Kuka tarvitsee korkeakoulutusta? Entä mikä on avoimen yliopisto-opiskelun rooli koulutuksen tasa-arvon edistäjänä? Muun muassa näitä kysymyksiä käsiteltiin Jyväskylän yliopiston koordinoiman Toinen reitti yliopistoon -hankkeen aloitusseminaarissa.

Toinen reitti yliopistoon on 11 suomalaisen yliopiston yhteishanke, jonka tehtävänä on luoda vaihtoehtoisia reittejä tutkintokoulutukseen todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle, kun yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan reittejä yliopistoon nimenomaan avointen yliopisto-opintojen kautta. Nämä reitit ovat esimerkiksi niille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa tai joiden tutkinnon arvosanat eivät riitä yliopistoon pääsyyn. Reitit ovat myös niille, jotka haluavat päivittää osaamistaan työelämässä tai toteuttaa uranvaihdoksen. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden toisen asteen opiskelijoille, niin lukiolaisille kuin ammattiin opiskeleville, tutustua yliopisto-opiskeluun ja oppiaineisiin menettämättä ensikertalaisuuttaan hakijana.

Avoimen väylä ei ole uusi keksintö, mutta sen toimivuutta on parannettava: nykyisellään vain alle prosentti tutkinto-opiskelijaksi valituista tulee avoimen väylän kautta. TRY-hankkeen tehtävänä on kehittää avoimesta yliopisto-opiskelusta uskottava valintaväylä tutkintokoulutukseen, mikä tarkoittaa opiskelijan kannalta muun muassa ennakoitavia valintaperusteita sekä oppiaineiden hakukiintiöitä näytön perusteella tehtävään opiskelijavalintaan.

Vaihtoehtoiset reitit edistävät koulutuksen tasa-arvoa poistamalla koulutukselliset umpiperät.

Vaihtoehtoisilla reiteillä on myös merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, todettiin TRY-hankkeen aloitusseminaarissa käydyissä keskusteluissa. Ne edistävät koulutuksen tasa-arvoa poistamalla koulutukselliset umpiperät. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen käynyt voi jatkaa yliopistoon koukkaamatta lukion kautta. Syvemmälle mennessä opiskelu voidaan nähdä syrjäytymisen ehkäisynä, sillä se parantaa työllistymismahdollisuuksia ja voi vähentää myös yksinäisyyttä, sillä teknologiavälitteisetkin opinnot ovat usein vuorovaikutteisia. Niihin sisältyy yhteistyötä niin opettajan kuin muiden opiskelijoiden kanssa.

Lisäksi avoimet yliopisto-opinnot edistävät jatkuvaa oppimista, jolle on tarve elinkeinoelämän nopeassa, jatkuvassa muutoksessa. Tutkinnon osilla tai uusilla osaamiskokonaisuuksilla voi helposti täydentää omaa osaamistaan nopeammin kuin kulkemalla kokonaisen tutkintokoulutuksen tien. Avoimet opinnot, jotka ovat yleensä joustavasti tarjolla ajan ja paikan osalta, soveltuvat hyvin työssäkäyville ja mahdollistavat siten oman osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Aloitusseminaariin osallistui noin 100 henkilöä.

Aloitusseminaariin osallistui noin 100 hanketoimijaa ja sidosryhmien edustajaa.

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. TRY:n työ tasa-arvoisen koulutuksen puolesta jatkuu aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Millainen on uskottava valintaväylä tutkinto-opiskeluun? Tätä pohditaan avoimessa TRY-webinaarissa perjantaina 14.12. klo 9-12. Verkkovälitteinen tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa mukaan!

Katso myös aloitusseminaari kuvina.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.