Monet alat tarvitsevat kipeästi lisää osaajia, vaikka samanaikaisesti kansainvälisten osaajien on vaikeaa työllistyä Suomessa. Yhtenä ratkaisuna osaajapulaan on kansallinen Talent Boost -ohjelma. Jyväskylän yliopisto on mukana rakentamassa Talent Hubia eli paikallista palveluiden ekosysteemiä, jossa ulkomaalaistaustaiset ihmiset tuntevat kuuluvansa aidosti suomalaiseen yhteiskuntaan ja voivat saavuttaa tavoitteensa urallaan.

”Elämänlaatu on Suomessa korkea. Perustarpeet, kuten puhdas ilma ja vesi sekä koulutus ja terveydenhuolto ovat kaikkien saatavilla”, filippiiniläistaustainen Janaleh Välimäki kertoo. Hän opiskeli kauppatieteiden maisteritutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja työskentelee nyt Helsingissä kansainvälisessä yrityksessä.

Samoilla linjoilla on Milan Bratu, tietotekniikan maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistosta. Hän haluaisi jäädä töihin Suomeen opintojensa jälkeen.

”Kaikki on niin hyvin organisoitu, luonto on lähellä ja suomalaiset ovat ystävällisiä ja kunnioittavia”, Alankomaista Jyväskylään vuonna 2020 muuttanut Bratu sanoo.

Talent Boost -ohjelma tukee Suomeen jäämistä

Marja-Leena Laakso

Marja-Leena Laakso

Jyväskylän yliopiston ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista monet haluaisivat jäädä Suomeen, koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso kertoo.

”Suomen vakaa ja turvallinen yhteiskunta ja erityisesti laadukas ja kaikille yhdenvertainen koulutusjärjestelmä ovat valtavia valttikortteja. Suurimpina syinä poislähtöön ovat omaan tai puolison työllistymiseen liittyvät seikat, ja näiden takana kielitaito on yksi ratkaiseva tekijä”, Laakso toteaa.

Laakson mukaan kielitaidon ja kulttuurisen osaamisen rinnalla opiskelijoiden työelämäyhteyksien tukeminen on tärkeä kokonaisuus. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistivät vuonna 2017 Talent Boost -ohjelman, jolla vahvistetaan kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia Suomessa. Tähän kytkeytyvää Talent Hub -mallia rakennetaan nyt Jyväskylässä ja Keski-Suomen alueella.

Talent Boostin tavoitteena on, että Suomi näyttäytyisi kansainvälisesti houkuttelevana paikkana työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida. Lisäksi tavoitteena on, että työnantajat rekrytoisivat aiempaa enemmän kansainvälisiä osaajia, joiden asiantuntemus voi vahvistaa suomalaisten organisaatioiden kansainvälistymistä ja uudistumista.

Talent Hub kokoaa ja koordinoi alueellisten toimijoiden palveluita

Paikallisella tasolla Talent Boostin tavoitteita edistetään Talent Hub -toiminnalla. Se tarkoittaa alueellisen toimijoiden – kuten virastojen, oppilaitosten ja yritysten – yhteistyötä esimerkiksi Jyväskylän ja Keski-Suomen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Suomi kiinnostaa ja houkuttaa jo nyt, mutta mahdollisuuksia on vielä kirkastettava entisestään ja myös kehitettävä. Ulkomaiset osaajat haluavat tietää, miksi Keski-Suomeen kannattaa tulla ja mitä uramahdollisuuksia heillä voi olla. Lisäksi perhe-elämän yhdistäminen kansainväliseen opiskelu- tai työuraan on monille olennainen kysymys. Palveluiden on oltava selkeästi ja ymmärrettävästi saatavilla.

Michael Ormshaw

Michael Ormshaw

Talent Hub -toimintaa luotsaa projektipäällikkö Michael Ormshaw Jyväskylän yliopistosta. Hänen tehtävänään on muodostaa yhtenäinen toimintamalli Jyväskylän yliopiston kansainvälisten osaajien palveluista sekä yhdistää siihen kaupungin ja alueen keskeisten kumppanien ja sidosryhmien palveluita.

Tällä hetkellä yliopistolla on oma kansainvälisten palveluiden ja tukipalveluiden kokonaisuus opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tätä mallia heijastellaan kaupungin muihin organisaatioihin, laitoksiin ja virastoihin. Talent Hub -palvelumallia kehitettäessä on keskeistä kartoittaa tarjolla olevat tukipalvelut ja sovittaa ne yhteen siten, että palvelut täydentävät toisiaan. Ajatuksena on, että palvelukumppanit jatkavat yhteistyötä ohjelman pitkäaikaisessa kehittämisessä ja toiminnassa.

”Tavoitteenamme on tehdä Jyväskylästä erittäin houkutteleva paikka kansainvälisille asiantuntijoille ja heidän perheilleen tulla töihin ja elää elämäänsä täällä kenties pysyvästi. Tämä tukee myös laajempaa kulttuurinmuutosta ja yhteiskunnan monimuotoisuutta, mikä hyödyttää kaikkia täällä alueella”, Ormshaw kertoo.

