Tunne kuulumisesta paikkoihin ja ryhmiin on tärkeä. Miten se syntyy? Voiko kuulumisen tunnetta edistää? Voiko taide olla siinä apuna? Näitä kysymyksiä mietitään Rajojen yli -näyttelyssä, joka on esillä Galleria Ratamossa 3.3. asti.

Näyttelyn teokset syntyivät työpajoissa, joissa käsiteltiin kuulumista ja kuulumattomuuden tunnetta elokuvan, kirjoittamisen ja kuva- ja äänitaiteen keinoin. Työpajoihin kutsuttiin pitkään Jyväskylässä asuneita ja vasta kaupunkiin muuttaneita ihmisiä: taiteilijoita, opiskelijoita, keitä tahansa taiteellisesta työskentelystä kiinnostuneita. Ne toteutettiin osallistujien, taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä. Näyttelyssä on esillä 20 työpajoihin osallistuneen taiteilijan teoksia.

Näyttely on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Rajojen yli – Crossing Borders -tutkimushanketta. Mukana hankkeessa ovat olleet osallistujien, Jyväskylän yliopiston tutkijoiden ja taiteilijoiden lisäksi Jyväskylän taidemuseo ja monikulttuurikeskus Gloria.

Johanna Juvonen & Biagio Rosa: Rauhaton – Impaziente – Restless, 2018. Juvosen ja Rosan teosten lähtökohtana ovat usein ajankohtaiset, mieltä askarruttavat ja vaikeasti lähestyttävät asiat. Taiteilijapari tutkii teoksissaan kodittomuuden ja juurettomuuden kaltaisia tunteita.

Yhdessä tekeminen lisää kuulumisen tunnetta

Näyttelyn pohjana olleet työpajat osoittivat, että yhdessä tekeminen ja taiteellinen työskentely lisäsivät kuulumisen tunnetta. Ne antoivat myös mahdollisuuden kuulumattomuuden kokemusten työstämiseen.

Ryhmätyöskentelyssä kävi ilmi, että kuulumisen tunne ja siitä seuraava hyvinvointi eivät ole vain yksilöllisiä prosesseja. Ryhmässä kuulumista syntyy eri tavalla. Kipeiden kokemusten jakaminen auttaa. Ryhmän tuki oli usealle näyttelyn taiteilijalle erittäin tärkeää.

Roxana Sadvokassovan videoessee Depression – Masennus (2018) perustuu runoon, joka on kirjoitettu masennuksen keskellä. Teos sisältää toiveikkaan ajatuksen: Älä luovu ajatuksesta, että elämäsi voi olla parempaa, ja että jossain on ihmisiä sinua varten, et vain ole vielä perillä. Älä luovu avun etsimisestä, avun pyytämisestä.

Taide on tietoa

Näyttely puhuu tiedeyhteisöstä ulos astumisen puolesta. On tarvetta julkaista tutkimustuloksia uusin tavoin ja sellaisilla foorumeilla, jotka tavoittavat ihmiset myös akateemisen maailman ulkopuolella.

Rajojen yli -näyttelyssä kokeillaan uusia tapoja julkaista tutkimusta. On kysymys myös siitä, mikä lasketaan tiedoksi. Näyttely, johon on koottu kuulumista ja ulossulkemista monelta kantilta tarkastelevia teoksia, tuottaa ja esittelee uudenlaista tietoa. Näyttely tuo esille sitä, että tietoa syntyy myös (ja eritoten) taiteellisissa prosesseissa. Sen tarkoitus on tuoda yhdessä tuotettua tietoa akateemisten julkaisujen ulkopuolelle. Taide-elämysten lisäksi se tarjoaa katsojilleen toisin tuotettua tietoa kuulumisesta.

Leena Häkkisen Kohtaamisia Kompassilla – kenelle tila kuuluu? -installaatio koostuu kolmesta ääniteoksesta ja rimoin näyttelytilaan rajatusta tilasta. Teos kysyy, kenelle ääni, akustinen tila ja näkymätön tila kuuluvat.

Näyttely osoittaa, että taidepohjaisessa tutkimuksessa on mahdollista tuottaa ja jakaa tutkimustietoa tekijöille ja vastaanottajille merkityksellisessä muodossa. Samalla yhteistoiminnallisen, osallistavan tutkimuksen merkitys ulottuu tiedeyhteisön ulkopuolelle. Se tuottaa kulttuurista hyvinvointia, josta hyötyvät yksilöiden lisäksi yhteisöt ja koko ympäröivä yhteiskunta.

 


Rajojen yli – Crossing borders -näyttely Galleria Ratamossa 3.3. asti.
Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
avoinna ti-su klo 11-18

Tutustu Crossing Borders –hankkeen verkkosivuihin täällä.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.