Jyväskylän yliopisto on mukana seitsemän eurooppalaisen yliopiston muodostamassa yhteistyöverkostossa. FORTHEM-allianssin kantava ajatus on löytää parhaat mahdolliset keinot partneriyliopistojen väliseen yhteistyöhön, niin että yliopistot täydentävät toistensa osaamista ja löytävät uusia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille uusia kansainvälistymismahdollisuuksia uudenlaisessa maailmassa.

Hankkeen puitteissa opiskelijoiden on esimerkiksi mahdollista saada rahoitusta viikon mittaisille intensiivikursseille, lisätä virtuaalista liikkuvuuttaan osallistumalla yhteisille verkkokursseille, löytää kansainvälinen työharjoittelupaikka entistä helpommin, tai vaikka osallistua monitieteisen ja monikansallisen asiantuntijatiimin toimintaan.

Toisen toimintavuoden alkaessa hankkeen perustoiminnot ovat jo hyvin käynnissä, ja toimintamalleja on muodostettu, joten allianssin toiminnan odotetaan entisestään laajentuvan, tiivistyvän ja tehostuvan.

Uusia keinoja kansainväliseen yhteistyöhön

Digital Academy -toiminto rakentaa allianssiyliopistojen yhteistä alustaa virtuaalikurssien toteuttamiseksi ja yhteistyöprojekteja varten, Mobility puolestaan suunnittelee ja toteuttaa monipuolista opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta allianssiyliopistojen välillä sekä fyysisesti että verkossa, Outreach organisoi opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä koulujen opettajille täydennyskoulutusta ja FORTHEM Labs mahdollistaa monitieteisten asiantuntijaryhmien toiminnan yhteiskunnasta nousevia haasteita ratkaisemaan.

Jyväskylän yliopisto työskentelee tiiviisti paitsi muiden allianssiyliopistojen kanssa, myös paikallisten koulujen, kolmannen sektorin toimijoiden sekä elinkeinoelämän kanssa. Jyväskylän alueen yrityksille FORTHEM-allianssi tarjoaa mahdollisuuden rekrytoida kansainvälisiä harjoittelijoita, sekä luoda kontakteja oman alan yrityksiin allianssiyliopistojen alueilla. Myös partnereina toimivat koulut voivat rekrytoida kansainvälisiä harjoittelijoita sekä tarjota opettajilleen mahdollisuuden kansainvälisiin täydennyskoulutuksiin.

Konkreettista yhteistyötä Jyväskylän alueen koulujen ja elinkeinoelämän kanssa

– Esimerkiksi Jyskän ja Mankolan koulujen rehtorit ovat olleet innokkaasti mukana pohtimassa minkälaisia harjoittelupaikkoja heidän kouluissaan voisi olla tarjota FORTHEM-allianssin yliopistojen opiskelijoille. Opettajaopiskelijoiden kouluharjoittelut pyritään ajoittamaan niin, että kansainvälinen harjoittelija ja JYU:n harjoittelija ovat harjoittelussa yhtä aikaa. Näin pyritään löytämään mahdollisimman paljon onnistumisen ja oppimisen mahdollisuuksia kaikille osapuolille.

Keski-Suomen alueen elinkeinoelämälle ja kolmannelle sektorille halutaan myös tarjota kansainvälistymismahdollisuuksia FORTHEM-allianssin opiskelijoiden kautta. FORTHEM-yhteistyön avulla voidaan luoda opiskelijoille harjoittelupaikkoja tai kestävän kehityksen periaatteiden ympärille rakentuvia opiskelijalähtöisiä kansainvälisiä projekteja, Outreach-toiminnon  JYU:n yhteyshenkilö Reija Häkkinen kertoo.

Monikansallisen, monialaisen ja monitieteisen FORTHEM Labs -asiantuntijaverkoston koordinaattoriyliopisto on Jyväskylä

– Labit koostuvat partneriyliopistojen opiskelijoista, tutkijoista ja heidän sidosryhmiensä jäsenistä. Labit etsivät toimivia, tutkimuspohjaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, yhteiskuntien monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen, kestävään elintarviketuotantoon, digitalisaatioon ja terveyteen liittyen. Labeja on seitsemän, ja niiden toiminta keskittyy pilotteihin, joista saadaan opiskelijoille, tutkijoille ja sidosryhmille hyödyllisiä tuotoksia kuten koulutuksia, oppimateriaaleja ja julkaisuja. Labien käynnistymisseminaareissa näkyi selvästi partnereiden innostus ja sitoutuminen toimintaan. Tuotosten suunnittelua jatketaan syyslukukaudella, yhteistyöhön ehtii vielä liittyä. Jyväskylän yliopiston sidosryhmäverkoston ytimessä ovat tällä hetkellä Jyskän koulu, Mankolan yhtenäiskoulu, Monikulttuurikeskus Gloria, Paremmin yhdessä ry. sekä Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry, mutta toiveidemme mukaan tämä verkosto jatkossa laajenee. Labien toimintaa on tarkoitus integroida mahdollisimman tiiviisti partneriyliopistojen kursseihin ja tutkijoiden kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, Lab-asiantuntijaverkoston allianssin tason tieteellinen johtaja Tamás Péter Szabó kertoo.

– Jyväskylän yliopistolle allianssissa mukana oleminen on merkittävä suunnitelmallisen, tavoitteellisen ja kunnianhimoisen kansainvälisen yhteistyön muoto.

FORTHEM-allianssi edustaa hienolla tavalla yliopistomme pyrkimystä strategisiin, pitkäjänteisiin kumppanuuksiin ulkomaisten yliopistojen kanssa. Allianssin tavoitteet ja sisällölliset painopisteet koskien muun muassa kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistämistä, monialaisen ja -kansallisen yhteistyön vahvistamista haastavien globaalien ilmiöiden ratkaisemisessa sekä kansalaisaktiivisuuden lisäämistä osana koulutuksiamme sopivat erinomaisesti yhteen yliopistomme strategian Osaava ja hyvinvoiva ihminen kanssa, sanoo koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso.

Muut verkostossa mukana olevat yliopistot ovat Johannes Gutenberg Universität Mainz (Saksa), Université de Bourgogne (Ranska), Università degli Studi di Palermo (Italia), Universitat de València (Espanja), Uniwersytet Opole (Puola) sekä Latvijas Universitāte (Latvia).

FORTHEM-allianssi sai rahoituksen ensimmäisessä Euroopan komission järjestämässä Eurooppalaiset korkeakoulut –pilottihaussa vuonna 2019, ja allianssin toinen toimintavuosi on juuri lähtenyt käyntiin. Komission Eurooppalaiset korkeakoulut –aloitteen tavoitteena on eurooppalaisen korkeakoulualueen rakentaminen vuoteen 2025 mennessä luomalla yhteisiä koulutusohjelmia, lisäämällä opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta, vahvistamalla koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä sekä lisäämällä yliopistojen ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä.

FORTHEM –verkkosivuilta www.jyu.fi/forthem  löytyy yksityiskohtaiset tiedot verkoston ajankohtaisista asioista, ja lisätietoja hankkeen toiminnasta antaa projektipäällikkö Sanna Väisänen, forthem@jyu.fi.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.