”Täällä syntyy aidosti tunne, että kaikki on mahdollista.”

Ormshaw’n mukaan alueen palveluita ei tarvitse kuitenkaan välttämättä lisätä, vaan on tärkeää tuoda paremmin näkyviin, mitä kaikkea kaupunki jo on ja tarjoaa. Nykyisiä palveluita on kehitettävä edelleen myös alueen ulkomaalaistaustaisen väestön ja tarpeiden pohjalta.

”Jyväskylä on jo nyt erittäin houkutteleva paikka tulla opiskelemaan, työskentelemään ja asumaan. Tämä on kaunis, rauhallinen, turvallinen ja puhdas paikka, ei liian suuri eikä liian pieni, mutta myös nuori ja elinvoimainen kaupunki, joka on dynaaminen ja innovatiivinen. Jyväskylä on minusta inspiroiva paikka: täällä syntyy aidosti tunne, että kaikki on mahdollista.”

Koulutuksen ja työelämän yhteyttä täytyy vahvistaa

Korkeakouluissa kansainvälisyys on arkea, mutta tilanne ei ole sama muissa työpaikoissa. Suomeen tulo on helppoa, mutta tänne jääminen on vaikeaa. Toisin sanoen tarjoamme koulutusta kansainvälisille osaajille, mutta heillä ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia työllistyä ja siten integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kyse on myös asennetyöstä, sillä vararehtori Laakson mukaan työnsaantia voi joskus estää asenne ulkomailta tulleita osaajia kohtaan. Koulutuksessa on siksi tuettava kulttuurisen moninaisuuden arvostusta sekä taitojamme elää ja kommunikoida monikielisissä yhteisöissä. Kynnystä madalletaan myös Talent Hubin avulla. Eri tahojen tiivis yhteistyö vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden työelämäyhteyksiä ja edistää heidän työllistymistään.

”Tähän tarvitaan koko kylä. Jyväskylän yliopistolla on tähän paljon annettavaa, ja siksi yliopiston on rakennettava aktiivisesti yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan”, Laakso summaa.

”Kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi meidän on tarjottava ekosysteemi, jossa he voivat saavuttaa tavoitteensa ja jossa heidän osaamistaan arvostetaan. He voivat luottaa olevansa hyväksytty ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää”, projektipäällikkö Ormshaw linjaa.

Ormshaw’n mukaan työelämän kansainvälistymisen odotetaan lisäävän organisaatioiden innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä, mikä puolestaan edistää talouskasvua ja investointeja Suomeen sekä parantaa Suomen kansainvälistä asemaa pidemmällä aikavälillä.

Miksi Suomi?

Jyväskylän yliopiston alumni Janaleh Välimäki tuli Suomeen alun perin kouluttautumaan lisää markkinoinnin ja liiketoiminnan saralla. Maisteriopinnot Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa toivat samalla kiinnostavan mahdollisuuden asua ulkomailla ja verkostoitua kansainvälisesti. Vaikka suomalainen elämänlaatu teki vaikutuksen, vielä tärkeämpää Välimäelle oli työllistyminen.

”Tärkein syy Suomeen jäämiselleni oli mahdollisuus tehdä mielekästä työtä. Olen ollut onnekas, kun olen saanut tehdä JYU:ssa pieniä projekteja sekä opinnäytetyöni yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa. Lisäksi sain alaani liittyvän harjoittelupaikan, joka johti vakituiseen työpaikkaan”, Välimäki kertoo.

”Tärkein syy Suomeen jäämiselleni oli mahdollisuus tehdä mielekästä työtä.”

Talent Hub -projektipäällikkö Michael Ormshaw vahvistaa, että usein Suomeen jäämiseen tarvitaan paitsi taloudellista turvaa myös mielekäs työ, sillä kyse ei ole pelkästään laskujen maksusta, vaan työ on myös osa ihmisen identiteettiä – ilman työtä osa puuttuu.

”Vahvistamalla yhteyksiä koulutus- ja yritysmaailman välillä voimme luoda selkeitä väyliä työelämään ja mahdolliseen uraan Keski-Suomessa. Meillä on näyttöä, että hyvän työkokemuksen ja -mahdollisuuksien tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parantaa maahanmuuttaneen henkilön työnäkymiä jatkossa”, hän sanoo.

Brittiläinen Ormshaw kuuluu itsekin kansainvälisten osaajien joukkoon: hän oli Suomessa vaihto-opiskelijana 2000-luvun alussa ja tiesi jo silloin, että Suomesta tulisi tulevaisuudessa hänen kotinsa.

”Suomi on kansakuntana ja yhteiskuntana linjassa omien periaatteideni ja arvojeni kanssa. Kun tähän yhdistetään vielä kaunis luonto ja neljä vuodenaikaa, ei todellakaan ole parempaa paikkaa elää. Ammattitaitoiselle ihmiselle mielekäs elämä on kuitenkin mahdollista vain, jos tarjolla on myös mahdollisuuksia, jotka vastaavat omia tavoitteita, toiveita ja tarpeita työuran suhteen.”

 

Lue lisää:

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.