”Yhteiskunnassa ei ole enää aloja, joilla pärjäisi ilman digitaitoja. Jotta voisimme jatkossa kouluttaa digikyvykkäitä tulevaisuuden tekijöitä, tarvitsemme digitaidot hallitsevia opettajia ja kouluttajia kaikille kouluasteille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen”, toteaa koulutusteknologian yliopistonopettaja Leena Hiltunen informaatioteknologian tiedekunnasta. 

Jyväskylän yliopisto on mukana kansainvälisessä European Short Learning Programme -hankkeessa. Avoin yliopisto koordinoi yhtä hankkeen neljästä pilotista, jossa kehitetään verkkokoulutusta digitaidoista opetus- ja koulutusalalla toimiville.   

Uutta verkkokoulutusta pilotoidaan vuoden 2020 alusta alkaen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja informaatioteknologian tiedekunnan koordinoimana kolmessa partneriyliopistossa. 

Asteittain etenevät opintojaksot suoritettuaan opiskelija hallitsee olennaiset digitaidot ja voi hyödyntää niitä työssään”, toteaa Leena Hiltunen. 

”Englanninkieliset verkkokurssit toteutetaan pilottivaiheessa Jyväskylän yliopiston Moodlessa. Kansainvälisessä yhteistyössä tuotettu koulutus tarjoaa loistavan mahdollisuuden kansainvälistymiseen. Syksyllä 2020 verkkokurssit avataan kaikille oman digiosaamisensa kehittämisestä ja virtuaaliliikkuvuudesta kiinnostuneille ”, kertoo avoimen yliopiston kansainvälisten asioiden suunnittelija Päivi Kananen. 

”Jos tavoite on oppia verkkovuorovaikutusta, niin sitä on harjoiteltava autenttisissa käytännön tilanteissa. Verkossa oppiminen on oppimista yhdessä.”

 

Digitaidot ovat kansalaistaitoja – niitä voi oppia ja opettaa 

Pilottihankkeen tavoitteena on aikuisväestön koulutusmahdollisuuksien parantaminen tarjoamalla vaihtoehtoja perinteiselle tutkinto-opiskelulle. Samalla pyritään reagoimaan työelämän koulutustarpeisiin”, kuvaa pilotin koordinaattori, yliopistonopettaja Virpi Uotinen avoimesta yliopistosta. 

Verkkokurssien sisällöissä ja toteutuksessa on hyödynnetty Euroopan komission julkaisemaa opetusalan toimijoiden digitaitojen eurooppalaista viitekehystä. Kursseissa edetään perusasioista kohti vaativampia taitoja. Itselle sopivan aloitustason voi tarkistaa Check In -arviointityökalun avulla. 

Koulutus- ja opetusaloilla työskentelevien digitaidoissa on tällä hetkellä hyvin laaja hajonta. Osa opiskelijoista ja opettajista harjoittelee vielä perustaitoja, kuten esitysten laatimista tai sähköpostin käyttöä. Osa kulkee aallon harjalla käyttäen pelillisiä metodeja ja verkkoyhteisöllisyyttä koulutuksessa.  

”Jos tavoite on oppia verkkovuorovaikutusta, niin sitä on harjoiteltava autenttisissa käytännön tilanteissa. Verkossa oppiminen on oppimista yhdessä”, Leena Hiltunen sanoo.  

 

Kansainvälisyyttä kotisohvalta käsin 

Täysin verkossa suoritettavat verkkokurssit kehittävät digitaitojen ja verkko-opiskelutaitojen lisäksi itseohjautuvuutta ja kulttuurienvälisen viestinnän taitoja. Opinnot mahdollistavat myös uuden opetussuunnitelman esiin nostaman kotikansainvälistymisen ja virtuaalisen liikkuvuuden.  

”Aikuisopiskelijoille kansainvälisen vaihdon sovittaminen muuhun elämään voi olla haasteellista. Opintojaksojen avulla on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin eri puolilta Eurooppaa.  Kansainvälisyydestä saa kokemuksen kotisohvalta käsin”, Leena Hiltunen sanoo. 

“Verkkokurssit on suunniteltu niin, että pilottivaiheen jälkeen niitä voi suorittaa samanaikaisesti suurikin määrä opiskelijoita. Yksi hankkeen kehittämistyön tavoitteista on tuottaa malli siitä, kuinka koulutustuotteita rakennetaan kansainvälisessä yhteistyössä”, Päivi Kananen kertoo. 

Yhteistyö neljän verkkokursseja kehittävän yliopiston välillä on ollut aitoa, innostunutta ja opettavaista. Eri kulttuurien, yliopistojen ja asiantuntijoiden kohtaaminen yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi on rikastuttanut ajattelua ja tuonut uusia näkökulmia työhön vahvasti kansainvälistyvässä Jyväskylän yliopistossa”, kiteyttää Virpi Uotinen. 

”Opintojaksojen avulla on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin eri puolilta Eurooppaa.  Kansainvälisyydestä saa kokemuksen kotisohvalta käsin.”

Temaattinen Digital Competent Educators  -kokonaisuus koostuu kolmesta informaatioteknologian tiedekunnan opetusohjelmaan tulevasta viiden opintopisteen verkkokurssista. Pilotin suunnittelussa hyödynnetään Euroopan komission julkaisemaa DigCompEdu -viitekehystä. 

Erasmus+ -rahoitteisessa hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston lisäksi etäopetusta tarjoavat yliopistot FernUniversität in Hagen Saksasta, Anadolu University Turkista ja Universidade Aberta Portugalista. Pilottihanke on osa laajempaa European Association of Distance Teaching Universities -järjestön (EADTU) koordinoimaa European Short Learning Programme -hanketta (E-SLP). 

 

Lisätietoja: 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.