Barents – luonto ei tunne rajoja näyttely on esillä 1.3.2020 asti Keski-Suomen luontomuseossa. Näyttely käsittää 15 valokuvaa Barentsin alueen vaikeasti tavoitettavista ympäristöistä. Näyttelyn valokuvat ovat suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten luontovalokuvaajien kuvaamia.

Barentsin ainutlaatuinen alue käsittää 1,8 miljoonan neliökilometrin alueen, joka kattaa osia Norjasta, Ruotsista Suomesta sekä Venäjältä, johon alueesta kuuluu 75 %. Barentsin alueen ainutlaatuinen ekosysteemi on monimuotoinen ja siihen kuuluu useita erikoispiirteitä omaavia metsä-, vesi-, meri- sekä suoalueita. Barentsin luontoa aluetta uhkaavat ilmastonmuutoksen lisäksi maankäyttöoikeudet sekä luonnonvarojen kohtuuton hyödyntäminen.

Valokuvanäyttely vierailee ympäri Barentsin aluetta ja se kuuluu yhtenä osana BPAN-hankkeeseen. Tarkoituksena on edistää ja tukea Barentsin alueen suojeluverkostoa boreaalisen ja arktisen luonnon monimuotoisuuden takaamiseksi.

Tohtorikoulutettava Hanna-Kaisa Lakka bio-ja ympäristötieteiden laitokselta on tutkinut Barentsin aluetta, joka käsittää myös Suomen Lapin. Hän on tutkinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia äyriäisiin ja niiden elinympäristöihin. Tutkittavina hänellä on uhanalaisia makeanveden äyriäisiä: paljakkakilpiäinen (Lepidurus arcticus), joka on erittäin uhanalainen sekä pohjanlehtijalkainen (Branchinecta paludosa) joka on vaarantunut laji Suomessa. Molemmat  lajit ovat kärsineet ilmaston lämpenemisestä, sillä nämä arktiset kylmiin vesiin sopeutuneet lajit ovat herkkiä ilmaston lämpenemiselle.

Hanna-Kaisa Lakka mainitsee myös naalin ahdingon ja sille sopivien elinympäristöjen pienentymisen, joka on mm. seurausta ketun leviämisestä yhä pohjoisemmaksi. Naali tarvitsee arktisia oloja selvitäkseen kilpailussa kettua vastaan.

Hanna-Kaisan Lakan mukaan haittaa Barentsin alueella aiheuttaa kivihiilen kaivannaistoiminnot, varastointi sekä sen käyttö lämmityksessä. Lisääntyvä laivaliikenne sekä sen aiheuttamat uhat ja ongelmat meriluonnolle sekä liikenteen hiilidioksidi- ja rikkipäästöt ovat myös osana ongelmaa.

Ihmisten toiminta Barentsin alueella aiheuttaa haittaa herkässä ekosysteemissä ja kaikkien näiden ihmistoiminnan aiheuttamien häiriöiden yhteisvaikutus kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Hanna-Kaisa Lakan mukaan alueella radikaalisti. Hän sanoo, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia on vaikea käsittää, jos niitä ei itse ole konkreettisesti nähnyt.

Hanna-Kaisa Lakka on nähnyt omin silmin ilmastonmuutoksen aiheuttamia seurauksia. Hän oli syksyllä 2019 Suomen Lapissa ja havainnoi siellä miten pienet lammet olivat kuivuneet kokonaan. Tästä seurauksena on eläimille tärkeiden ekosysteemien häviäminen ja muuttuminen alkuperäislajistolle sopimattomiksi.

Hanna-Kaisa Lakka suosittelee siirtymistä sähköisiin kulkuvälineisiin sekä biokaasun käyttämiseen liikenteessä. Kaivannaistoimintojen lopettaminen auttaisi herkkää aluetta ja sen eliöstöä selviytymään kiihtyvän ympäristönmuutoksen aikakautena.

Lisätietoja:https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Eliotyoryhmat/Ayriaistyoryhma/Uhananalaisuusarvioinnin_tulokset

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.