut, sillä hänet erotettiin seminaarista Sosialisti-lehdessä ilmestyneen kirjoituksen johdosta. Nyt vuonna 2018 yläkoulun ja lukion oppilaat saivat palata sadan vuoden takaisiin tapahtumiin ja tutkia valkoisten työhuonetta tarkoituksenaan todistaa Toivo Rainion syyttömyys.

– Mysteerihuoneessa mallinnetaan historian tutkimista tavalla, jossa oppimisesta tulee vahvasti yhteisöllistä, kokemuksellista ja hauskaa, Rautiainen kertoo.

Mysteeriä ratkaisemaan tulleita oppilaita ohjasivat huoneen suunnitelleet historian aineenopettajaopiskelijat Anna Jäntti, Tommi Hämäläinen ja Fanny Ruonaniemi. Kokeilu tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tutustua kokeileviin opetusmetodeihin.

Kuvassa huoneen suunnitteluun osallistuneet Anna Jäntti ja Tommi Hämäläinen sekä opetusmenetelmistä kandidaatin tutkielmaansa tekevä Laura Niemi.

Opetuskokeilu oli osa Suomen akatemian rahoittamaa Engaging in disciplinary thinking: historical literacy practices in Finnish general upper secondary schools -hanketta, jota johtaa dekaani, kielitieteen professori Minna-Riitta Luukka. Akatemiatutkija Simo Mikkosen johtamassa alahankkeessa Teaching historical literacy outside the box pyritään kehittämään ja tutkimaan uudenlaisia opetusmenetelmiä historian tekstitaitojen opettamisessa. Opetuskokeilu toteutettiin yhteistyössä alahankkeen, historian ja etnologian laitoksen sekä opettajankoulutuslaitoksen kesken.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.